Samfunn

Forhandlingene om oljeskatt fortsetter på Stortinget.

Partitopper inn på overtid i oljeforhandlinger

De vanskelige forhandlingene om oljeskatt trekker ut på Stortinget. Nå settes de parlamentariske lederne inn for å få på plass en avtale på overtid.

Publisert Sist oppdatert

Fristen for å avgi en innstilling i saken var egentlig satt til torsdag klokka 10.30. Men nå har de parlamentariske lederne avtalt å møtes til forhandlinger klokka 11.

Dermed ryker fristen, siden finanspolitikerne ikke klarte å bli enige onsdag kveld.

– Vi har kommet et godt stykke på vei, fått på plass mange viktige deler i denne oljeskatten for å greie å utløse de store prosjektene. Men så står det litt igjen, sa Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

– Jeg opplever at regjeringspartiene har strukket seg langt i forhold til det de la fram, sa hun.

Forhandlingene gjelder midlertidige endringer i skatteregimet for oljeselskapene.

Til høyeste nivå

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre forhandler med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp, etter at SV tirsdag trakk seg ut.

Bakteppet er en bransje som er hardt rammet av svikt i etterspørselen og kraftig prisfall som følge av de massive nedstengningene som er innført i en rekke land i for å bremse spredningen av koronaviruset. I tillegg sendte en priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia oljeprisen nedover i vår.

Forhandlingene løftes nå til høyeste nivå i partiene på Stortinget.

– Vi nærmer oss en løsning som sikrer arbeidsplassene til olje- og industriarbeiderne i Norge, og for Arbeiderpartiet er det aller viktigst, sier Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB onsdag.

Strid om friinntekt

Regjeringen skal ha imøtekommet opposisjonen på en rekke krav, både når det gjelder skatt, klima og arbeid.

Men jokeren for å komme til enighet om hele pakken er nivået på friinntekten, fikk NTB opplyst onsdag.

Friinntekten er et særskilt skattefradrag på investeringer oljeselskapene gjør. Mens regjeringen opprinnelig foreslo å sette friinntekten til 10 prosent, har opposisjonen krevd at den økes kraftig.

I klartekst betyr det gunstigere investeringsvilkår for bransjen.

Det opprinnelige forslaget fra regjeringen til midlertidige endringer i oljeskatten ville i seg selv ha utløst opp mot 100 milliarder kroner som kan brukes til investeringer nå, ifølge regjeringen. Utsatt skatt er selve kjernepunktet i forslaget.

Ilandføring i Finnmark

Samtidig krangles det fortsatt om realisering av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark, etter det NTB forstår. Veidnes er ikke bare en mulig ilandføring for Johan Castberg-feltet, men kan også bli det for flere andre felt i fremtiden.

Samtidig mener opposisjonen at forlengede frister vil kunne frigjøre midler for oljeselskapene til å ta beslutninger om å investere i elektrifisering av Troll og Melkøya.

Et annet punkt hvor opposisjonen har kommet med klare krav, er varigheten av den midlertidige skatteordningen.

Regjeringen vil at endringen i friinntekten skal gjelde for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og i 2021. I tillegg skal ordningen gjelde for nye investeringer der prosjektbeskrivelsen er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022.

For nye prosjekter skal endringene i skatteregimet ikke gjelde for kostnader selskapene pådrar seg etter 2024.

Opposisjonen vil forlenge ordningen. En mulig konsekvens av det er at det nye Wisting-feltet i Barentshavet kan bli bygget ut.

Powered by Labrador CMS