Samfunn

Offentlig ansatte, som sykepleiere, har stått i førstelinjen de siste månedene, minner Aps Ingrid Heggø om. Hun mener det blir feil å snakke om nedbygging av offentlig sektor nå.

– Splitt og hersk-spill

– Stein Lier-Hansen burde holde seg for god til et sånt «splitt og hersk-spill» som han legger opp til her.

Publisert Sist oppdatert
Foto Ingrid Heggø (Ap) er medlem av Finanskomiteen på Stortinget.

– Det er nå vi må slå ring rundt velferdsstaten vår for å gi like muligheter og trygghet til alle i en vanskelig og krevende tid.

Slik kommenterer stortingsrepresentant og medlem i Stortingets finanskomité, Ingrid Heggø, fra Arbeiderpartiet, utspillet fra sjefen i Norsk Industri om privat og offentlig sektor her i Dagens Perspektiv sist uke.

Heggø er svært lite imponert over Stein Lier-Hansens krav om at det nå må kuttes kraftig i offentlig sektor, og at verdiskapingen må komme fra de private.

– Her har Lier-Hansen åpenbart tatt for mye Møllers tran. De siste månedene har virkelig vist oss hvor heldige vi er i Norge som har en sterk offentlig sektor med dyktige folk i trygge jobber, sier Ingrid Heggø.

Hun framhever at trepartssamarbeidet mellom regjering, fagbevegelse og arbeidsgivere «har spilt en vesentlig rolle i koronasituasjonen og gitt gode resultater».

Regnestykket går ikke opp

Det var i et innlegg i Dagens Perspektiv sist uke, at administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen gikk kraftig ut mot veksten i offentlig sektor. Han mente det var på høy tid med en streng slankekur.

– Vi har vassa i penger før. Men nå kommer trøkket. Vi må bare erkjenne at om 15-20 år så har de enorme inntektene fra oljesektoren forsvunnet. Vi må finne på noe annet. Men hva? Det er direkte naivt å tro at vi kan erstatte oljeinntektene, sa Lier-Hansen til Dagens Perspektiv.

– Vi kommer til å trenge mye større vekst i privat sektor for å opprettholde velferden. Men så mye arbeidskraft har vi ikke i Norge.

– Regnstykket går ikke opp, mener Lier-Hansen.

Derfor er eneste mulighet å kutte i offentlig sektor.

Her har Lier-Hansen åpenbart tatt for mye Møllers tran. De siste månedene har virkelig vist oss hvor heldige vi er i Norge som har en sterk offentlig sektor

Får støtte fra mektig LO-forbund

Fellesforbundet er vanligvis Norsk Industris motpart i de årlige lønnsforhandlingene for det såkalte «frontfaget», som omfatter den konkurranseutsatte industrisektoren.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, deler Lier-Hansen bekymring:

– Jeg deler Stein Lier-Hansen sitt syn på at i den situasjonen vi er i nå, er ikke tiden inne for å bygge ut offentlig sektor, sier Eggum til Dagens Perspektiv.

– Alle tiltak til økte investeringer og aktivitet må nå sikte mot å sikre verdiskapingen og arbeidsplasser i privat sektor. Det er privat sektor som nå lider, sier han.

– Må stå sammen

Men Aps Ingrid Heggø lar seg ikke affisere av «lidelsene» i privat sektor.

– Lier-Hansen påpeker selv det gjensidige avhengighetsforholdet mellom privat og offentlig sektor. Nå må vi stå sammen og få forsert offentlig vedlikehold etc, noe som også kommer private aktører til gode, sier Ap-representanten.

– Jeg har vanskeligheter med å se for meg at Stein Lier-Hansens medlemmer mener at vi nå skal kutte hos dem som sørger for utbetaling av dagpenger til de permitterte, kontantstøtten til kriserammede virksomheter eller å kutte stillinger i sykehus, kommuner eller barnevern. Kommunene og helsevesenet har stått i første linje i koronakrisen, minner Heggø om.

– Tre av fire kommuner sier de vurderer å kutte i offentlige budsjetter, og de trenger ikke slike utspill, eller kun applaus, de trenger sikkerhet for at velferdsgodene og bevilgningene til syke, til barn og eldre blir opprettholdt.

Powered by Labrador CMS