Samfunnsansvar

Mahad Abib Mahamud (t.v) og advokat Arild Humlen under rettsaken i Oslo tingrett.

UDI vil myke opp reglene i statsborgerskapssaker

Utlendingsdirektoratet ønsker å endre lovverket slik at barn ikke blir straffet for noe som skjedde før de ble født i statsborgerskapssaker.

Publisert Sist oppdatert

UDI-direktør Frode Forfang har i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslått å endre lovverket for tilbaketrekking av statsborgerskap, skriver Aftenposten.

– Det skal fortsatt ha alvorlige konsekvenser å gi grovt uriktige opplysninger. Men dagens regelverk og praksis gir imidlertid utslag som av mange blir oppfattet som urimelige. Enkeltsaker har fått oppmerksomhet og skapt debatt som er med på å svekke regelverkets legitimitet, sier Forfang til avisen.

I februar ble en palestinsk familie fratatt passene sine etter 27 år i Norge, noe som førte til at barn og barnebarn også fikk beskjed om å levere inn passene og forlate landet.

Vil åpne for større skjønn

Forslaget fra UDI går ut på at barn og etterkommere ikke lenger automatisk mister statsborgerskapet hvis foreldrene må levere inn de norske passene sine. UDI vil åpne for større skjønn i behandlingen av personer som selv ikke kan klandres i disse sakene.

UDI har foreløpig ikke fått svar på brevet, men statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet, Fabian Stang (H), liker forslaget.

– Jeg har sans for UDIs tilnærming i disse spørsmålene, men det er selvsagt statsråden og regjeringen som avgjør, sier han.

Vil lovfeste omsorgsrett

UDI vil også lovfeste hvilken omsorg enslige mindreårige asylsøkere har krav på.

– I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernslov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg, så finnes ikke det på dette feltet, sier assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG.

Statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justisdepartementer sier at departementet tar med seg innspillet, men legger til at regjeringen ikke har planer om å endre reguleringen.

– Det er ikke aktuelt. Det å endre regelverket på området vil ikke avhjelpe den nåværende situasjonen i mottak, sier Åmland.

Avisen skrev i forrige uke at UDI vil ha enslige mindreårige asylsøkere som har fått opphold ut av mottakene og bosatt umiddelbart, mens regjeringens plan innebærer minst ett års venting. Også her var svaret fra Åmland at Justisdepartementet tar innspillet til orientering.

Powered by Labrador CMS