Samfunnsansvar

Det private næringslivet må i større grad investere i grønne løsninger for å halvere klimautslippene innen 2050.

Privat næringsliv må investere mer – mye mer

Den grønne revolusjonen henger i en tynn tråd om ikke private investorer snart kommer på banen, og investerer penger i grønn teknologi.

Publisert Sist oppdatert

FNs klimakonvensjon slår fast at verden ikke klarer å komme i mål med 2-graders målet dersom ikke 86 prosent av de grønne investeringene kommer fra det private næringslivet.

Til tross for at energieffektive teknologier har bevist å være et kostnadseffektivt virkemiddel for å redusere energiforbruk og miljøutslipp, mener Philippine de T’Serclaes, som har jobbet 15 år i energisektoren og som nå jobber hos det globale energihåndteringsselskapet Schneider Electric, at det fulle potensiale enda ikke har blitt utnyttet.

Les også: Derfor har ikke Norge lykkes med det grønne skiftet

«Investeringsgapet i det grønne skifte er nøkkelelementet til å nå målet om å halvere globale utslipp innen 2050,» skriver hun i World Economic Forum.

Offentlig pengestøtte til den grønne revolusjonen øker, men flere private investeringer er fortsatt nødvendig for å komme i mål.

Hindret av feiloppfatning

Foto Philippine de T’Serclaes. (Foto: LinkedIn)

I dag blir det årlig investert rundt 130 milliarder dollar i energieffektivisering. Dette tilsvarer 15 prosent av det som blir investert i petroleumsindustrien og en femtedel av det som blir investert i kraftsektoren.

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at det må investeres for 560 milliarder dollar årlig over de neste 15 årene for å nå togradersmålet. Det er over fire ganger så mye som det blir investert i dag.

Les også: Mot elbil-død i Danmark

«Det private næringslivet nøler med å gjøre grønne investeringer fordi det fremdeles eksisterer en oppfatning av risiko knyttet til prosjekter som omfatter energieffektivisering,» skriver de T’Serclaes.

I motsetning til tradisjonelle investering, er det vanskeligere å måle gevinstene av energieffektiviserende investering.

Usikkerheten rundt energieffektiviserende investeringer styres av at det ikke eksisterer en internasjonal overvåkningsprotokoll. Energieffektive teknologier blir ofte antatt å være upålitelige og at de ikke vil gi tilstrekkelig avkastning.

Lavutslippssamfunnet

I løpet av de kommende 15 årene vil 3 milliarder flere mennesker slutte seg til middelklassen. I dag mangler fremdeles 2 milliarder mennesker tilgang på pålitelig elektrisitet.

«Vår utfordring de neste 40 årene er å tilby energitjenester for nær 5 milliarder ekstra mennesker og bygge systemer som leverer 100GJ (1 GJ/a = 31.7 W) per innbygger til 9 milliarder mennesker, samtidig må vi halvere utslippene vår», skriver de T’Serclaes.

Vår utfordring de neste 40 årene er å tilby energitjenester for nær 5 milliarder ekstra mennesker

Snart vil 70 prosent av verdensbefolkningen leve i byer. Men fremdeles er konseptet om «smarte byer» bare i planleggingsfasen.

Bygginger står for halvparten av verdens energiforbruk. Samtidig er bygninger blant de mest ineffektive infrastrukturene som fins – med 80 prosent uutnyttet energieffektiviserende potensiale.

Powered by Labrador CMS