Innovasjon Norge

En rekke grønne løsninger må utvikles og skaleres opp for å nå viktige mål mener Gunnar Bovim og Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Seks ønsker for en ny plattform

Norge står ved et veiskille. Vi vet at dere vil se framover. Det nye grønne næringslivet kommer ikke av seg selv, skriver Gunnar Bovim og Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Publisert Sist oppdatert

Gunnar Bovim er styreleder Innovasjon Norge og Håkon Haugli er administrerende direktør Innovasjon Norge.

SYNSPUNKT. De neste årene blir avgjørende. Vi må skape mange tusen arbeidsplasser i hele landet, bygge nye bærekraftige industrier og eksportnæringer, og nå klimamålene. Det innebærer at en rekke grønne løsninger må utvikles og skaleres opp.

Innovasjon Norge er staten og fylkenes viktigste verktøy for næringsutvikling. Det er vår jobb å gi råd om innovasjon og næringspolitikk, basert på den kontakten vi har med bredden av norsk næringsliv.

Norge lykkes. Mange nye bedrifter blir etablert og stadig flere vokser. Vi ser grønne industrietableringer i hele landet - innen batterier, hydrogen, havvind, bio- og sirkulærøkonomi. Dette er grunnlaget for det grønne næringslivet vi skal leve av fremover. Vi står samtidig overfor noen problemstillinger som den nye regjeringen må ta stilling til.

Det krever langsiktighet og store investeringer å bygge de nye, grønne industriene. Samtidig er risikoen høy. Innovasjon Norge ser i våre rolle som industribank, landbruksbank og «distriktenes utbyggingsfond» at det er behov for både utenlandske investeringer, privat kapital og offentlig risikoavlastning.

Norge trenger nye eksportbedrifter og eksportnæringer. Det settes nå stadig nye månedsrekorder for eksport. Høyere pris for olje og gass er hovedårsaken. Den langsiktige utfordringen er å øke fastlandseksporten. Det er den som må erstatte bortfallet av inntektene fra olje og gass. Eksportbedriftene finnes i hele landet, og oppgaven for en offentlig virkemiddelaktør er å se deres behov i sammenheng. Samme bedrift kan drive innovasjon, være en regional motor for sysselsetting og eksportere. Satsinger på eksport må ta utgangspunkt i hva markedene etterspør. Vi må styrke evnen til å omsette markedsmuligheter i kontrakter for norske bedrifter. Derfor må vi være til stede i de relevante markedene, med rett kompetanse og mekanismer for å koble etterspørselen med det norske virksomheter tilbyr.

Det er behov for å øke den digitale kompetansen hos små og mellomstore bedrifter. Mange bedrifter mangler kompetansen til å dra nytte av avansert teknologi. Norge ligger langt fremme, men dersom små og mellomstore bedrifter ikke har tilgang til oppdatert kunnskap, vil det svekke konkurranseevnen. Mye av læringen kan skje fra bedrift til bedrift, for eksempel i regi av regionale bedriftsnettverk.

Vi må dra full nytte av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. Norske bedrifter hevder seg godt i konkurransen om EU-midler og får tilgang på kapital, kompetanse og nettverk. I de neste fem årene skal Norge delta i en rekke EU-programmer. Det kan gi oss ekstra kraft på områder der våre styrker sammenfaller med europeiske behov. For å utnytte programmene må det settes av tilstrekkelige ressurser til å mobilisere og veilede bedriftene inn i EUs ordninger.

Vi må få flere resultater fra forskningen ut i markedet. OECD har påpekt det: Arbeidet med å kommersialisere forskning må gi flere og mer synlige resultater i samfunnsnytte, eksportinntekter og arbeidsplasser. Vi oppfordrer den nye regjeringen til å følge opp investeringene i forskning med like store rammer til innovasjon og kommersialisering.

Innovasjon Norge ble etablert for å gi bedrifter i hele landet én felles inngang til virkemidlene. Undersøkelser viser at virkemidlene gir effekt og at bedriftene er tilfredse, men det er stadig behov for at vi blir mer effektive og bare koster samfunnet det vi må. Næringslivets behov må være avgjørende for hvordan virkemiddelapparatet settes sammen. Vårt råd er å ta utgangspunkt i kunnskap og gjøre mer av det som virker.

Norge har elleve fylkeskommuner. De er viktigere samfunnsutviklere. Det er mulig vi slår inn åpne dører med å si det, men virkemiddelapparatet er mest effektivt når det er bedriftsnært og desentralt og samtidig godt koordinert regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Norge står ved et veiskille. Vi vet at dere vil se framover. Det nye grønne næringslivet kommer ikke av seg selv.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til
synspunkt@dagensperspektiv.no.
Powered by Labrador CMS