Samfunn

Skal vi kutte utslippene nasjonalt mot 2030 er det nødvendig med reduksjon eller full elektrifisering av alle norske oljeplattformer.

Slik kan Norge nå klimamålene for 2030

Regjeringen går inn i neste år uten å nå klimamålene for 2020. Setter vi inn alt, kan vi kutte mer enn utslippsmålene for 2030, mener forsker.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2018 innrømmet klima- og miljøminister Ola Elvestuen at regjeringen var i ferd med å fullstendig bomme på klimamålene for 2020.

Samme år var Norges totale utslipp på omtrent 75.000 tonn mer CO2 enn FN-målet for 2020.

Foreløpige beregninger for 2020 er heller ikke spesielt oppløftende. Regjeringen anslår at utslippstallet for 2020 vil ende på 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter – 2,4 millioner tonn over målet man fastslo i klimaforliket i 2008.

Frem mot 2030 har Norge forpliktet seg til å redusere utslippene med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

Hva må til for at vi skal lykkes denne gangen?

Seniorforsker Jan Ivar Korsbakken i Cicero trekker frem hva som vil kreves av Norge – uten å kjøpe ekstra kvoter - for å kutte utslippene i Norge med 40 prosent innen 2030.

  • Olje- og gassvirksomhet må trappes ned eller elektrifiseres

  • Sette opp farten med å innføre karbonfangst i andre CO2-intensive deler av industrien og avfallsforbrenning

  • Transportsektoren må elektrifiseres

– Hvis vi leverer godt på alt dette, vil vi kutte utslippene med mye mer enn 40 prosent. Men mange av tiltakene vil nok kreve mer tid enn til 2030 før de virkelig biter, så vi må skynde oss, sier Korsbakken.

Foto Dersom Norge iverksetter alle tiltak er det mulig å kutte langt mer enn 40 prosent innen 2030, mener seniorforsker Jan Ivar Korsbakken. (Foto: Cicero Senter for klimaforskning)

Han mener at å kutte norske utslipp med 40 prosent innen 2030 er ambisiøst, men ikke umulig.

Kommer ikke utenom å kutte i forbruk

Korsbakken får støtte av direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Furevik legger i tillegg til at oppvarming må bli fullelektrisk og at vi på sikt må se nøye på vår eget forbruk:

– Jeg tror ikke det er noen vei utenom redusert forbruk – mindre reiseaktivitet, mindre ting. Trenger alle hver sin hytte, hver sin bil og hver sin båt?

– Norge kan nå 2030-målene, men det krever politisk handlekraft, sier Furevik.

Foto På lang sikt kommer vi neppe utenom å redusere eget forbruk, påpeker direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning. (Foto: Frank Cleveland / UiB)

Til mål med klimakvoter

Mer sannsynlig er det likevel at Norge når målene for 2030 ved å kjøpe klimakvoter via samarbeidet med EU – og ikke ved å redusere nasjonale utslipp.

EU-samarbeidet åpner for at Norge kan oppfylle store deler av klimamålet gjennom å betale for utslippsreduksjoner i andre europeiske land – som regel til en billigere penge enn hva det ville kostet å kutte samme utslippsmengde her hjemme.

– På grunn av samarbeidet med EU er det svært sannsynlig – jeg vil nesten si garantert – at Norge innfrir målet sitt rent formelt. Altså at man innfrir de juridiske forpliktelsene man har påtatt seg overfor EU. Men det trenger ikke å bety at norske klimagassutslipp faktisk reduseres med 40 prosent innen 2030 – faktisk er det nokså lite sannsynlig, forklarer forsker Bård Lahn i Cicero.

Foto Ved å kjøpe klimakvoter kommer sannsynligvis Norge til å nå utslippsmålene for 2030, mener forsker Bård Lahn i Cicero. (Foto: Cicero Senter for klimaforskning)

Via EU-samarbeidet kan altså Norge bidra til å kutte utslipp som får utslag på den globale totalen frem mot 2030. Deretter vil det bli vanskeligere å kjøpe seg til måls.

– Tiden stopper ikke i 2030. Målene må strammes til enda mer etter det, og det vil bli vanskeligere og vanskeligere å kjøpe kvoter etter hvert som alle land skal kutte nettoutslippene sine til nær null mot midten av århundret. Vi vil ligge langt bedre an hvis starter seriøse kutt innenlands nå framfor å dytte det foran oss, sier Korsbakken i Cicero.

Powered by Labrador CMS