Samfunn

Helseminister Bent Høie stilte i Stortingets spørretime. Her fra en annen anledning.

Strid om ledelsesstruktur i helseforetak: Hva svarer helseministeren i Stortinget?

Publisert Sist oppdatert

Det har stormet rundt helseforetakene for Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre i mange år. Alt fra plassering av nytt sjukehus til slett pasientbehandling har splittet fylket. I 2011 ble to helseforetak til ett, og i 2015 var ny direktør på plass. Når ny ledelsesstruktur skal på plass i 2016, halveres antall direktørjobber, og sjefen sjøl trosser landets nasjonalforsamling. Under Stortingets spørretime 30. mars forventes det at helseminister Bent Høie må svare på spørsmål rundt konflikten.

Saken oppdateres med Høies svar!

I dag (30.03.2016) deltar helse- og omsorgsminister Bent Høie i muntlig spørretime i Stortinget. Der forventes det at ledelsesstrukturen i Helse Møre og Romsdal blir tatt opp.

På bakgrunn av en rapport fra Deloitte fra høsten 2015, som konkluderte med at helseforetaket har for utydelige ledere og mangel på lojalitet, bestemte administrerende direktør i helseforetaket, Espen Remme seg tidligere i mars for å satse på klinikker med felles ledere ved de fire sjukehusa han råder over (Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda).

Dette går direkte mot forliket som er inngått i Stortinget om nasjonal helse- og sjukehusplan, som sier at hvert sjukehus skal ha sin egen, stedlige direktør.

I forkant av avgjørelsen etterlyste Remme klarhet i hva forliket innebar: – Vi må få sjekket ut i hvilket omfang og på hvilket nivå ledelse er påpekt av Stortinget, sa Remme i et styremøte ifølge Rbnett.

Leger og sjukepleiere ved de tre minste sjukehusa, Molde, Kristiansund og Volda, argumenterte i sine respektive høringsuttalelser for å følge Stortingets forlik, med egne sjukehusdirektører.

– Vi har ambisjoner både for pasientene og på egne vegne. En organisering på tvers av sjukehusene legger bedre til rette for kunnskapsdeling og standardisering av tjenestene, noe som igjen reduserer variasjon, sa Remme til Rbnett da strategien ble offentliggjort.

Avgjørelsen ble umiddelbart møtt med skarpe reaksjoner, blant annet fra Arbeiderpartiets Else-May Botten. Hennes parti, ved statsrådene Strøm Erichsen og Gahr Støre bestemte i sin tid at Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal skulle slås sammen.

Powered by Labrador CMS