Samfunn

Det er stor skepsis mot EØS-avtalen, viser en ny undersøkelse. Her er statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) i et digitalt møte med Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, tidligere i år.

Stor skepsis

Midt i valgkampen publiserer Nupi en spørreundersøkelse som viser at bare 44 prosent ville stemt for deltakelse i EØS.

Publisert Sist oppdatert

I undersøkelsen har Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) spurt hva folk ville stemt i en folkeavstemning om norsk deltakelse i EØS-avtalen. Bare 44 prosent svarer at de ville stemt for, mens 32 prosent svarer at de ville stemt mot. De siste 24 prosentene svarer «vet ikke».

Andelen som gir støtte til EØS-avtalen, er stabil fra året før, men markant lavere enn i en lignende undersøkelse i 2019. Den gang svarte hele 68 prosent at de ville stemt for EØS-avtalen.

Større EØS-skepsis

Forsker Øyvind Svendsen ved Nupi mener undersøkelsen tyder på at det er større EØS-skepsis i befolkningen enn det man hittil har fått inntrykk av.

– De store styringspartiene bruker ofte 60-prosenttallet til å avfeie EØS-debatten, men vår undersøkelse viser at det er større mobiliseringsgrunnlag i befolkningen rundt dette spørsmålet enn det fremstår som, sier Svendsen.

Nupi-forskeren tror enkeltsaker som vindkraft-debatten og striden rundt Acer over tid kan ha bidratt til å styrke EØS-skepsisen i folket.

– Dette er enkeltsaker som kanskje kan ha vært med på å vri opinionen i retning Senterpartiets syn om å sette Norge foran og vende seg bort fra Europa, sier Svendsen.

Tror debatten kommer

Han tror det kan komme en EØS-debatt i Norge etter erfaringene Storbritannia gjorde seg med brexit.

– Storbritannia kom bedre ut av det enn mange spådde, og det kan gjøre at folk tenker at det ikke er så farlig å si opp EØS-avtalen likevel, sier Svendsen.

Hvis debatten først kommer, er det en sjanse for at Norge følger i britenes fotspor, ifølge Svendsen.

– Det er ikke urealistisk at en lik debatt i Norge vil føre til at vi går ut av EØS, sier han.

NHO slår alarm

Resultatet vekker oppsikt i NHO.

– Det er et svært bekymringsfullt resultat hvis dette viser seg å være en tendens, sier avdelingsdirektør Tore Myhre i NHOs internasjonale avdeling.

– Vi har gjort regelmessige undersøkelser som viser at over tid har oppslutningen om EØS ligget på rundt 60 prosent. Dersom det skulle være en slik nedgang i støtten, så er det svært alvorlig, sier Myhre.

Ifølge Myhre er EØS-avtalen en av de viktigste rammebetingelsene for næringslivet.

– Det er den som sørger for at vi tar fullt del i EUs indre marked. Det gir oss markedsadgang og forutsigbarhet, og ikke minst at vi har like betingelser som våre europeiske konkurrenter, sier Myhre.

Slik ble undersøkelsen gjennomført

Det er Sentio som har utført spørreundersøkelsen på vegne av Nupi.

Det ble gjort en tilsvarende undersøkelse i 2020 hvor samme andel – 44 prosent – svarte ja på spørsmålet om de ville stemt for EØS-avtalen i en folkeavstemning.

Samme spørsmål ble stilt i 2019-undersøkelsen hvor 68 prosent svarte at de ville stemt for EØS-avtalen. I 2019 ble imidlertid undersøkelsen gjort per telefon, der deltakerne ikke fikk lest opp «vet ikke» som svaralternativ, mens den i de to påfølgende årene ble gjort per internett.

I alle tre undersøkelser deltok rundt 1.000 respondenter.

Undersøkelsen fra i år ble gjennomført mellom 21. og 25. mai og har 1.007 respondenter. Den blir publisert i sin helhet denne uken.

Powered by Labrador CMS