Samfunn

Skatteinntektene til multinasjonale selskaper vil fortsatt kunne ende opp her på British Virgin Islands etter innføringen av OECDs nye retningslinjer for internasjonal beskatning.

- Utvannet skatteforslag fra OECD

Ekspert på internasjonal beskatning i Tax Justice Network i London, Alex Cobham, tror på et litt mer gjennomsiktig skattesystem. Men bare litt.

Publisert Sist oppdatert

Aggressiv skatteplanlegging fra multinasjonale selskaper gir et årlig tap i skatteinntekter på mellom 100 og 240 milliarder dollar. En stor del av dette tapet påføres uland som også henter en større andel av provenyet fra selskaper enn det som er vanlig i vestlige land.

Mandag lanserte derfor OECD et knippe med forslag som skal bidra til å bøte på situasjonen. Over 90 land skal nå jobbe sammen for å innføre de såkalte BEPS-tiltakene som vil være tilgjengelige for de landene som ønsker det fra 2016.

- Alle har et ansvar for å reversere erosjon av skattegrunnlaget og overskuddsflytting. BEPS-prosjektet har vist at det nytter å skape endringer. Rask implementering vil gi sikrere og mer bærekraftige skatteinntekter til alles fordel, sier generalsekretær i OECD Angel Gurria i en uttalelse.

- Forslaget slik det ser ut i dag har mistet en stor del av ambisjonene man startet med, sier ekspert på internasjonal beskatning Alex Cobham i Tax Justice Network London i en video på organisasjons YouTube-side.

Han mener Storbritannia har beskyttet seg gjennom såkalte patentbokser, en måte å holde beskatningen av innovasjoner og patenter lav og som i det siste er blitt populær igjen. Irland gjenninnfører ordningen nå etter å ha fjernet den før finanskrisen. Og denne gangen er skattenivået halvert til fem prosent.

Cobham tror BEPS vil bedre innsynet noe.

- Det kommer til å bli litt mer transparent. Men det kommer ikke til å medføre skattekonkurranse mellom landene bremser opp, sier han.

Land for land rapportering

Hovedpoenget med BEPS er å gjøre internasjonle selskapers aktiviteter mer synlige. En måte å få til det på, er gjennom såkalt land-for-land rapportering.

Tax Justice Network og andre organisasjoner har i mange år presset på for å få land til å innføre regler som gjør at selskaper må rapportere inntektene og aktivitetene sine i land for land. Tanken er at dersom et selskap har en ansatt på Cayman Islands som øyensynlig omsetter for mange milliarder, driver selskapet antagelig med aggresiv skatteplanlegging.

De norske avdelingene av Tax Justice Network og Transparancy Internatonal skrev i slutten av september et brev til finansminister Siv Jensen, næringsminister Monica Mæland, kommunalminister Jan Tore Sanner og statsråden for EØS-saker Vidar Helgesen der de tok opp ønsket om at Norge inntar en støttende rolle under de kommende EU-forhandlingene om land-for-land rapportering.

- Dessverre har OECDs mandat til å gjennomføre gode land-for-land-regler blitt totalt ødelagt av amerikanske lobbyister, sier Cobham.

I OECD-forslaget er det nå kun skattemyndighetene i landet der hvor selskapet har sitt hovedkvarter som vil få innsyn i hvordan selskapets aktiviteter foregår i land for land.

- Da er det langt fra sikkert at de vil dele denne informasjonen med andre lands skattemyndigheter, sier Cobham.

Powered by Labrador CMS