Samfunn

– Jeg oppfordrer alle til å se møtene på stortinget.no, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Nyopprettet korona-komité skal sikre rask saksbehandling på Stortinget

En særskilt komité skal sikre rask behandling av saker i forbindelse med korona-krisen. Det vedtok Stortinget i starten av dagens stortingsmøte.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget vedtok i sitt møte mandag 16. mars 2020, etter muntlig innstilling fra presidentskapet, å nedsette en særskilt komité som skal være klar til å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen.

Komiteen består av Stortingets president samt én representant for hver partigruppe.

Stortingets forretningsorden § 18 gir Stortinget mulighet for unntaksvis å nedsette særskilte komiteer til å behandle en enkelt sak eller saker av et bestemt slag.

– Når vi nå setter ned en særskilt komite sikrer vi at Stortinget kan behandle saker i forbindelse med korona-viruset så raskt som mulig, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Publikumsgalleriet stengt

Ved møtestart vedtok Stortinget i dag, etter forslag fra presidentskapet, også å holde publikumsgalleriet stengt ved dagens møte ut fra strengt nødvendige smitteverntiltak.

Presidenten understreket overfor plenum at presidentskapet er fullt klar over hvor viktig det er at møtene er åpne og tilgjengelige for offentligheten, og at slike vedtak, om å stenge publikumsgalleriet, må fattes for hvert enkelt møte i Stortinget.

– Dette har vært en vanskelig beslutning, men hensynet til folks liv og helse er aller viktigst nå. Jeg oppfordrer alle til å se møtene på stortinget.no, sier stortingspresidenten.

– Pressen har tilgang til Stortinget og presselosjen i salen, men er spesielt oppfordret til å følge rådene fra helsemyndighetene og til bare å sende det helt nødvendige antall journalister og fotografer.

87 representanter

Torsdag vedtok presidentskapet at antallet representanter tilstede i salen når møtet settes og under voteringer reduseres til 87 ut april.

Etter Grunnloven §73 kan ikke Stortinget holdes med mindre minst halvparten av dets medlemmer er tilstede.

Av smittehensyn sitter representantene lengst mulig fra hverandre, og ikke nødvendigvis på sine vanlige plasser.

Powered by Labrador CMS