Annonse

staten

Regjeringen skaper usikkerhet om nasjonal kulturstøtte– Vinglepolitikk

Spleiselaget mellom staten og fylkeskommunene som skal finansiere kulturinstitusjonene i distriktene avvikles.

Enighet i stat, kommune og Oslo – streik planlegges for fastlegene

Brudd i meklingen med KS fører trolig til omfattende nasjonal legestreik. I lønnsoppgjøret i stat, kommune og Oslo ble det enighet på overtid.

Lønnsforhandlingene i staten er i gang Forventer at alle får reallønnsvekst

– Det er viktig å huske at frontfaget er en norm, og ikke en fasit, for andre oppgjør, sier forhandlingsleder for Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

Staten kjøper IT-tjenester for sju milliarder

I 2019 brukte staten nesten sju milliarder kroner på innkjøp av IT-tjenester. Statens vegvesen kjøpte IT-utviklingstjenester for 700 millioner.

Nå skal sjefene i staten bli tydeligere

Statlige arbeidsgivere rigger seg for fremtiden og setter seg mål om endringsevne, kompetanse og tydelighet.

Staten frikjent i Enger-søksmål

Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger fikk ikke medhold i Oslo tingrett i sitt krav på 16 millioner kroner i erstatning fra staten.

Udekket kompetansebehov i statenDisse er i risikogruppen for å miste jobben

Virksomheter som har mange ansatte som jobber med arkiv og regnskap vil være spesielt utsatt og mange vil rammes samtidig, viser ny rapport fra NIFU.

Slipper ikke Kulturtanken

Øystein Strand har fått et år på seg for å redde Kulturtanken.

Staten stevnet for vedtaket om å rive Y-blokka

Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har nå stevnet staten for vedtaket om å rive Y-blokka i regjeringskvartalet.

Eks-ordfører fikk ny jobb etter lønnsbråk

Eksordfører Alf Erik Andersen (Frp) i Mandal er i ny jobb etter alt ståket om dobbeltlønn og etterlønn etter at han gikk fra ordfører til statssekretær.

Ny rapportFor dårlige beslutningsgrunnlag i staten

– Svake beslutningsgrunnlag kan føre til sløsing med fellesskapets ressurser, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

Synspunkt

Regjeringen vil ha flere lærlinger i staten

Fagutdanning er en viktig del av kompetansemiksen i staten. Derfor jobber regjeringen aktivt med å få flere lærlinger i statlige virksomheter.

Hodejegere har blitt pengesluk for staten

Organisasjonspsykolog Paul Moxnes roper varsku mot økende tendenser til å overlate rekrutteringen av ledere i staten til eksterne konsulenter.

Synspunkt
Nettverksorganisasjonen Norske Festivaler ber om statlig tilskudd. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norske Festivaler etterlyser statlig tilskudd

«Festivalsommeren er over» sies det, men festivaler er verken kun et sommerfenomen eller kun et musikkfenomen.

Klimavennlige statsetater

Det er flere klimabevisste statlige etater der ute, mens andre lar seg inspirere til innsats av Hans Christian Holte og hans folk i Skatteetaten.

Microsoft melder om 740 infiltrasjonsforsøk i fjor

Programvareselskapet Microsoft ble utsatt for 740 infiltrasjonsforsøk i 2018, mange fra statlige operatører.

Ingen streik i staten

Fredag ettermiddag – 14 timer på overtid – kom LO Stat, Unio og Akademikerne til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik i staten.

Streik i Oslo, løsning for resten av kommunene

Akademiker-streik i Oslo, løsning i resten av kommunene og fortsatt mekling i staten.

Staten eier Vinmonopolet og likte dårlig at den tidligere toppsjefen Hilde Britt Mellbye ville har inn begrepet «ta markedsandeler» inn i strategien. Foto: NTB scanpix

Mer misnøye med eks-polsjefen avdekket

Helsedepartementet sa nei da Mellbye ville ta markedsandeler i alkoholmarkedet.

