Annonse
Det er ikke lenger kun aviser vi abonnerer på
Synspunkt

Når abonnement blir løsningen og svaret

Robert Austreim er PAAS Product & PreSales Manager hos Canon Norge as

SYNSPUNKT | Tidligere var abonnementer forbeholdt bare noen få markeder og tjenester, blant annet i den tradisjonelle mediebransjen. Nå skal «alle» satse på abonnementer med kombinasjoner av innhold, ikke minst i skyen.

Fra matkasseleverandøren Adams matkasse til musikkstrømmetjenesten Spotify. Abonnementsbaserte tjenester er nå så vanlige at de nesten er blitt normen, selv om det langt ifra er noe nytt fenomen.

Abonnementstjenestene så dagens lys i mediebransjen for flere hundre år tilbake med abonnement på aviser og magasiner. De siste ti årene har det skjedd en eksplosjon i abonnementsmarkedet i en rekke forbrukerrettede bransjer som mote, mat, skjønnhet med flere.

Og mediebransjen har tatt modellene godt inne i den digitale økonomien. Det gjelder både norske og multinasjonale aktører.

De siste årene har vi vært vitne til en rask spredning av skybaserte produkter med kombinasjoner av tjenester som betales via abonnement.

Vi har fått det som kalles en «abonnementsøkonomi». Denne forretningsmodellen gir oss tilgang til produkter på en enklere og rimeligere måte, og har revolusjonert måten vi kjøper og selger forbrukerprodukter på.

Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at fenomenet nå transformerer driftsmodellene for B2B, det såkalte business to business-markedet.

De siste årene har vi vært vitne til en rask spredning av skybaserte produkter med kombinasjoner av tjenester som betales via abonnement. De nye tilbudene dekker etterspørsel fra virksomheter som vil ha tilgang til fordelene med innovative teknologier uten kompleksiteten, kostnadene og kunnskapen som kreves for å drifte teknologien selv.

Mens abonnement på papirbaserte aviser og bøker har eksistert i flere hundre år, har den digitale og skybaserte teknologien åpnet for helt nye muligheter. De digitale abonnementstjenestene dukket opp på midten av 2000-tallet, blant annet Spotify i 2006 og Netflix i 2007.

Med en kombinasjon av skybasert levering og betaling via abonnement, endret disse selskapene måten vi forbruker medier på. Kundene eide ikke lenger individuelle medieprodukter selv, men betalte abonnement for å få tilgang til så mye musikk, TV eller film de ville.

En av hovedgrunnene til den raske veksten i B2B-abonnementtjenester, er at verden er i rask endring. Nye teknologier legger til rette for innovasjon i et enormt tempo. Dette legger stort press på selskaper som velger å «eie» sine løsninger. Teknologien de kjøper i dag kan fort bli utdatert.

Abonnementsmodellen løser dette problemet ved å gi kundene enkel tilgang til de nyeste funksjoner og nyvinninger innen programvare. Leverandører av abonnementsteknologi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene, blant annet ved å integrere den nyeste teknologien.

Det betyr at deres B2B-kunder kan styrke sitt eget tilbud, gjennom bedre produkter og tjenester og på den måten holde seg konkurransedyktige.

Abonnementstjenester har også fokus på enkelhet og er ofte den beste veien å gå for å teste ut nye strategier. Denne typen modeller gir bedriftene mulighet til å justere tjenestetypen eller tjenestenivået til bedriftens behov og tilpasse seg endringer på en mer smidig måte.

Abonnementsmodeller er ofte også rimeligere. Kjøp av teknologi krever ofte betydelige investeringer, og det kan ta tid å få på plass nok kapital. For enkelte bedrifter er det kanskje ikke budsjett til slike investeringer.

Automatisering har for eksempel raskt blitt en viktig faktor for å lykkes. Ved å gi mange store virksomheter mulighet til å optimalisere manuelle prosesser, bidrar automatisering til å øke effektiviteten. Dette reduserer kostnadene og gir virksomhetene et konkurransefortrinn.

Automatiserte teknologier rulles ofte ut som skreddersydde løsninger. Dette er en ulempe for mindre og mellomstore bedrifter. De som ikke har budsjetter til kostbare transformasjonsprosjekter, kan fort bli forbigått av større konkurrenter. Det er nettopp her skybaserte abonnementer kan være redningen.

Disse bedriftene har kanskje ikke kapitalen som kreves til store, skreddersydde løsninger, men det er heller ikke sikkert at det er det bedriftene trenger. Jo mindre bedriften er, jo mindre komplekse er gjerne arbeidsprosessene, og ofte også behovene.

Skybaserte abonnementer byr på en rekke fordeler. En av de viktigste fordelene er at de fremmer likere vilkår for tilgang til transformasjon. De senker terskelen til digitale og automatiserte teknologier og gir mindre selskaper mulighet til å konkurrere med større konkurrenter, selv om de ikke har tilgang til like mye kapital.

Abonnementer er i ferd med å gå til himmels – i alle fall på høyde med skyene!

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse