Annonse
christian_tybri.jpg
Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiets skattepolitiske talsmann, antyder overfor Dagens Næringsliv at et skattekutt på 25 milliarder bør være et realistisk mål for 2012.

Frp vil ha større skattekutt

Partiets budsjettforslag for 2011 kutter skattene med 19 milliarder kroner. Christian Tybring-Gjedde, partiets skattepolitiske talsmann, antyder overfor Dagens Næringsliv at 25 milliarder bør være et realistisk mål for 2012. Det tilsvarer 5.000 kroner per innbygger, eller omtrent det dobbelte per yrkesaktive person i Norge.

Blant de kuttene partiet var opptatt av på landsmøtet var kutt i ytelsene til utenlandske statsborgere i Norge. Dette er omstridt fordi motstanderne mener mange av de foreslåtte kuttene vil komme i konflikt med forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom EØS-avtalen.

Annonse
Annonse