Samfunn

Storbritannia gir uttrykk for at de ønsker et tett samarbeid med Norge i klimaomstillingen. Her: Statsminister Erna Solberg og den britiske statsministeren Theresa May på talerstolen i Stortinget under åpningen av Nordisk råds 70. sesjon i forrige uke.

Storbritannia anser Norge som viktig klimapartner etter brexit

Storbritannia ønsker et tett samarbeid med Norge i den grønne omstillingen, men hva som skjer etter brexit står fremdeles i skyggen av et spørsmålstegn.

Publisert Sist oppdatert

Den britiske ambassadøren til Norge har uttalt at Storbritannia er fast bestemt på å bruke klimatiltak som en «pragmatisk strategi» til økonomisk vekst etter brexit.

– Storbritannia kunne ikke hatt noen bedre partner enn Norge når det kommer til å etterstrebe dette, sa den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood.

Ambassadøren talte til en forsamling av presse, byråkrater og fagfolk under et frokostmøte om klimaforhandlinger mellom Norge og EU arrangert av Energi og Klima i forrige uke.

– Mens Storbritannia forbereder seg på å forlate den Europeiske Unionen, må vi huske at ambisjonen vår når det gjelder å beskytte planeten går hånd i hånd med å gripe nye sjanser til vekst, sa han.

Ser til Norge for elbilpolitikk

Ambassadøren listet opp en hel del områder der Norge er en viktig samarbeidspartner og inspirasjon, blant annet vil Storbritannia se til Norge for en bedre elbilpolitikk.

– Elektriske kjøretøyer som en del av en klimavennlig fremtidig mobilitet er et område der vi er opptatt av å bygge samarbeid med Norge.

Foto GRØNN VEKST: Den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood, pekte på Norge som en viktig samarbeidspartner i klimaomstillingen. (Foto: GOV.UK)

Videre trakk han frem norske investeringer i den britiske vindmølleparken og Storebrands forpliktelse når det gjelder å begrense finansieringen av og investeringen i uforminkset kullkraft som viktige eksempler.

Storbritannias lav-karbon-økonomi ser ut til å kunne vokse med 11 prosent hvert år frem til 2030, fire ganger raskere enn resten av landets økonomi.

Dette ville ikke vært mulig uten internasjonale samarbeidspartnere slik som Norge, uttalte ambassadøren.

Grønn vekst også etter brexit

Han gjentok den britiske statsministeren Theresa Mays ord fra da hun gjestet Norge i forrige uke: «Det er ingen grunn til å velge mellom økonomisk vekst og beskyttelse av miljøet,» og viste til at investeringer i grønne tiltak har økt betraktelig de siste ti årene.

Det var imidlertid lite å hente når det gjaldt konkrete klimaavtaler etter at Storbritannia har forlatt den europeiske unionen.

– EU-målene er bare mål, og vi føler at vi bør gå forbi målene og har gått forbi dem allerede, sa Wood etter å ha blitt spurt om Storbritannia vil holde EU-målene om kutt i utslipp innen 2030.

Ambassadøren kunne motbevise at brexit vil senke ambisjonsnivået for en grønn økonomi etter at de forlater unionen:

– Vår forpliktelse når det gjelder å øke grønn, økonomisk vekst kommer ikke til å endre seg med brexit.

Powered by Labrador CMS