Nyskaping

– Strategien har alvorlige mangler

Strategien for samspillet mellom Difi og Brønnøysundregistrene består av grep som kan få negative konsekvenser for digitaliseringen av det offentlige Norge, hevder Brønnøysundregistrene i en høringsuttalelse.

Publisert Sist oppdatert

Samspillet mellom Difi og Brønnøysundregistrene er avgjørende for å ivareta helheten i digitaliseringspolitikken, og sikrer kontinuerlig videreutvikling av offentlig digitalisering i tråd med stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge».

Nå utarbeides det en strategi for hvordan «Digital postkasse til innbyggerne skal utvikle seg som produkt og felles verktøy for å sikre et godt samvirke mellom offentlige fellesløsninger».

Brønnøysundregistrene er imidlertid langt fra imponert over strategidokumentet fra Difi om digital postkasse til innbyggerne 2017–2022, og mener strategien både har mangler og kan få negative konsekvenser, ifølge en høringsuttalelse fra Brønnøysundregistrene.

– Mangler i strategien

Det er imidlertid stor uenighet om strategien. Ifølge Brønnøysundregistrene foreslår strategien grep som kan «få store negative konsekvenser for videre digitalisering av det offentlige Norge, både praktisk og økonomisk». I tillegg påpekes det at strategien har alvorlige mangler: spesielt i forhold til involvering av Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning).

– Uhensiktmessig

Ifølge faglig leder i Netlife Design, Jostein Magnussen, bør partene søke felles løsninger, fremfor å ruge i hver sin kasse:

– All fornuft tilsier at folk ikke bør måtte forholde seg til mange offentlige instanser når det gjelder meldinger eller digital kommunikasjon som ikke kan gå på epost. Det er også uhensiktsmessig at alle skal utvikle egne løsninger i stedet for å slutte seg til én løsning, sier han til Dagens Perspektiv.

Foto Faglig leder i Netlife Design, Jostein Magnussen. Foto: Netlife Design

Innvendingene

Brønnøysundregistrenes hovedinnvendinger mot Difis utkast til strategi kan summeres opp slik:

Nyutvikling av allerede tilgjengelig funksjonalitet:

  • Forslaget legger opp til et ambisjonsnivå for videreutviklingen som går langt utover dagens løsning og det bakenforliggende mandatet for Digital postkasse til innbyggerne
  • Det innbyr til kostnadsdrivende parallell utvikling av funksjonalitet som allerede er tilgjengelig i Altinn

Mangelfull ivaretaking av brukernes behov:

  • Argumentasjonen bak forslagene stammer i stor grad fra offentlige virksomheter samt postkasseleverandørene selv, og synes å underkommunisere kjente brukererfaringer
  • Dette, til tross for at «Brukeren i sentrum» er en uttalt hovedprioritering, både i «Digital agenda» og i «Digitaliseringsrundskrivet»

Utilstrekkelig involvering og analyse:

  • Digital agenda for Norge krever at utviklingen av felleskomponentene er samordnet
  • Skate er det fastsatte organet for å ivareta dette
  • Strategidokumentet fra Difi er utviklet uten omsyn til dette prinsippet, og det behandler i for liten grad forholdet til andre felleskomponenter
Powered by Labrador CMS