Samfunn

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) sammen med veidirektør Terje Moe Gustavsen, Avinor-direktør Dag Falk-Petersen, kystdirektør Arve Dimmen og jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Transportetatene vil halvere transportutslipp innen 2030

Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

Publisert Sist oppdatert
Dette er mulig selv om transportbehovet øker ved å legge til rette for transportmidler med lave eller ingen utslipp, skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i forslaget.

– Null- og lavutslippskjøretøyer skal ha fordeler som er store nok til å sikre et raskt skifte. I klartekst betyr dette at de aller fleste som kjøper ny personbil om ti år, velger en nullutslippsbil, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Superveier for sykler

I tillegg må flere personer som bor i byområder, slutte å bruke bil og heller gå, sykle eller ta kollektivtransport, skriver etatene.

Blant annet vil etatene legge til rette for dette ved å bygge sykkelveier som tåler hastigheter på 40 kilometer i timen ved landets ni største byer.

Målet er nullvekst i privatbilismen i byer og byområder, og at klimautslippene fra privatbiler, tungtransport, fartøy, fly og anleggsmaskiner samlet må reduseres med om lag en halvpart innen 2030.

Klimavennlige busser og båter

I tillegg må nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutspillskjøretøy, skriver etatene i forslaget.

Ved å øke satsingen på godstransport på jernbane og sjø skal etatene også sørge for at

For båttransport setter etatene et mål om at 40 prosent av alle skip i nærskipsfart skal bruke biodrivstoff eller være lav- eller nullutslippsfartøy innen 2030.

Etatenes forslag skal nå ut på høring fram til 1. juli.

Powered by Labrador CMS