Næringsliv

Skattejakt ga penger i kassa

Agder-fylkene vant sommerens kamp om turistene, takket være en skattejakt som store deler av landsdelen var med på.

Publisert Sist oppdatert

Overnattingsstedene i Aust- og Vest-Agder økte antall overnattinger med henholdsvis 18,0 og 11,7 prosent i sommermånedene juni til august sammenlignet med samme periode i fjor.

Det viser tall fra Reiselivsbedriftenes Landsforening. Fagsjef Bjørn Ketilsson i Reiselivsbedriftenes Landsforening sier at økningen på Sørlandet i stor grad kan tilskrives Dyreparken i Kristiansand.

- De årene Dyreparken har vært gode på markedsføring, slår det veldig bra ut for Kristiansand og områdene rundt Lillesand og Grimstad, sier Ketilsson

Veksten ble 5,8 prosent på landsbasis.

- Det er en pen økning igjen og vi er nå tilbake på nivået over 2002, sier Ketilsson.

Han sier at økningen likevel ikke er fullt så stor som mange reiselivsbedrifter hadde ventet. Selv om reiselivsbransjen kan vise til økning i sommer, mener Ketilsson at hotellkjedene neppe har økt resultatene i samme grad som overnattingstrafikken. Prisene har gått litt ned og lønningene i bransjen har steget.

Overnattinger i forbindelse med ferie og fritid økte med beskjedne 3,5 prosent, mens segmentet kurs og konferanser og yrkesreiser kunne vise til økning på henholdsvis 13 og 11,3 prosent. Ketilsson mener at byhotellene har kommet best ut av dette, mens hoteller utenfor byene ikke kan vise til den samme økningen.

Hotellnæringen i Akershus gjorde det bra i sommer, mye på grunn av forretningstrafikk i tilknytning til Gardermoen og varemessen på Lillestrøm, mener Ketilsson.

SØRLANDETS SJAKKTREKK

Markedssjef Trond M. Backer ved Dyreparken i Kristiansand sier at de var i en situasjon i august i fjor hvor noe måtte gjøres etter tre år med nedgang i besøket med Dyreparken.

- Vi måtte gjøre noe, og bestemte oss for at vi skulle lage litt oppstyr i mediene. Vi tok et initiativ for å sette oss på kartet og brukte tid for å få folk på Sørlandet med oss, sier han.

I år feirer Kaptein Sabeltann 15 år, og Dyreparken mener det var naturlig å ta utgangspunkt i dette ved utforming av en markedskampanje.

- Vi utformet en kampanje som het Skattejakt på Sørlandet og inviterte alle samarbeidspartnere til å delta i skattejakt, sier han.

Rundt på Sørlandet ble det utplassert 45 skattekister med gullmynter. Det ble laget skattekart som viste hvor gullpengene befant seg, og disse kartene ble distribuert til rundt en million husstander. Besøkende kunne ta med seg en gullmynt fra hvert sted de besøkte. Meningen var å få flest mulig besøkende til flere turistattraksjoner på Sørlandet. Ved hjelp av Destinasjon Sørlandet, gullmynter og sponsorer ble det iverksatt en markedskampanje til 8,2 millioner kroner, som også finansierte TV-reklame. Backer mener kampanjen hadde stor effekt og viser til at overnattingsbelegget økte over hele Sørlandet.

- Grimstad vant den interne konkurransen på Sørlandet med skattejakten. Der hadde de også et bra aktivitetstilbud som tokt med sjørøverskute og nattshopping, sier han.

I juli hadde Dyreparken i Kristiansand en økning i besøkende på 10-11 prosent sammenlignet med året før. Backer mener økningen kan tilskrives markedskampanjen, men bedre vær og flere gjester generelt på Sørlandet spilte også inn. Backer opplyser at de planlegger en lignende markedskampanje neste år. Tankeprosessen er i full gang.

- Vi er i den kreative fasen akkurat nå, sier han.

