Samfunn

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Utvalg vil avvikle reduserte momssatser – Jensen sier nei

Publisert Sist oppdatert

Et utvalg går inn for at ordningen med merverdiavgift utformes med bare én sats. Men finansminister Siv Jensen (Frp) vil ikke fjerne alle reduserte og 0-satser.

Fullt innfaset vil dette gi en merinntekt på 25 milliarder kroner til staten.

– Ut fra formålet bør momsen utformes med én sats, uten reduserte satser og 0-satser. Da blir den enkel å praktisere, og det blir lite diskusjon, sier utvalgsleder Vibeke Hammer Madsen.

– Vi foreslår å avvikle de reduserte satsene og 0-satsene og få en felles merverdiavgiftssats, utdypet hun da rapporten ble overlevert til finansminister Siv Jensen (Frp) onsdag.

Utvalget viser til at omleggingen til én felles sats vil innebære en betydelig omstilling for næringene som er berørt. I en omlegging bør avvikle den reduserte satsen for matvarer og innføre merverdiavgift med lav sats (12 prosent) for varer og tjenester med 0-sats, ifølge utvalget.

Blankt avvist

Finansministeren mottok rapporten på vegne av regjeringen.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til noen av forslagene og vil lytte til innspill, sa hun, men kom så med en klar mening om forslagene:

– Jeg ønsker likevel å understreke at denne regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest, og jeg er opptatt av å støtte opp om de hensyn som ligger bak både lav og nullsatser i dag, sa Siv Jensen.

– Jeg ser derfor ikke for meg at regjeringen vil foreslå å fjerne alle lav og nullmomssatser slik utvalget foreslår, la hun til.

Ikke andre hensyn

Utvalget slår fast at merverdiavgiftens formål bør være å skaffe staten inntekter på en enkel måte.

Samtidig mener utvalget at mål om å fremme folkehelse, miljø og fordeling mest målrettet kan ivaretas ved å bruke andre virkemidler enn reduserte satser på nullsatser i merverdiavgiften.

– Det er ikke målrettet å bruke merverdiavgiften til å ivareta andre hensyn enn å skaffe staten inntekter, skriver utvalget i en pressemelding.

Redusert sats?

Utvalget foreslår at det settes av inntil 5 milliarder kroner for kompensasjoner og målrettede støtteordninger.

Merinntekten til staten på 25 milliarder gir noen muligheter.

– Dette gir rom for enten å redusere den alminnelige merverdiavgiftssatsen fra dagens 25 prosent til 23 prosent, eller til å redusere andre skatter og avgifter, heter det.

– Utvalgets flertall tilrår at den alminnelige satsen reduseres, mens utvalgets mindretall tilrår å prioritere reduksjon av andre, mer vridende skatter.

Powered by Labrador CMS