Samfunn

Oslo er en delt by. Det ser vi også når det gjelder Covid-smitte. På nær sagt alle parametere som måler levestandard kommer bydelene i øst dårligst ut.

Stakkars Oslo

Det er bare å se på «koronakartet». Oslo er blitt en enda mer delt by under pandemien. Istedenfor å skule på hverandre, er det dags for at alle som bor i denne byen i alle fall prøver å holde sammen.

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR.

«Stakkars stakkars stakkars stakkars stakkars

Lille store Oslo by

Prøver absolutt alt for å vise

Verden at den er en verdensby»

Slik begynner den kjente DeLillos-låta fra 1990-tallet om et Oslo som begynte å smake på tilværelsen som storby.

I dag er Oslo en storby – med storbyens gleder, muligheter, utfordringer og problemer. Det siste året har det vært mest av det siste.

Oslo har alltid vært en delt by. Historisk er det Akerselva som har skåret byen i to – mellom øst og ves, mellom fattig og rik, overklasse, underklasse.

Arbeidsinnvandringsbølgen på 1970-tallet forsterket inntrykket av den klassedelte byen. Så vokste middelklassen fram. Unge mennesker med høyere utdanning begynte å ta de østlige delene av byen i bruk. De bosatte seg på Grünerløkka og Kampen. Oslo begynte å ligne en storby.

Men de økonomiske forskjellene mellom øst og vest har ikke blitt mindre. Snarere tvert om. Forskning gjort av førsteamanuensis Øyvind N. Wiborg ved Institutt for samfunnsforskning viser at mens inntektsulikhetene i Norge er lave sammenlignet med andre land, er forskjellene i folks formue faktisk nesten like store som i USA. Og forskjellene er aller størst i Oslo.

Når det gjelder fordelingen av formue går det et tydelig skille langs Akerselva. Svært få nabolag på østkanten har store gjennomsnittsformuer, konstaterer Wiborg.

Foto «Korona-kartet» viser smitteandel per 100.000 mennesker i de 15 ulike bydelene i Oslo. Smitten følger den samme strukturen som for inntekt, formue, andel på trygd, andel innvandrere og antall som bor trangt. Også når det gjelder korona-smitte kommer bydelene i øst dårligst ut.

Det skarpe skillet mellom øst og vest har vist seg enda tydeligere under koronapandemien. «Korona-kartet» som viser smitteandel per 100.000 mennesker i de 15 ulike bydelene i Oslo, følger den samme strukturen som for inntekt, formue, andel på trygd, andel innvandrere og antall som bor trangt. På nær sagt alle parametere kommer bydelene i øst dårligst ut.

Antall Covid-smittede i Oslo var ved inngangen til denne uken drøyt 23.000. Når uken er over har antallet nærmet seg 25.000. Mest smitte er det i bydelene Alna, Gamle Oslo og Stover. Lavest smitte finner vi i bydelene Ullern, Nordre Aker og Vestre Aker.

Ser vi på andelen smittede innbyggere i de ulike bydelene, blir forskjellene mellom øst og vest i Oslo enda tydeligere. På Stovner er hele 6,6% av de som bor i bydelen smittet. Så følger Grorud (5,4%), Alna (5,0%), Søndre Nordstrand (4,9%), Bjerke (4,5%) og Gamle Oslo (4,1%). Alle de østlige bydelene, bortsett fra Østensjø, ligger på øverste åtte plassene hva angår andel smittede blant egne innbyggere.

Tar vi 31- eller 37-bussen vestover, mot de bydelene med lavest smitte, får vi følgende «rangering»: Nordre Aker (1,8%), Ullern (2,0%), Vestre Aker (2,1%), Nordstrand («østkantens vestkant» − 2,2%), St. Hanshaugen (2,7%), Østensjø (2,7%) og Frogner (2,8%).

Det skarpe skillet mellom øst og vest har vist seg enda tydeligere under korona­pandemien

Du kan sammenlignet dette smittemønstret med statistikken for andel ikke-vestlige innvandrere. Eller inntekt. Eller trangboddhet, som statistikerne definerer ved at «antall rom i boligen er mindre enn antall personer».

Fordelingen av «best til verst» vil være nesten den samme som for Covid19-smitten.

Det bor nesten 700.000 mennesker i Oslo. 164.000 av dem er såkalte ikke-vestlige innvandrere fra Afrika og Asia, mens 70.000 kommer fra Europa, USA eller Canada.

På Stovner, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand bor det flere innvandrere enn etniske nordmenn. Aller flest på Stovner. Der bor det til sammen 33.300 mennesker. 2500 av dem kommer fra Europa/USA, mens 13.600 er etnisk norske. Hele 17.000 kommer fra Asia/Afrika. Til sammenligning bor det rundt 1000 flere folk i bydel Ullern – drøyt 34.000. 3500 av dem kommer fra Asia/Afrika. Årsaken til at det bor flere innvandrere på Oslo Øst er hovedsakelig økonomiske.

Så, ja. Oslo er en delt by.

Like vel er det nå vi trenger å stå sammen som én by. Og det innebærer både at Oslo Øst må tåle at enkelte smitteverntiltak går lenger der enn i bydeler med mindre smitte. Og omvendt: At folket på vestkanten har forståelse for at noen bydeler i øst får vaksine før dem.

Men aller viktigst er det at vi slutter å kaste dritt og beskylde hverandre. Det er nå vi bør hegne om dette Oslo-mangfoldet som politikere og næringsliv skryter sånn av i festtalene sine.

Koronaperioden har med all tydelighet vist at dette vakre mangfoldet også viser seg i store forskjeller. Når disse forskjellene slår ut i ulike smittetall, så bør ikke halve byen trekke opp stigen etter seg i en slags enfoldig panikk.

Tenk så kjedelig det hadde vært i denne byen hvis alle gatene besto av villaer og leiligheter med sober «forhage»? Tenk så trist det korona-frie livet på Smedstad ville vært om folk der ikke kunne tatt banen til sentrum og tatt seg en «skummelrunde» på barene i Schweigaardsgate? Tenk om vi ikke hadde hatt Holmenkollen og Bygdøy?

Og tenk om vi ikke hadde hatt take-away-mat fra Thailand, Italia, Mexico, India, Afrika eller Japan det siste året?

Hold ut. Hold avstand. Hold fred. Og hold sammen.

Powered by Labrador CMS