Annonse
hanne_bjurstr__.jpg

Bjurstrøm får kritikk for uføreprat med LO

– Det er helt greit at LO informeres, men det er veldig spesielt at det skjer før Stortinget er orientert, sier Høyres sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Han reagerer kraftig på at Bjurstrøm mandag stilte opp på et møte i LO-sekretariatet for å snakke om regjeringens arbeid med uføremeldingen. Lovforslaget ventes først å bli lagt fram for Stortinget på fredag.

– Regjeringen har sagt at den ønsker et uføreforlik med partiene som inngikk forliket om pensjonsreformen. Men informasjonen til Stortinget har vært veldig beskjeden underveis, sier Røe Isaksen.

Ingen behandling

LO-sekretariatet består av 15 faste medlemmer og er arbeidstakerorganisasjonens «sentralstyre». I møtet skal ikke Bjurstrøm ha gått særlig i dybden, men kun redegjort for hovedtrekkene i meldingen.

– Jeg ble invitert av LO til å snakke om uførereformen, og ga en kort orientering om status for den i dag. Det har vært flere møter med forlikspartnerne på Stortinget underveis i arbeidet med reformen, og vi har tatt initiativ til et nytt møte med dem denne uka, sier hun til NTB.

Ifølge LO-nestleder Tor Arne Solbakken ble det ingen debatt om regjeringens forslag til ny uførepensjon under møtet i LO-sekretariatet.

– Behandlingen venter vi med til meldingen kommer, sier han.

Advarer

Torbjørn Røe Isaksen understreker at regjeringen ikke kan regne med å få et automatisk godkjentstempel fra sine pensjonspartnere i Høyre, KrF og Venstre.

– Vi må se nærmere på det som kommer på fredag før vi kan si om vi vil støtte regjeringens forslag eller ikke. Uføreordningen må bli mer fleksibel og gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid.

– Uten et forlik vil det ikke bli ro og trygghet rundt den nye uføreordningen. Tvert imot vil den kunne falle om to år, legger han til.

Høyre ønsker blant annet å stramme inn på barnetillegget som gis til uføre, noe SV, LO og store deler av Aps stortingsgruppe har motsatt seg på det kraftigste.

– Vi er mest enige med den delen av Ap som fremmer arbeidslinjen, sier for å si det sånn, poengterer Røe Isaksen.

Harde tak

Mest sannsynlig kommer regjeringens forslag til ny uførepensjon opp til diskusjon i LO-sekretariatet mandag om en uke. LOs øverste ledelse er nok relativt godt orientert om det som kommer på fredag, men det gjelder ikke alle forbundslederne.

– Vi har ingen inngående kjennskap til det som legges fram, men vi forventer at uførepensjonistene kommer økonomisk like godt ut som i dag, sier forbundsleder Hans O. Felix i El & IT-forbundet til NTB.

Fagforbundets nestleder Mette Nord sier hun forventer at regjeringen legger fram et forslag som beholder dagens nivå på ytelsene og sikrer en god overgang fra uføretrygd til alderspensjon. Et sentralt krav her er å beholde dagens pensjonsalder på 67 år, noe regjeringen også legger opp til, etter det NTB erfarer.

En av de største skeptikerne til regjeringens uførereform er leder Arne Byrkjeflot i LO i Trondheim. Han er slett ikke beroliget av de lekkasjer som til nå ha tilflytt pressen.

– På bakgrunn av det som har kommet fram, er det etter min mening ingenting annet for LO å gjøre enn å gå til politisk streik, sier han. (©NTB)

Annonse
Annonse