Samfunn

En deltager demonstrerer under FNs klimatoppmøte i Madrid som avholdes denne uken.

Økning i bruk av naturgass og olje fører til rekordhøye utslipp

Verdens CO2-utslipp er ventet å stige i 2019, viser nye beregninger fra Global Carbon Project. Det skyldes i all hovedsak økning i bruken av naturgass og olje.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig som FNs klimatoppmøte holdes i Madrid, viser nye beregninger at globale utslipp er ventet å stige med rundt 0,6 prosent i 2019.

– Til tross for den politiske retorikken og en rask vekst i lavkarbonteknologi slik som sol- og vindkraft, elbiler og batterier, så vil de globale CO2-utslippene fra fossile energikilder trolige være mer enn 4 prosent høyere i 2019 enn de var i 2015, da Parisavtalen ble vedtatt, sier forskningsleder Glen Peters ved Cicero i en pressemelding.

Peters utgjør sammen med Robbie Andrew og Jan Ivar Korsbakken de tre Cicero-forskerne som jevnlig bidrar til Global Carbon Project. Cicero sitter i prosjektets styringskomite.

Rapporten viser blant annet:

 • Verdens utslipp øker i 2019 trolig med 0,6 prosent (i 2018 økte utslippene med 2,1 prosent)
 • Hovedårsaken til utslippsøkning er kraftig økning i bruk av olje og naturgass
 • Verdens utslipp er trolig 4 prosent høyere i 2019 enn de var da Parisavtalen ble vedtatt i 2015
 • Utslippene fra kull vil trolig reduseres med 0,9 prosent
 • Utslippene fra olje stiger trolig med 0,9 prosent
 • Utslippene fra naturgass stiger trolig med 2,6 prosent
 • CO2-konsentrasjonen er høyere enn noensinne og bikker sannsynligvis 43,1 milliarder tonn

Økningen i bruk av teknologi som elbiler, sol- og vindkraft har så langt ikke bidratt til de utslippskuttene som trengs for å nå målene i Parisavtalen om å holde jordas temperatur på under 2 grader sammenlignet med 1990-nivå.

– Karbonutslippene må reduseres kraftig dersom verden skal nå målet i Parisavtalen, og for hvert år med stigende globale utslipp, så blir det målet enda vanskeligere å nå, sier forsker Robbie Andrew ved Cicero.

Nok en CO2-rekord og svak norsk nedgang

Aldri før har det vært så høy konsentrasjon av CO2 i atmosfæren og rundt 36,8 av 43,1 milliarder tonn CO2 kommer fra fossile brennstoffer.

Prosjektet ser ikke spesifikt på norske utslippstall, men ifølge forskerne finnes det flere tall som peker i retning av at norske utslipp sammenlagt har falt noe i 2019.

 • Forbruket av naturgass i Norge falt med 1 prosent mellom januar og september
 • Produksjonen ved norske raffinerier falt med 3 prosent i samme periode
 • 1 prosent færre flypassasjerer reiste fra norske lufthavner mellom januar og oktober
 • Bensinsalget har falt med 5 prosent
 • Dieselsalget har falt med 3 prosent

Olje og naturgass er verstinger

Bruken av kull faller noe, men det ser ut til å hjelpe lite når utslippene øker andre steder. I USA har utslippene fra kull falt med hele 10 prosent og olje med 0,5 prosent, men samtidig øker utslippene fra naturgass med 3,5 prosent.

– Naturgass er et renere fossilt brennstoff enn kull, men ved å erstatte kull med gass gjør man bare at planeten koker litt saktere, sier Peters.

Samme tendens ser man i de 28 EU-landene der nedgangen i utslipp bremses av økningen i bruk av naturgass og olje. Også i EU har kullforbruket gått ned med 10 prosent. Reduksjonen i EU og USA har bidratt til at den globale etterspørselen etter kull også har gått ned.

– Den svake utslippsøkningen i 2019 skyldes en uventet nedgang i det globale kullforbruket, men denne nedgangen har ikke vært stor nok til å kompensere for den robuste veksten i bruken av naturgass og olje, sier Peters.

Fremdeles kull i Kina

I Kina går kullforbruket fremdeles oppover. Landet står for så mye som halvparten av verdens kullforbruk.

– Det ser ut som om kull vil forbli den største kilden til både energi og CO2-utslipp i Kina i mange år fremover, sier seniorforsker Jan Ivar Korsbakken.

Kulllveksten i Kina skyldes i all hovedsak økning i produksjon av stål, sement og andre industrivarer.

Men også i Kina har veksten i olje og naturgass tatt igjen utslippsveksten til kull.

Også i India fortsetter utslippene å øke, men som følge av svak økonomisk vekst forventes den å bremses noe i 2019.

Powered by Labrador CMS