Annonse
jonas_gahr_st__.jpg

Støre advarer mot kollaps i Midtøsten

I sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget torsdag tegnet Støre et dystert bilde og brukte sterke ord om en situasjon som synes helt fastlåst, og det mens tiden ubønnhørlig går mot den fristen som partene og USAs president Barack Obama i fellesskap satte seg i september i fjor.

– De ga hverandre ett år til å forhandle fram en fredsløsning og etableringen av en palestinsk stat. Men det hjelper lite med statsinstitusjoner, om det ikke finnes noen stat. Vi må konstatere at det er liten eller ingen framgang i fravær av direkte forhandlinger, sa utenriksministeren.

Han la til at uten framdrift i forhandlingene, står visjonen om en tostatsløsning i fare for å kollapse.

Uholdbart

– I dag forholder Norge og andre stater seg til en etter folkeretten uholdbar situasjon, med okkupasjon og en de facto annektering av okkupert land. Vi er i en langvarig diplomatisk unntakstilstand, sa Støre.

Han la til at dersom den israelske okkupasjonen ikke går mot den annonserte slutten, vil bildet endre seg.

– Tilstanden vil framstå ved sitt rette navn, ulovlig beslagleggelse av okkupert jord og forskjellsbehandling av folk innen grensene av et geografisk område. Det vil ikke gagne de moderate kreftene, snarere de ekstreme, advarte utenriksministeren.

Han understreket at Norge støtter en demokratisk utvikling i Egypt, men at det er egypterne selv som må avgjøre landets framtid.

– Norge står rede, sammen med europeiske partnere, til å bidra med støtte til den demokratiske overgangsprosessen som nå varsles. De siste ukers hendelser sender et mektig budskap om kraften i menneskers legitime krav om medvirkning og innflytelse, sa utenriksministeren.

Gjeldsbyrde

Støre sa at den enorme gjeldskrisen som herjer i flere land i Europa, vil prege EUs samlede kraft i tiden som kommer. Mange av Norges partnerland vil få en ganske annen dagsorden enn den norske.

Regjeringen følger tett opprettelsen av EUs egen utenrikstjeneste og arbeider for å videreføre og videreutvikle konsultasjonsordninger for Norge i den nye strukturen. Støre ga ingen signaler om at Norge vil komme dårligere ut enn ved dagens etablerte kanaler, slik flere medieoppslag har spekulert på.

Utenriksministerens varslet at Norge vurderer en ny periode for en norsk fregatt i kampen mot pirater i farvannene utenfor Somalia. Det kan bli snakk om et seksmånedersoppdrag i 2012. Spørsmålet om bevæpning på norsk handelsskip skal regjeringen avklare om kort tid.

Støre nevnte ikke norske styrker til Sudan, og bekreftet etter talen at regjeringen ikke har planer om et slikt militært engasjement.

Kina på vent

Om forholdet til Kina sa utenriksministeren at de politiske forbindelsene er satt på vent siden tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo.

– Vi tar Kinas reaksjon til etterretning. Nå må vi se framover. Norge og Kina har et bredt og godt fundament for samarbeid. Det ønsker vi å bygge videre på. Det handler om toveisrelasjoner som utvikles i tråd med felles interesser. Og det er mange slike å ta tak i for Norge og Kina, sa Støre. (©NTB)

 

Annonse
Annonse