Annonse
Til høsten er det igjen stortings- og sametingsvalg. Dette bildet er tatt i 2017.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB    

Kandidater ved valget får råd mot uønsket påvirkning

Stortings- og sametingsvalget holdes 13. september.

­Brosjyren forklarer hvorfor den enkelte kandidat kan være av interesse, hvordan man kan unngå å bli utsatt for uønsket påvirkning, og hvordan informasjon kan komme på avveie, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet til NTB.

− Vi ønsker å gi konkrete råd om hvordan kandidatene kan ivareta egen sikkerhet. På den måten kan de gjøre seg litt mindre sårbare for uønsket påvirkning, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Høyt tillit

Departementet understreker at tilliten til de politiske institusjonene og gjennomføringen av valg i Norge er høy, og at denne tilliten og åpenheten er helt grunnleggende for demokratiet.

Samtidig har uønsket påvirkning ved valg fått mer oppmerksomhet de siste årene. Selv om det ikke finnes indikasjoner på at det gjennomføres større påvirkningsoperasjoner i Norge, er det viktig for regjeringen å ikke være naive, heter det.

– Alle kandidatene får nå den samme informasjonen. Målet er at brosjyren skal gjøre dem bedre rustet til å ta forholdsregler og gjøre kloke valg, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Tiltaksplan

Brosjyren er ett av tiltakene i tiltaksplanen for å styrke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning ved høstens stortings- og sametingsvalg.

Den er utarbeidet av Etteretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Arbeidet er koordinert og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Annonse
Annonse