Samfunn

WHO bekymret for senskader etter koronasykdom

Verdens helseorganisasjon (WHO) er dypt bekymret over at mange sliter med senskader etter å ha fått påvist koronasmitte.

Publisert Sist oppdatert

Over 200 millioner mennesker har på verdensbasis fått påvist koronasmitte etter at pandemien brøt ut.

WHO er bekymret for at mange av dem sliter med senskader etter sykdommen, såkalt long covid, og oppfordrer folk til å søke medisinsk hjelp.

– Post-covid-syndromet, eller long covid, er noe WHO er dypt bekymret for, sier epidemiolog Maria Van Kerkhove i WHO.

Mange sliter

Ifølge Van Kerkhove lider mange av senskader etter å ha vært smittet av koronaviruset, men omfanget er uklart.

– Vi vet ikke hvor lenge dette varer, og vi jobber med en definisjon for bedre å forstå og beskrive post-covid-syndromet, sier hun.

WHO jobber også med å få på plass bedre rehabiliteringsprogrammer for folk som har hatt long covid, samt med å støtte mer forskning på fenomenet.

Over 200 symptomer

Ifølge Janet Diaz, som er klinisk leder for WHOs nødprogram, er det rapportert inn over 200 symptomer som knyttes til long covid. De inkluderer blant annet brystsmerter, prikking og utslett.

Noen personer har symptomer som henger igjen fra den akutte fasen, mens andre blir først bedre og så dårlige igjen. Enkelte har symptomer som kommer og går.

Diaz sier at noen ser ut til å ha senskader i tre måneder, mens det for andre kan vare i et halvt år.

– Vi er bekymret for at det for en del personer også kan vare i ni måneder og lengre enn det, sier hun.

Usikkert

USA topper listen over land med flest påviste smittetilfeller i verden med 36 millioner. Deretter følger India og Brasil med henholdsvis 31,7 millioner og 19,9 millioner påviste smittetilfeller.

Foreløpig er det ikke kjent hva senskadene etter covid-sykdom skyldes. Det kan skyldes nevrologiske problemer, immunresponsen eller at viruset fortsatt er i kroppen.

– Vi råder dem som sliter med langvarige effekter, til å søke hjelp, sier Van Kerkhove.

Mange rammet i Storbritannia

Det britiske statistikkbyrået Office for National Statistics (ONS) anslår at 945.000 briter sliter med langtidsvirkninger etter koronasykdom, skriver Independent. Blant dem er 34.000 barn.

ONS anslår også at 380.000 personer i Storbritannia har hatt langtidsvirkninger i minst ett år.

528.000 briter sliter med trøtthet, mens 296.000 har problemer med kortpustethet. Tap av luktesans er rapportert inn av 285.000 mennesker.

Flere sliter

En svensk studie av koronasmittede sykehusansatte fra tidligere i år viste at hver tiende person med mild covid-19 rammes av langtidsvirkninger.

De vanligste symptomene hos smittede er tap av smak- og luktesans, samt en følelse av å være sliten. Åtte måneder etter infeksjonen hadde én av ti fortsatt moderate til alvorlige symptomer, kom det fram i studien, som ble publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA.

– Det er et høyt tall, og det er leit at det er såpass mange med symptomer som påvirker dem sosialt, hjemme og på jobben så lenge, sa legespesialist og forsker Charlotte Thålin.

I mars gikk Folkehelseinstituttet gjennom 43 vitenskapelige artikler som tok for seg senskader. Deres funn viste at mange pasienter som ble alvorlig syke av covid-19, fremdeles hadde symptomer et halvt år senere. Vanligst er tung pust, trøtthet og nedsatt smaks- og luktesans.

Powered by Labrador CMS