Nyheter

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp, midten), arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap, t.v.) og SV-leder Kirsti Bergstø presenterte budsjettenighet i vandrehallen på Stortinget søndag formiddag.

Opposisjonen refser pengebruken i avtale om statsbudsjettet

Regjeringspartiene og SV landet budsjettavtalen som øker minstesatsene for en rekke trygdeordninger og innfører gratis SFO for tredje trinn. Opposisjonen reagerer på pengebruken.

Publisert Sist oppdatert

­– Vi har landet et trygt og ansvarlig budsjett sammen, innledet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en pressekonferanse søndag formiddag.

Forhandlingene om neste års statsbudsjett har pågått siden mandag 13. november, og søndag formiddag varslet regjeringen at de har kommet til enighet med SV.

– For SV var det avgjørende å få på plass et budsjett som tar grep om de viktigste utfordringene i vår tid – dyrtiden, økonomiske forskjeller og behovet for omstilling for å ta vare på klima og natur, sa SV-leder Kirsti Bergstø.

Øker barnetrygda

Barnetrygda skal økes med 2400 kroner i året for barn over seks år. Det skal innføres gratis halvdagsplass på SFO for tredjeklassinger, og studiestøtten skal økes med ti prosent, heter det i avtalen.

I tillegg skal minstesatsene for uføretrygdede, AAP-mottakere og KVP-mottakere økes med 6000 kroner fra 1. juli.

Skatter og avgifter øker med totalt 1,3 milliarder kroner, i tillegg til at lånerammen i Husbanken økes til fem milliarder kroner.

200 millioner kroner er tenkt som et rekrutteringstilskudd til Helse nord.

Kritisk til pengebruken

Flere av opposisjonspartiene – både Rødt, MDG, Venstre, Frp, KrF og Høyre – kritiserer budsjettavtalen for å ikke hjelpe folk med hverdagsøkonomien.

– Regjeringen gjør ikke hverdagen enklere for folk og tar ikke ansvar for fremtiden. Budsjettet gjør lite for å styrke folks privatøkonomi, trygghet og beredskap og at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, sier Høyre-nestleder Tina Bru.

– Jeg tror ikke dette er nok til å stilne misnøyen med en politikk som ikke gir økonomisk trygghet for helt vanlige folk, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Samtidig reagerer flere av opposisjonspartiene på at den ekstra arbeidsgiveravgiften som regjeringen innførte i 2022, ikke blir redusert.

– SV har lenge vært sterkt kritiske til den såkalt «midlertidige» arbeidsgiveravgiften. Det ser vi ingenting til i dette budsjettet. Det kan nå bli enda vanskeligere for norske bedrifter i 2024, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

Savner klimatiltak

Både MDG og Venstre kritiserer regjeringen og SV for at de ikke bidrar til noe skifte i klima- og naturpolitikken med budsjettet som er lagt fram.

I budsjettet er det satt av omtrent fire milliarder kroner til ulike satsinger på grønn omstilling, i tillegg til at satsingen på frivillig skogvern økes til 449 millioner kroner.

– SV har dessverre ikke fått til noe for å omstille oljenæringen – Norges mest forurensende industri. Det er heller ingen store grep her som gjør det enklere og billigere for folk å leve miljøvennlig, skriver MDG i en pressemelding.

– Nå nærmer klimamålet i 2030 seg med stormskritt, og SV har skuslet bort snart en hel stortingsperiode uten å ha imponerende klimaresultater å vise til, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn.

Endringene i statsbudsjettet

Dette er de viktigste endringene i statsbudsjettet etter at Ap, Sp og SV i helgen ble enige om en avtale (påplussing i kroner i parentes):

  • Skatter og avgifter øker med 1,3 milliarder kroner
  • Barnetrygden for barn over 6 år økes med 2400 kroner i året (1,9 mrd. kroner)
  • Det innføres gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn (880 mill. kroner)
  • Studiestøtten økes med 10 prosent fra 1. august 2024. (277 mill. kroner)
  • Rekrutteringstilskudd til Helse nord (200 mill. kroner)
  • Grønn omstilling (Forskjellige satsinger på omtrent 4 mrd. kroner)
  • Frivillig skogvern (449 mill. kroner)
  • Økt låneramme i Husbanken på 5 mrd. kroner.
Powered by Labrador CMS