DP helg

Marianne Bratteli: Krigsbarn.

Utstillingsprogram 2022

Publisert Sist oppdatert

2022 byr på retrospektiv utstilling med Marianne Bratteli i samarbeid med MUNCH, spennende møte mellom Johannes Høie og Louis Moe, separatutstilling med Kåre Tveter og Terje Bergstad. Året avsluttes med en stor gruppeutstilling som dreier seg rundt menneskets forhold til naturen.

I tillegg til de skiftende utstillingen vil utstillingen av verk fra samlingen med bla. Th. Kittelsens Svelgfoss-serie vises hele året.

Johannes Høie og Louis Moe – «Myriader» 22.01. – 24.04.22, Sal 1

Foto Johannes Høie: Myriader, fra Kollaps

Første utstilling ut i 2022 setter tegneren Louis Moe (1847-1945) i dialog med samtidskunstner Johannes Høie (1981- ). Motivkrets og billedspråk med bla. fabeldyr, troll og skrømt, og allegoriske motiver er felles for de to kunstnerne.

Utstillingen «Myriader» vil vise tegning og grafikk, og et stort veggmaleri utført på stedet av Johannes Høie. På bakgrunn avbegge kunstnernestilhørighettil Telemark–medMoes bånd til landskapet i Vrådal, og Høiestilknytning til nærliggendeSeljord, koblesdisseto «Telemarkskunstnere» sammen, på tvers av tid og generasjoner. Kunstverk av Moe lånes generøst inn fra Louis Moe-samlingen i Vrådal.

Marianne Bratteli – «Hjertebank» 07.05.-14.08.22, Sal 1

Marianne Bratteli: Krigsbarn. Foto Nasjonalmuseet

Sommerens store utstilling i Telemark kunstmuseum er retrospektiv utstilling med Marianne Bratteli. Utstillingen er laget i samarbeid med MUNCH og vises på Notodden sommeren 2022, og i Oslo Høsten 2022. Marianne Bratteli (1951-) har vært en viktig kunstner i norsk kunstliv gjennom de siste førti årene. Hun arbeider i et ekspressivt og abstrahert uttrykk, og kunsten hennes rommer sentrale livstema og sterke følelser formidlet med stor presisjon og følsomhet. Opplevelser fra oppveksten i etterkrigs Norge står bla. sentralt i kunstnerskapet. Utstillingen viser verk innlånt fra bla.

Nasjonalmuseet, KODE, Tangen-samlingen, Trondheim kunstmuseum m.fl. samt en lang rekke privatpersoner. Utstillingen viser også noen nye verk av Bratteli. Parallelt med Marianne Brattelis utstilling i Sal 1 viser vi en mindre utstilling med verk av Terje Bergstad i Sal 2. Utstillingen vil ta for seg motiv og tematikker som er felles for de to kunstnerne. Bratteli er sterkt opptatt av Terje Bergstad og hans motivkrets, spesielt av krigsmotivene, som har klare tangenter til Brattelis kunstnerskap. Utstillingenkurateres av Susanne Grina Lange (Telemark kunstmuseum) og Kari Brandtzæg (MUNCH).

Kåre Tveter 10.09.-06.11.22, Sal 1

I 2022 ville Kåre Tveter fylt 100 år. Utstillingen i Telemark kunstmuseum er del av jubileumsmarkeringen. Tveter startet med å male portretter, akter og landskap, men dreide over i nonfigurativ retning på 60-tallet. Mot slutten av 60-tallet vendte han tilbake til landskapet igjen, og er i dag mest kjent for sine akvareller og storformats oljemaleri av høst- og vinterlandskap, særlig fra Svalbard.

Human Nature / Menneskets Natur 19.11.22 – 23.04.23, Sal 1

Foto Ingela Ihrman: The Giant Hogweed, fra Human Nature.

Mange samtidskunstnere er opptatt av naturen og de klimaendringene vi opplever. I dag trues både natur og mennesker av klimaødeleggelser knyttet til vår bruk av naturen. Hvordan setter samtiden spor i kunstneriske uttrykk? Gjennom utstillingen vises en bred sammenstilling av kunstnere, uttrykk og medier. Kunstnere som deltar i utstillingen er Ingeborg Annie Lindahl (NO), Tom Kosmo (NO), Adrian Bugge (NO), Maiken Stene (NO), Ingela Ihrman (SE) og Elina Brotherus (FI). Utstillingen vil, i tillegg til samtidskunst, presentere verk fra museets samling som bla. Gustav Adolph Mordt sublime «To fjellvandrere foran Rjukanfossen” (1847).

Felles for alle kunstverk i utstillingen er at de på ulikt vis tar fatt i menneskenes forhold til, og inngrep i, naturen gjennom arbeider som skildrer vår fascinasjon for naturen vi omgir oss med, eller mennesket som en liten del av et stort økosystem.

Powered by Labrador CMS