norsk næringsliv

Tre nøtter fra Vestre og Borten Moe

Humankapitalen er vår viktigste ressurs, skriver Sondre Jahr Nygaard.

Publisert Sist oppdatert

Sondre Jahr Nygaard er leder for Innovasjon og næringsutvikling i Abelia (kst.).

SYNSPUNKT: Oppgaven regjeringen har foran seg er formidabel, og for næringslivets del er det et behov for å forene kreftene i Næringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og satse på vår viktigste innsatsfaktor: humankapitalen.

Det tikker mot nytt år, hvilket også betyr at regjeringen snart er ute av fasen hvor regjeringen anses som "fredet", og vi må forlange handling. Oppgaven regjeringen har foran seg er formidabel, og for næringslivets del er det et behov for å forene kreftene i Næringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og satse på vår viktigste innsatsfaktor: humankapitalen.

Vi kan la oss inspirere av fortellingen om Askepott. Askepott fikk tre nøtter fra kusken, og vårt ønske er at Jan Christian Vestre og Ola Borten Moe gir tre nøtter til norsk næringsliv. Tre viktige grep som vil bidra til å styrke næringslivets konkurranseevne fremover, og hjelpe Norge i å ta steget fra grå aske til en mer innovativ, kunnskapsintensiv økonomi. Slottsballet er allerede i gang, og det haster å få på den flotteste kjolen.

For det første må vi gire opp den internasjonale rekrutteringen. Et forslag fra oss er å innføre ekspressbehandling av søkere med særlig høy kompetanse som har fått jobb i Norge gjennom et såkalt "tech-visum". Vi må stikke fingeren i jorda og erkjenne at Norge ikke har det beste utgangspunktet for at toppfolk skal komme akkurat hit. Da må vi i hvertfall sørge for at de ikke blir snappet fra oss i påvente av oppholdstillatelse.

I november spurte vi i Abelia medlemmene våre om rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Om lag 25 % av de spurte sier at de har forsøkt å rekruttere internasjonalt det siste året, og selv om det er vanligst også blant kunnskaps- og teknologibedriftene å hente kompetanse fra EU og EØS, rekrutterer også halvparten av bedriftene kompetanse fra utenfor EØS-området. Når disse skal rekrutteres er det en langt større lerret for kandidatene og bedriftene å bleke hva gjelder visum-prosesser.

Skal norsk næringsliv klare å konkurrere i en beinhard internasjonal konkurranse om å være fremst i teknologifronten må vi ha de klokeste hodene. Skal vi klare dette må det et kompetansekrafttak til på flere fronter samtidig.

Humankapitalen har vært og er vår aller viktigste ressurs

For det andre må dagens arbeidsstokk omstilles raskere. Koronapandemien viser at arbeidslivets betingelser kan endre seg raskt. I Norge står mange i jobb, men i en verden hvor kravene til kompetanse går raskt må også flere arbeidstakere belage seg på å oppdatere sin kompetanse underveis i arbeidslivet. Abelia har derfor foreslått en ordning for skattefradrag for bedrifter, kalt KompetanseFUNN, for å stimulere bedrifter til å sende arbeidstakere i utdanning.

For det tredje må vi utdanne en sterk grunnmur av spesialister. Kapasiteten i norsk IKT-utdanning er altfor svak slik situasjonen er i dag. Tall fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at vi som et minimum må bevilge midler til 1700 ekstra IKT-studieplasser årlig skal vi klare å dekke inn kompetansegapet i næringslivet.

Mange undersøkelser, som for eksempel Abelias omstillingsbarometer, NHOs kompetansebarometer og fremskrivninger på behovet for IKT-kompetanse i fremtiden, viser at næringslivet har et stort behov for spisset kompetanse for å muliggjøre vekst i tiden fremover. Og det verste er at situasjonen ikke har bedret seg.

Humankapitalen har vært og er vår aller viktigste ressurs. Skal norsk næringsliv lykkes med store næringspolitiske ambisjoner må humankapitalen være viktigst også i fremtiden.

Vi håper Vestre og Borten Moe vil gjøre det de kan for at norsk næringsliv skal skinne på ballet.

Powered by Labrador CMS