etikk og samfunnsansvar

Sykehussjef trekker seg etter kritikk fra Helsedirektoratet

En avdelingssjef på Lillehammer sykehus trakk seg umiddelbart fra sin stilling lørdag etter at Helsedirektoratet kom med sterk kritikk mot sykehuset.

Publisert Sist oppdatert

Avdelingssjef Roar Rønning trekker seg etter at Helsedirektoratets avregningsutvalg har slått fast at sykehuset har feilkodet skadetilfeller som traume, skriver Oppland Arbeiderblad.

I fjor høst kom det fram at det var langt flere «traumesaker» ved Lillehammer sykehus enn andre sykehus i regionen.

Et konsulentfirma som ble leid inn for å sjekke saken, mente at det kunne påvises systematisk etterkoding. I realiteten betød det at sykehuset etter en pasientbehandling oppgraderte skadegraden slik at det ga større økonomisk uttelling.

Helsedirektoratets avregningsutvalg har i sin foreløpige rapport, som ble oversendt Helse Sør-Øst før helgen, slått fast at sykehusets praksis har vært feilaktig.

– De har ikke funnet medisinfaglige grunner til å kode pasienttilfeller så alvorlig som praksisen var ved sykehuset, sier viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Hans Iver Børresen. Han mener det dreier seg om et begrenset pengebeløp som sykehuset har tjent på praksisen..

Assisterende avdelingssjef Gro Frøisland konstitueres i lederstillingen ved kirurgisk avdeling etter at Rønning trakk seg.

Powered by Labrador CMS