Samfunn

Regjeringen og helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag trukket forslaget om ny ehelse-lov fra Stortinget.

Regjeringen trekker forslag om ny ehelse-lov

Massiv kritikk og sannsynligheten for å ville gå på et klart nederlag i Stortinget, gjør at regjeringen i dag har valgt å trekke tilbake det omstridte forslaget om ny ehelselov.

Publisert Sist oppdatert
I Abelia «feirer» de nyheten om at regjeringen nå trekker forslaget til ny ehelselov.

Regjeringen fremmet den 3. april proposisjonen om Lov om e-helse (e-helseloven) i Stortinget. Forslaget omhandler tiltak for «å styrke og legge til rette for digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren, for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester».

Blant annet vil en ny ehelselov være påkrevet for å få gjennomført det store Akson-prosjektet som er ment å utvikle en felles kjernejournal for alle innbyggerne i Norge.

Både Akson og ehelseloven har møtt massiv motstand, både på Stortinget, blant IKT-eksperter og blant aktører i helsevesenet. Blant annet har kritikken dreiet seg om at «all makt» ifølge kritikerne vil legges til Direktoratet for e-helse.

Trekker lovsaken fra Stortinget

Nå tar regjeringen kritikken til følge, og trekker hele loven fra stortingsbehandling. Her er begrunnelsen, slik regjeringen melder Stortinget i ettermiddag:

«Regjeringen har med lovforslaget søkt å få til gode, transparente og forutsigbare premisser for en samordnet og helhetlig nasjonal e-helseutvikling. Forutsigbare rammebetingelser forutsetter enkelte plikter for aktørene og en forutsetning om at alle aktørene trekker i samme retning. I debatten og høringen som har vært etter at saken ble fremmet for Stortinget, er det kommet vesentlige innvendinger mot deler av loven. For å kunne ta hensyn til flere av disse, er det behov for vesentlige endringer. Dette er endringer som best vil bli ivaretatt med et grundig forarbeid. Dette handler både om direktoratets oppgaver, dets kompetanse til å gi pålegg og regulering av plikten til private aktører. Flertallet i Stortinget har i tillegg gitt uttrykk offentlig for at den foreslåtte loven ikke vil bli vedtatt. Av hensyn til aktørene som er foreslått regulert og andre berørte, mener regjeringen etter en helhetsvurdering av situasjonen at den beste løsningen er at Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven) trekkes tilbake».

Forregnet seg

Her hat nok regjeringen forregnet seg, mener konstituert administrerende direktør i IKT Norge, Fredrik Syversen. Han viser til at loven jo ble utarbeidet mens Frp satt i regjering, og at de hadde regnet med Frps støtte i Stortinget. Men Frp forlot jo regjeringen, og ba først om utsettelse av lovbehandlingen, før de flagget sin motstand mot hele loven.

- Her har regjeringen tatt for mye Møllers tran. De så ikke for seg den omfattende motsanden mot loven. Men det burde de gjort. Loven legger svært mye makt i hendene på ett direktorat, sier Syversen til Dagens Perspektiv.

- Nå ryker vel Akson?

- Vel, jeg tror ikke regjeringen og Direktoratet for ehelse gir seg så lett. Det blir spennende å se hvordan de følger opp dette videre.

- Men grunnlaget for å kunne pålegge kommuner å bli med i, og betale for, Akson, blir borte nå. Det var jo grunnlag denne loven kunne gitt direktoratet, sier Syversen.

Viktig seier

Foto Tarje Bjørgum, leder for helse og bærekraft i Abelia.

– Dette er en viktig seier for mulighetene for helseinnovasjon! Alle er enige i behovet for å styrke digitalisering av helsesektoren, men denne loven var feil medisin og ville gjort vondt verre, sier Tarje Bjørgum, leder for helse og bærekraft i Abelia.

– En viktig årsak til de digitale problemene vi står i er nettopp styringen som har preget sektoren det siste tiåret. Strategien, med mye detaljstyring, silotenkning og ovenfra-og-ned-perspektiv, har spilt fallitt og har så langt fratatt helsepersonell verktøyene andre sektorer drar nytte av, mener Bjørgum.

Abelia mener det er avgjørende viktig at man nå innretter innsatsen på en annen måte enn det regjeringen har gjort til nå.

– Vi er ikke fremmed for at det må lovverk til i gjennomføringen, men nå må næringslivet sammen med myndigheter, forskning og innovasjonsmiljøene sammen stake ut kursen for å få til nødvendig helseinnovasjon, sier Tarje Bjørgum.

Det er strålende nyheter at regjeringen har lyttet til all kritikken, og trekker tilbake e-helseloven

Glede i Oslo

Oslo kommune har hele tiden vært tydelig i sin kritikk av den nye loven.

Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune, er strålende fornøyd med regjeringens tilbaketog.

– Det er strålende nyheter at regjeringen har lyttet til all kritikken, og trekker tilbake e-helseloven. Utviklingen av digitale tjenester må starte lokalt. Det er der behovene oppstår, det er der vi vet hva som skal løses, sier Steen.

Pasientens legemiddelliste er et eksempel på noe som må bli ferdig raskt for å gi tryggere og enklere bruk av medisiner.

Byråden er glad for at ehelsedirektoratet – i alle fall enn så lenge - ikke får «all makt», slik mange har fryktet.

– Behovene til de som bor i kommunen vår må styre valgene våre, ikke ehelsedirektoratet. Det finnes et utrykk som sier at enten så sitter du ved bordet, eller så er du på menyen. Oslo ønsker å sitte til bords og ser fram til å samarbeide med staten om å gi innbyggerne våre de aller beste digitale e-helseløsningene, sier Robert Steen, som også strekker ut en liten hånd til regjeringen:

– Fra kommunenes side ser vi fram til å samarbeide med staten om e-helse framover. For å kunne ta vare på innbyggerne våre må vi få være med å påvirke både valg og løsninger.

Foto Oslos helsebyråd Robert Steen mener det er gode nyheter at regjeringen velger å trekke forslaget om ny ehelselov. (Foto: Vidar Ruud / NTB)
Powered by Labrador CMS