Samfunn

Teoriprøven for førerkort er blant de offentlige tjenestene som Riksrevisjonen har undersøkt.

Staten tar for høye gebyrer

Brukerne av de offentlige tjenestene må betale 627 millioner kroner mer enn det tjenestene koster, og blir dermed belastet en skjult skatt.

Publisert Sist oppdatert

Riksrevisjonen konkluderte i dag med at Stortingets forutsetninger for gebyrfinansiering av offentlige tjenester blir brutt, særlig gjennom overprising av tjenester.

De offentlige tjenestene som har blitt undersøkt er tinglysing av eiendom, registrering i løsøreregisteret og teoriprøven for førerkort.

Undersøkelsen viser at staten krever inn for høye gebyrer.

– Gebyrer på offentlige tjenester skal ikke være høyere enn kostnadene. At vi som innbyggere betaler 627 millioner kroner mer enn det faktisk koster å levere tjenestene Riksrevisjonen har sjekket, er en skjult skatt. Det kan ikke statsforvaltningen pålegge oss, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

En fjerdedel av gebyrinntektene blir feilaktig presentert som skatter og avgifter i rapporteringen til statsregnskapet. Dette bidrar til at styringsinformasjonen ikke blir ensartet.

Riksrevisjonen skriver at de finner det kritikkverdig at brukerne av gebyrbelagte tjenester betaler mer enn det tjenestene koster å produsere. Overprisen er en skjult skatt som ikke omtales i forslaget til statsbudsjett.

Skal ikke bli belastet mer

Riksrevisjonen anbefaler Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet å følge opp at gebyrfinansiering av offentlige tjenester ikke blir belastet for mer enn hva tjenesten koster.

De anbefaler også de departementene å informere Stortinget om eventuelle overprisede tjenester og omfanget av disse i forslag til statsbudsjett.

Powered by Labrador CMS