Kunst

Aksjonister samlet ved Y-blokka i Oslo for å markere motstand mor riving.

Politiske drømmerier om Y-blokka

MDG, Venstre og Rødt bedriver reinheklet populisme om Y-blokka med Klassekampen som nyttig idiot. Koronakrisen betyr rivning og bygging så raskt som mulig for å demme opp for arbeidsløshet.

Publisert Sist oppdatert

Det skjer rett som det er at MDG og Rødt kommer med utspill som er langt på siden av det de andre partiene mener. Det er forståelig at de forsøker å utnytte saker det er en viss interesse for, i håp om å tekkes flere velgere.

Y- blokka er en slik sak. Engasjementet for å bevare Y-blokka har vært stort, og det har økt i styrke etter avgjørelsen som i realiteten ble tatt for flere år siden. Målet har vært å få det politiske flertallet til å ombestemme seg, selv om representanter fra regjeringen og opposisjonen med jevne mellomrom har sagt at det ikke er aktuelt.

Venstre har ønsket å bevare Y-blokka, men har innsett at de har tapt. Men deres mest sentrale politiker i Oslo, Hallstein Bjercke i Byutviklingsutvalget, later som tapet ennå ikke er et faktum.

Bjercke opptrer på nivå med Peer Gynt når det gjelder å servere eventyr og fantasifulle fortellinger som han umulig kan tro på selv.

Bjercke er ikke født i går. Han vet at Y-blokka skal rives. Alle metoder for å få stoppet rivningen er prøvd. Alle ankeinstanser har sagt sitt. Før påske sa også retten at det ikke har skjedd noen feil i saksbehandlingen og at det ikke er noe til hinder for at Y-blokka kan rives.

Likevel opptrer Bjercke på nivå med Peer Gynt når det gjelder å servere eventyr og fantasifulle fortellinger som han umulig kan tro på selv.

Demonteringen av Nesjar-Picasso kunstverkene kan skje hvilken dag som helst. Det bekrefter Statsbygg. Rivingen starter i mai.

I går hadde Klassekampen et stort oppslag om at aksjonister mener koronakrisen kan betyr at Y-blokka ikke rives fordi det ikke blir penger nok til å bygge regjeringskvartalet.

I dag serverer de to nye sider om Oslo-politikere som frykter et «Y-formet krater» midt i sentrum i årevis. Det spekuleres på om at både Sp, KrF, Frp og Bompengepartiet kan stille seg bak forslaget fra MDG, Rødt og Venstre om å kreve stopp i rivningen og en ny utredning der fortrinnsvin hele eller deler av Y-blokka bevares.

Dette er ikke annet enn drømmerier. Og om byrådet skulle samle seg om et slikt vedtak, vil regjeringen knapt gidde å lese det.

Det vet Hallstein Bjercke. Likevel sier han til Klassekampen at det vil være «spesielt om staten tar seg til rette midt i en kommune uten å lytte til kommunen».

Dette er politisk tullball. Saken har vært behandlet. Flertallet har ikke noe imot at Y-blokka rives.

Premisset for disse oppslagene er fullstendig på jordet. Det burde Klassekampen som er levende opptatt av å bekjempe arbeidsløshet, vite. Det staten gjør for å motvirke arbeidsløshet, er å bruke penger slik at folk kan settes i arbeide. Derfor gjelder det i nedgangstider å komme i gang med bygg og anlegg som skal stå der i flere tiår, for ikke å si hundrevis av år.

Stortinget har vedtatt å framskynde investeringsbeslutningen om fullskala renseanlegg for CO2. Anleggene på Klemetsrud og Brevik vil gi 3700 arbeidsplasser. Noen tusen kan også sysselsettes med det nye regjeringskvartalet.

For hver dag byggingen blir forsinket fordi Y-blokka ikke blir revet, øker statens kostander med å bygge nytt regjeringskvartal.

Det har kostet staten flerfoldige milliarder å ha regjeringskvartalene stående tomme og leie kontorer andre steder. Hvis en nå skulle stoppet byggeprosessen og startet prosjekteringen med nye forutsetninger, vil det påløpe enda flere milliarder.

Hvis en nå skulle stoppet byggeprosessen og startet prosjekteringen med nye forutsetninger, vil det påløpe enda flere milliarder.

Ingen trenger å sette seg ned med Halstein Bjercke og en kalkulator for å vise han at koronakrisen er et argument for å få revet Y- blokka og komme i gang med byggingen av nytt regjeringskvartal.

Han vet det, men later som han ikke gjør det.

Bjercke vet han bedriver et politisk spill.

Sofia Rana (Rødt) og Sirin Stav (MDG) tror ofte virkeligheten er enn annen enn det et politisk flertall baserer seg på.

Kulturavdeling i Aftenposten har etter hvert gitt seg med å dekke Y-blokka. Det finnes grenser for alt. Klassekampen holder det fortatt gående. Da bør de sørge for at koronakrisen settes inn i holdbart perspektiv og ikke kun som et politisk spill der de selv opptrer som nyttige idioter.

Det er argumenter for å bevare Y-blokka. Men det politiske flertallet valgte likevel å rive. Slik er det i et demokrati.

Powered by Labrador CMS