Samfunnsansvar

Utenlandske og nasjonale selskap i utviklingsland unndrar milliarder av kroner i skatt, som kunne ha reddet millioner av liv og finansiert helse- og skoletjenester.

Skattetriksing er den moderne form for utbytting

Underrapportering, skatteunndragelser og kapitalflukt fra store internasjonale selskaper snyter fattige land for milliarder i skatt hvert eneste år, viser fersk rapport. Nå kreves det økt innsyn og mer regulering for å forhindre kapitalflukt og skatteplanlegging.

Publisert Sist oppdatert

59 milliarder dollar forlater Afrika hvert år ved at selskaper trikser med tallene fra import og eksport av varer internt, såkalt internprising. Dette er penger som kunne reddet livet til flere hundre tusen mennesker, heter det I en rapport Redd Barna har utarbeidet.

59 milliarder dollar forlater Afrika hvert år ved at nasjonale selskap trikser med tallene fra import og eksport av varer, heter det i rapporten. Til sammen unnlater nasjonale og internasjonale selskaper å rapportere om rundt 800 milliarder dollar årlig.

– Dette er penger som kunne reddet livet til flere hundre tusen mennesker, konstaterer utviklingspolitisk rådgiver Catharina Bu i Redd Barna.

– Dette utgjør 15 milliarder dollar, 117 milliarder kroner, i potensielle skatteinntekter for de afrikanske landene i størrelsesorden. Penger som kunne finansiert 1,8 millioner flere helsearbeidere, sier Bu.

Redd Barna har analysert konsekvensene av skatteunndragelser og kapitalflukt i 75 utvalgt land – hovedsakelig fra Asia og Afrika – som alle er blant verdens fattigste. Ifølge rapporten taper disse landene 610 milliarder kroner årlig i skatteinntekter. Det utgjør 1 prosent av BNP.

Rapporten estimerer at alle utviklingsland til sammen taper 884 milliarder kroner på at internasjonale selskaper unndrar seg skatt via direkte ulovligheter og juridiske gråsoner.

Selskaper innen landbruk og naturressurser er ifølge rapporten de største synderne.

– Helt bevisst skjuler de reelle tall på varer som forhandles internt for på den måten å betale mindre skatt nasjonalt og øke sin egen profitt, påpeker Bu.

Norske storkonsern blir også stadig mer internasjonale, og verken landene de opererer i eller norske myndigheter har oversikt over hvor store verdier de henter ut, hvor stor del av inntektene som havner i skatteparadiser eller om de betaler den skatten de skal.

– Det er veldig vanskelig å få oversikt, sier Bu.

Potensiielle skatteinntekter som unndras fra ulike regioner. (Kilde: Redd Barna)

I Stortinget

Fredag tok Truls Wickholm (Ap) opp spørsmålet i en interpellasjon i Stortinget — skriftlig spørsmål til regjeringen – der han anslo at utviklingslandene og de framvoksende industrilandene i årene 2003 til 2012 ble tappet for over 50.000 milliarder kroner som følge av ulovlig kapitalflukt.

– Det er viktig å finne en stoppemekanisme, sa Wickholm, som mener Norge bør gå foran og innføre utvidet land-for-land-rapportering som pålegger norske selskaper å opplyse om inntekter, kostnader, skatt, produksjon og investeringer i hvert land der de er engasjert, sier Wickholm til NTB.

Dette kan synliggjøre skattetriksing, mener Wickholm, som fikk støtte fra SV, KrF og Venstre fra Stortingets talerstol.

Fremmer forslag

Arbeiderpartiet og SV foreslår å innføre krav om utvidet rapporteringsplikt i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett senere i juni.

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener ifølge NTB at dette er forhastet og viser til at Norge alt har vedtatt en forskrift for rapportering som trådte i kraft i fjor.

– Enkelte mener regelverket har svakheter som bør rettes opp, men vi har antakelig det mest omfattende kravet til land-for-land-rapportering i verden, sa Jensen i Stortinget fredag.

– Det er viktig at vi lar regelverket få virke før vi evaluerer, mente hun.

Powered by Labrador CMS