Annonse
Regjeringen hilser påtroppende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold velkommen med en ekstrabevilgning på 162 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2019. Foto: NTB Scanpix
Regjeringen hilser påtroppende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold velkommen med en ekstrabevilgning på 162 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2019.  Foto: NTB Scanpix
Revidert

162 millioner mer mot spionasje og terror

Dette kommer frem i forslag til revidert nasjonalbudsjett. Forslaget øker PSTs budsjett med nesten 20 prosent, fra opprinnelige 891 millioner kroner til 1.063 millioner. Det må jo sies å være litt av en velkomstgave til den nye PST-sjefen Hans Sverre Sjøvold, som tiltrer 1. juni.

Kampen mot terror

Regjeringen skriver at investeringen også støtter opp om PSTs arbeid mot terror. Pengene skal styrke PSTs evne til å innhente informasjon fra det digitale rom. 

«Det foreslås økte midler til PST for en investering for økt tilgang på informasjon for å avdekke og forhindre spionasje, sabotasje og påvirkningsoperasjoner mot Norge. Investeringen støtter også opp om PSTs arbeid mot terror. Merutgiftene for nødvendige tiltak er beregnet til 162 millioner kroner i 2019.»

– Det er behov for å styrke PST slik at tjenesten har tilstrekkelig tilgang på informasjon til å kunne gi tidsriktig og relevant beslutningsstøtte, og følgelig utføre relevante tiltak for å avdekke og forhindre terror, spionasje, sabotasje og påvirkningsoperasjoner mot Norge. Disse pengene er et viktig tiltak for å trygge hverdagen til folk flest, sier justis- og innvandringsminister, Jøran Kallmyr (FrP).

PST ønsker ikke å gi mer konkrete kommentarer til arbeidet fordi informasjonen er gradert.

LES MER | Ekspertkritikk mot økt oljepengebruk

PST får i tillegg 10 millioner kroner til arbeidet med nytt analysesystem i PST.

Vaksine mot bioterrorisme

Regjeringen foreslår 12,2 millioner kroner ekstra til innkjøp av koppevaksine til etablering av et nasjonalt beredskapslager. Politiets sikkerhetstjeneste, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Folkehelseinstituttet og Forvarets forskningsinstitutt har levert en oppdatert vurdering av kopper ved bruk i bioterrorisme, i tillegg til en ny vurdering av beredskapsnivået mot kopper.

Det anbefales at Norge etablerer lager av flere typer koppevaksine til bruk i forskjellige situasjoner og for forskjellige målgrupper.

Mange kjente lekkasjer

Mange av nyhetene i revidert nasjonalbudsjett lakk ut lenge før dagens fremlegging.

Her finner du oversiktene over de kjente lekkasjene.

Annonse
Annonse