Annonse
penger_mynt_sed.jpg

Skatt på eiendom kan gi 35 milliarder kroner

Næringsminister Trond Giske (Ap) har overfor Dagens Næringsliv åpnet for å kutte i formuesskatten og heller innføre en landsomfattende eiendomsskatt.

Også Norges Bank, ved den avgåtte sentralbanksjefen Svein Gjedrem, har tatt til orde for å skattlegge eiendom hardere enn i dag.

Norges Bank har beregnet at eiendomsskatten i OECD-landene utgjør 1,9 prosent av brutto nasjonalprodukt, mens skatten i Norge på eiendom er 0,6 prosent av BNP. En heving av gjennomsnittet til OECD-nivå vil bety 35 milliarder kroner i skatteinntekter til staten, ifølge sentralbanken.

Gjedrem har ifølge DN blant annet argumentert med at høyere eiendomsskatt vil redusere faren for boligbobler, vil være mer robust enn skatt på kapital, ikke vil vri bruken av ressurser slik skatt på arbeid og virksomhet gjør og gir større vekstkraft fordi det blir mer lønnsomt å investere i egen og andres bedrift.

I sin årstale i februar i fjor viste Gjedrem til hva 35 nye skattemilliarder kan brukes til. For eksempel kan formuesskatten og toppskatten fjernes, samtidig som skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 28 prosent til 27,6 prosent. Et annet forslag er å redusere inntektsskatten fra 28 prosent til 26 prosent og samtidig heve bunnfradraget med 25.000 kroner. (©NTB)

 

Annonse
Annonse