Akademikerne varsler om streik i staten

524 medlemmer tas ut i første fase av en eventuell streik førstkommende fredag. De fleste i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Politidirektoratet.

RiksrevisjonenLønnshopp for ledere i staten møter lite forståelse

Ledere i staten har en lønnsvekst langt høyere enn det folk flest får, viser Riksrevisjonens gjennomgang. – Dramatisk, mener Dag Terje Andersen (Ap).

Kraftig økning av lederlønninger i staten

Topplederne i 40 statlige selskaper fikk et solid lønnsløft fra 2016 til 2017. I snitt steg lønna med 6,5 prosent.

Synspunkt

Økonomisk kriseforvaltning: Om stat, lån og penger

Den vestlige økonomien viser en svak framgang for tiden. Arbeidsledigheten går ned. Men få økonomer tror på varighet. Egentlig er situasjonen lik den som skapte finanskrisen, skriver Noralv Veggeland.

«Kanskje er det sånn at deler av avtalen ikke helt er tilpasset dagens utfordringer»

Akademikerne ser behovet for en endring av hovedavtalen

– Vi er beredt til å ta en ordentlig gjennomgang av hovedavtalen, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Synspunkt

Regjeringens effektivisering i staten

Færre ansatte og dårligere kvalitet på tjenestene, er ­konsekvensene av regjeringens avbyråkratiserings­reform, skriver Marc Gayorfar.

Staten har spart 128 milliarder i sykelønn med IA-avtalen

Siden IA-avtalen ble inngått i 2001, har staten spart 128 milliarder kroner i sykelønn, viser en ny rapport. Men målet i IA-avtalen står fortsatt for fall.

Staten kjøpte private øyeoperasjoner for seks ganger prisen

Staten har de siste årene kjøpt privat øyebehandling hos Aleris for 200 millioner kroner. Offentlige sykehus kunne gjort jobben for 33 millioner.

Røe Isaksen– Ansettelser hører inn under den daglige ledelsen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) står fast på at ansettelser i statlige selskaper ikke er noe han skal legge seg opp i.

Brudd mellom Legeforeningen og staten om fastlegene

Helseminister Bent Høie (H) sier situasjonen er «krevende» etter at Legeforeningen brøt forhandlingene med staten om oppgjøret for fastleger.

Over 6.000 statsansatte kan gå ut i streik neste uke

– Fantasifull historiefortelling fra ekspertene

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen forteller at han i alle samtaler med den tidligere Innovasjon Norge-styrelederen understreket at departementets syn ikke var en instruksjon.

Eksperter stusser over styrebehandlingen

– Det er underlig og lite tillitvekkende at den fungerende styrelederen til Innovasjon Norge uttrykte tillit til Traaseth mens det pågikk en prosess mot henne, hevder styreeksperter ved IBU Board Performance.

Merkel gjenvalgt som statsminister

Angela Merkel ble onsdag for fjerde gang valgt til statsminister av den tyske nasjonalforsamlingen.

Staten krever tilbake 21,5 millioner fra privatskoler

Penger til å anke klimadom renner inn til miljøorganisasjoner

Miljøorganisasjonene anker frifinnelsen av staten for oljeleting i Barentshavet. Penger til å anke har strømmet inn fra en rekke støttespillere.

Staten får stryk for manglende mangfold i rekrutteringen

– Dette er trist lesing, sier spesialrådgiver i Antirasistisk Senter, Shoaib M. Sultan.

Prosjekt- og teamorganisering i staten

«Moderne» organisering utfordrer etablerte, hierarkiske trekk i stats­administrasjonen og medfører dilemmaer for mellom­ledere og ansatte, skriver Torstein Nesheim.

Statlige ansatte vil ha mer innflytelse ved omstilling

Bare en firedel av de tillitsvalgte i LO Stat opplever at de har reell innflytelse ved omstilling på arbeidsplassen. De vil ha slutt på «liksom-involvering».

