Annonse
audun_lysbakken.jpg

Uryddig, men ikke ulovlig

Tildeling av penger til det SU-drevne Jenteforsvaret, midler ingen andre fikk sjansen til å søke på, var brudd med god forvaltningsskikk. Men «god skikk» er ikke alltid identisk med god jus.

– Saksbehandlingen skaper inntrykk av uryddighet og er klart kritikkverdig, men ut fra de opplysningene som er kommet frem hører den ikke hjemme i strafferetten sier Bernt til Aftenposten.

Også Elisabeth Roscher, tidligere førstestatsadvokat i Økokrim, har vanskelig for å se at Lysbakkensaken vil rammes av korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven. En lokalpolitiker for Venstre har anmeldt statsråden til politiet for korrupsjon.

– Det er i utgangspunktet ikke krav om at bestikkeren har et motiv om å oppnå noe, men i praksis må det likevel foreligge et tilstrekkelig påvirkningsmoment ved støtten for at den skal anses utilbørlig. Også mottakeren må ha vært seg bevisst dette. Hvis det ikke finnes denne typen bakenforliggende formål er det vanskelig å se at korrupsjonsbestemmelsen kan brukes her, sier hun.

Annonse
Annonse