Samfunn

Fra markering mot bygging av stort sykehus arrangert av i regi av LO Oslo, Oslo legeforening, Fagforbundet Oslo, Aker Sykehus Venner, Redd Ullevål Sykehus, Helsetjenesteaksjonen, Den norske Jordmorforening, Psykologforeningen OUS og Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

Sykehusstriden i Oslo til Stortinget

Publisert Sist oppdatert

Ti år etter at sykehusene i Oslo ble slått sammen, blomstrer striden for fullt om hvor hovedsykehuset skal ligge. Tirsdag blir det høring i Stortinget.

Helseminister Bent Høie (H) har stilt seg bak planene til Helse sør-øst om å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt regionsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker. Styret ved Oslo universitetssykehus (OUS) godkjente planene i desember, men snudde halvveis i januar og vedtok å «belyse» Ullevål som alternativ til Gaustad.

Motstanden mot planene har tetnet kraftig til den siste tiden.

Krever utredning

Flere fagmiljøer, deriblant Legeforeningen og alle fagforeninger på Ullevål, samt et flertall av bydelsutvalgene i Oslo er imot, mens partiene Rødt, SV og Sp har bedt regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus på Aker, utrede Ullevål-alternativet og sette Gaustad på vent.

I helgen vedtok også Oslo Ap at Ullevål-alternativet bør utredes. Det haster med en avklaring, sier Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til Dagsavisen.

– Nå opplever jeg at Aker er tatt som gissel. Vi vil ha Aker raskt, men helseministerens svar er at da kommer Gaustad i sin nåværende form med på kjøpet – uten andre valgmuligheter og uten at et alternativ på Ullevål-tomta er tilstrekkelig utredet, sier hun.

Åpen høring

Tirsdag var det klart for en åpen høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om saken. Høie mener det hersker liten tvil om at behovet for ett nytt samlet regionsykehus i Oslo betyr at enten Ullevål eller Rikshospitalet må forlates.

– Om det blir Ullevål eller Gaustad har jeg ingen prestisje knyttet til. Men det vi allerede vet om både økonomi og arealer, tilsier at Gaustad er det beste alternativet, sier Høie til Dagsavisen.

Han avviser også at Aker sykehus blir brukt som «gissel».

– Dette forutsetter en parallell prosess som går ut på å samle det resterende tilbudet på Ullevål og Rikshospitalet på et sted i et nytt regionsykehus.

– Hastverksbeslutning

Men argumentet om at det er en fordel å samle sykehusaktivitetene på færre steder, er en bløff, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Dette er ingen samling, men vil bety en oppsplitting av fagmiljøer, sier han til NTB og peker på at både akutt- og nyfødttilbudet vil bli delt mellom Gaustad og Aker.

– Det vil svekke beredskapen for hele Østlandet, sier han og peker på at fagmiljøene er sterkt kritiske til planene.

Han mener et alternativ er å beholde Gaustad, men bygge ut Ullevål.

Eilif Holthe, som har mange års erfaring med kvalitetssikring av store statlige prosjekter, kaller vedtaket for en hastverksbeslutning. Han er kritisk til beslutningsunderlaget.

– Det er ikke mulig å vurdere dette på en god måte fordi beslutningsgrunnlaget er altfor dårlig, sier han til NTB.

59 milliarder

Sykehusprosjektet er anslått å koste hele 59 milliarder kroner. OUS mener at salg av tomter på Ullevål er en forutsetning for å finansiere drift av Aker. Tomtesalget kan gi inntekter på opptil 7 milliarder kroner.

– At tomtesalget er avgjørende, er helt tullete. Grunnproblemet er at prosessen begynte i feil ende. De har begynt med at ett sykehus skal ut, ikke med å se hvordan pasientsikkerheten best ivaretas. Nå begynner konsekvensene å sige inn i de politiske miljøene, særlig de astronomiske økonomiske sidene, sier Moxnes.

Powered by Labrador CMS