Færre økonomisjefer rundt topplederbordet i staten

Statlige økonomisjefer er i mindre grad en del av toppledergruppene enn de var for fem år siden, viser ny rapport.

Helse og utdanning dominererFrivillig innsats tilsvarte 74 milliarder

Regner man med verdien av frivillig arbeid, var de ideelle og frivillige organisasjonenes bruttoprodukt beregnet til om lag 130 milliarder i 2015.

Staten bruker sosiale medier mer i rekrutteringen enn næringslivet

Tre av fire statlige virksomheter benytter seg av sosiale medier i rekrutteringsprosessen og til å utvikle sitt eget omdømme.

Abelia– Staten må øke bruken av rådgivere

– Omstilling krever oppdatert fagkunnskap. Det er bekymringsverdig at flere vil redusere bruken av rådgivere i det offentlige. Staten må i stedet øke bruken av rådgivere.

Er det egentlig lov å ansette meg midlertidig?

DP-juristene svarer.

Hva er egentlig ordensstraff?

DP-juristene svarer.

Krever helhetlig frivillighetspolitikk– Vil ikke bli redusert til et statlig underbruk

Frivillighet Norge mener det er på tide å gjøre opp status på nytt og krever nå en ny stortingsmelding om frivilligheten.

Inntektene stuperSamtidig økte statens utgifter med 2 milliarder

Statsregnskapet viser en nedgang i inntekter på 27,6 milliarder kroner og en økning i utgifter på drøyt 2 milliarder kroner for 4. kvartal 2016 sammenlignet med året før.

Fra 200 til 110 milliarder på ett årOverskuddet i statsforvaltningen snart borte

Overskuddet i den offentlige forvaltningen er nesten halvert sammenlignet med året før, viser beregninger gjort av SSB. Men utenfor petroleumsindustrien er inntektene stabile.

Kirke og stat klar for tvetydig skilsmisse

1. januar skiller Den norske kirke og den norske stat lag etter nesten 500 års samliv. Men de to skal fremdeles pleie nær omgang. Altfor nær, mener noen.

Geografisk ubalanse blant Norges mektigste

I en kartlegging av alle styrer i selskap som staten eier halvparten av eller mer kommer det frem at makten i selskapene er kraftig sentralisert i og rundt hovedstaten.

Toppledere i staten samles i eget råd

– Rådet kan fungere som et middel for å gi oss en sterkere stemme inn i arbeidsgiverpolitikken, sier Arbeidstilsynsdirektør Ingrid Finboe Svendsen.

Staten sliter med endring

Endringsprosesser er det området statsansatte er minst fornøyde med. Resultatet bekymrer Difi-direktør Steffen Sutorius.

Staten i endring: åtte av ti statlige ansatte har vært gjennom en endringsprosess de siste tre årene

Og færre mener endringene gir resultater.

Forsker om statens medarbeiderundersøkelse: - Alle spørsmålene er positivt formulert

Statsansatte: Lite åpenhet rundt kriteriene for lønnsfastsettelse

Akademikerne: – Enighet i meklingen gir en mer moderne lønnspolitikk i staten

Avtalen mellom LO, Unio og YS innebærer forpliktende løp om å flytte lønnsdannelsen fra sentralt til lokalt hold.

Ingen streik i staten

Seks timer på overtid aksepterte partene i statsoppgjøret en skisse til løsning. Dermed blir det ikke streik i staten.

Sanner tilfreds med lønnsoppgjøret i staten

Innspurt i lønnsoppgjøret i staten

Streikefaren i staten anses som stor i årets oppgjør. Meklingsfristen går ut ved midnatt.

– Største omveltningene i lønnssystemet siden begynnelsen av nittitallet

FAFO-forsker Bård Jordfald tror Akademikernes nye hovedtariffavtale innebærer store endringer for lønnsfastsettelsen og en god mengde trøbbel. – Hvis staten prøver å tvinge avtalen på de andre, er streikefaren ekstremt høy, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse