Sparer ti av 24 årsverk på IKT-satsing

Publisert Sist oppdatert

Arendal kommune har gjort seg bemerket med sine planer for et topp moderne nytt rådhus og kulturhus, med blant annet IP-telefoni, trådløs bredbåndsdekning og videokonferanseutstyr.

Men det mest iøynefallende skjer i den gode gamle omsorgstjenesten, hvor kommunen håper å klare en effektivisering av støttefunksjonen som vil gi ti sparte årsverk i gevinst.

Innsparingsmuligheten ligger i å eliminere dobbeltarbeid i forbindelse med registrering av informasjon i kommunens database for omsorgstjenesten. Til nå er informasjon blitt registrert flere ganger, både på papir og i ulike datasystemer. Dette skal det bli slutt på. Opplysninger skal bare registreres én gang i systemet, og aldri på papir. De ulike datasystemene skal samtidig integreres, slik at de henter data fra samme kilde.

På denne omleggingen regner kommunen med å spare ti av 24 årsverk i støttefunksjonen, som kan omdisponeres til andre viktige oppgaver. For å få det til kreves en betydelig investering i kompetanseheving hos de ansatte og en del nytt datautstyr. Men med en årlig innsparing på rundt 1,5 millioner kroner vil investeringen ha betalt seg i løpet av få år. I tillegg vil full utnyttelse av potensialet i eksisterende programvare gi positive ringvirkninger i form av bedre styringsinformasjon til ledelsen i kommunen, som også har stor verdi.

Referanse: Arendal kommune

Powered by Labrador CMS