VEST NEST BEST

Tallene fra Reiselivsbedriftenes Landsforening viser at veksten på Vestlandet også har vært god i sommer. Dette kan i stor grad tilskrives at amerikanerne er tilbake. Reiseaktiviteten har gått ned de senere årene på grunn av terrorfrykt, SARS og andre ukontrollerbare faktorer, men tar seg nå opp igjen. Det er også mer asiatisk, særlig japansk, tungemål på Vestlandet.

- Det har vært en pen økning i Hordaland og Sogn og Fjordane. Rogaland er ikke noe utpreget turistmål på samme måte, men kan også vise til en liten økning, sier Ketilsson.

BEDRING I HOTELLBRANSJEN

Rica-kjeden og kommersiell direktør Pål Semb-Johansen kan glede seg over bedre tider. Sommeren i år viste tegn til bedring sammenlignet med i fjor, men noen hurrarop har det ikke vært. Ricas innbooking for sommeren 2004 er høyere fra det internasjonale ferie-/fritidsmarkedet enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. På grunn av flere sesongbedrifter i Norge er sommersesongen en viktig periode for Rica. Innenfor de øvrige markedssegmenter opplever kjeden en økende etterspørsel, ifølge selskapets siste kvartalsrapport.

- Vi har sett en positiv utvikling innen både innenlands og utenlands i sommer. Det har vært en bra sommer, vesentlig bedre enn i fjor sommer. Men jeg vil mer kalle det en normalisering, sier Semb-Johansen.

Rica har hatt generell god utvikling i hele landet og det er ikke noen spesielle geografiske områder som utmerker seg. Semb-Johansen sier at selskapet heller ikke kan gå ut med det siden det er børsnotert.

- Det er ingen områder som skiller seg spesielt ut. Det har vært mange bussturister i år, noe som gjør at hotellene over hele landet har vist tegn til bedring, sier han.

Semb-Johansen mener det er optimisme å spore for inneværende år og for 2005. Han er forsiktig optimist med tanke på fremtiden.

STORT INNENLANDSMARKED

Totaltrafikken på kommersielle norske overnattingsformer, det vil si hotell, camping og hyttegrend var på 13,6 millioner gjestedøgn i perioden mai-august. Dette er en økning på 5 prosent fra året før. Oppgangen kommer både fra innenlands- og utenlandsmarkedet, der oppgangen har vært på henholdsvis fem og tre prosent. Nordmenn står for 65 prosent av alle gjestedøgnene, viser tall fra Innovasjon Norge.

Den økning som har vært på innenlandsmarkedet skyldes en oppgang på både hotell og camping. I tillegg til en svak kronekurs som gjør utenlandsferier dyrere, har norsk reiselivsnæring i større grad enn tidligere hatt fokus på å selge tilrettelagte og pakkede produkter til hjemmemarkedet.

Oslo/Akershus har flest overnattinger (norske og utenlandske) i perioden mai-august med en andel på 13 prosent. Her har det vært en økning på hele 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Innovasjon Norge. På de to neste plassene kommer Oppland og Hordaland. Oslo/Akershus kaprer også den største delen av utenlandssegmentet. Det er imidlertid flere fylker som har hatt nedgang i utenlandstrafikken. Buskerud og Rogaland har begge hatt den største nedgangen med åtte prosent.

TEMAREISER
De siste årene har stadig flere turister kastet sine øyne på temareiser. Fagsjef Bjørn Ketilsson i Reiselivsbedriftenes Landsforening mener dette har vært en utvikling som har vart et par år nå og som vil fortsette.

- Fiskeriturisme har vært populært. Flere turister har oppdaget rorbuanlegg og sjøbuanlegg, sier han.

Han mener Bergen og Lofoten er typiske områder som nyter godt av slike temareiser, men det er også en oppblomstring ellers i Nord-Norge.

- Fiskeinteressen er veldig sterk i Tyskland og Nederland. Samtidig er Sverige og Finland land som viser interesse, sier han.

Powered by Labrador CMS