Samfunn

Håkon Haugli i Innovasjon Norge holder Innovasjonstalen 2021.

Tid for «skippertak»

Et godt utgangspunkt er ikke nok. Det er behov for kraftfull, koordinert innsats på flere områder. Vi har et godt, norsk ord for dette: «Skippertak».

Publisert Sist oppdatert

Dette er essensen i Håkon Hauglis Innovasjonstalen 2021. Tradisjon tro holder Innovasjon Norge-direktøren denne talen en gang i året, der såkalte «innovasjonspolitiske råd» overleveres til næringsministeren. I år er talen viktigere enn på lenge, mener mannen på talerstolen, Håkon Haugli.

De fire rådene regjeringen får med seg i år er:

  • Å ta et skippertak for store investeringer i grønn industri ved å etablere en norsk, grønn investeringsplattform.

  • Å styrke det apparatet som finner de virkelig store eksportmulighetene.

  • Å investere mer i digital kompetanse.

  • Å innføre «missions» i Norge.

«Den opprinnelige betydningen av skippertak er et så tungt tak, at alle, selv skipperen må være med», heter det i årets tale.

Og Hauglie fortsetter:

«Vi bruker kanskje ordet for å beskrive prosjekter vi burde tatt tak i tidligere, som innspurten til en eksamen eller vårrydding i garasjen. Og vi skammer oss kanskje litt over det vi oppfatter som en særnorsk, plutselig og kortsiktig tilnærming til større utfordringer, som kontrast til den vi mener å se i andre land. Men akkurat nå, er vi sammen med mange andre land om dette. Vi har behov for innsats på tvers av sektorer, kraftfull, fokusert, og der alle er med – små og store bedrifter, investorer, universiteter, klynger og organisasjoner. Og alle skipperne».

Haugli gjennomgår i talen de fire anbefalingene, som du kan lese mer om her.

Hele talen kan du lese/se her.

Avslutningsvis påpeker Haugli at Norge er godt rustet for framtiden, men at vi ikke må «ruste fast»:

«Norge og næringslivet står nå i en helt spesiell situasjon. Vi kan slå fast at det så langt har gått bedre enn fryktet. Slå fast, men ikke slå oss til ro. Vi kan virkelig være begeistret for mye av det vi ser».

Powered by Labrador CMS