Annonse

pst

Høyesterettsdommer og tidligere PST-sjef vil bli sysselmann på Svalbard

Ni personer har søkt på stillingen som sysselmann på Svalbard. Blant dem er høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund og tidligere PST-sjef Jørn Holme.

PST ber om lovendring for å registrere deltakere på nettfora

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker en lovhjemmel til å samle og systematisere data fra åpne chattegrupper på internett.

Navn i uken

Laila fra LødingenUtspekulert hevn eller århundrets politiskandale?

I Rettssal 250 i Oslo tingrett har vi denne uken sett starten på et rettsdrama uten sidestykke her til lands. Fortsatt er gjenstår 9 uker og mange flere akter.

Karrieresteg

Leder i Beredskapstroppen slutter etter nesten seks år

I januar begynner Helge Mehus i sin nye jobb i PST.

Kontrollkomiteens leder– For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr

Det er veldig alvorlig at PST har innhentet flypassasjeropplysninger ulovlig, mener lederen for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

PST søker «snikende alvebetjent»

Politiets sikkerhetstjeneste går nye veier når de skal rekruttere teknikere. I en uvanlig jobbannonse ligger en kodet beskjed søkere må knekke.

Regjeringen hilser påtroppende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold velkommen med en ekstrabevilgning på 162 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2019. Foto: NTB Scanpix

Revidert 162 millioner mer mot spionasje og terror

Skal avdekke og forhindre spionasje, sabotasje, terror og påvirkningsoperasjoner mot Norge.

Leder

LederWara-skandale del 1

Med mindre PST innen mandag frafaller siktelsen av Laila Anita Bertheussen, er løpet er kjørt for Tor Mikkel Wara som justisminister. Hvis PST har bommet, må etaten granskes.

Leder

LederWara-skandale del 1

Med mindre PST innen mandag frafaller siktelsen av Laila Anita Bertheussen, er løpet er kjørt for Tor Mikkel Wara som justisminister. Hvis PST har bommet, må etaten granskes.

Kun én kvalifisert søker til toppjobben i PST

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, vil bli PST-sjef.

Hun blir ny politidirektør

Nåværende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland ligger an til å bli ny politidirektør etter Odd Reidar Humlegård.

Dagbladet– PST-sjef Benedicte Bjørnland blir politidirektør

LederSandbergs selvmål

Per Sandberg er god i angrep, men elendig i selvforsvar. Han overlever som statsråd, men som politiker er han varig svekket fordi hans egne ikke forstår hva han holder på med.

LederSandbergs selvmål

Per Sandberg er god i angrep, men elendig i selvforsvar. Han overlever som statsråd, men som politiker er han varig svekket fordi hans egne ikke forstår hva han holder på med.

PST-sjefen og politimesterne i Oslo og Troms fortsetter

PST-sjef Benedicte Bjørnland får forlenget åremålet. Det gjør også politimesterne Hans Sverre Sjøvold og Ole Bredrup Sæverud i henholdsvis Oslo og Troms.

PSTSpionasje vil være den største trusselen mot Norge

Trusselbildet vil i 2018 preges av en rekke sammensatte utfordringer, konkluderer PST i sin vurdering.

PST frykter fremmedkrigere kan komme hjem til Norge

Rundt 40 fremmedkrigere med tilknytning til Norge er savnet i Syria. Kommer disse seg ubemerket til Norge, har vi et problem, sier PST.

Forsvarsdepartementet reagerer på at PST henla anmeldelse

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) henla i juni en anmeldelse fra Forsvarsdepartementet av en lekkasje til Dagens Næringsliv. Det misliker departementsråden.

Telenor Norge-sjef– Digitale trusler angår oss alle

Telenors sikkerhetsdirektør Hanne Tange Nilsen maner til økt samarbeid om cybersikkerhet og mener at innsatsen mot cyberkriminalitet må organiseres bedre enn i dag.

PST bekymret over utvikling blant høyreekstreme

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er bekymret over utviklingen i det norske høyreekstreme miljøet, og peker spesielt på bånd til Sverige.

PSTs trusselvurdering ligger fast

Hendelsen i Manchester har foreløpig ikke fått noen konsekvenser for Politiets sikkerhetstjenestes (PST) vurdering av trusselsituasjonen i Norge.

PsykologerTerrorinformasjon kan skape frykt

PST sier et terrorangrep mot Norge er sannsynlig og ber folk være årvåkne. Slike meldinger bidrar til en bekymringsspiral, mener psykolog Atle Dyregrov.

PST skjerper trusselvurderingen– Vi må ikke være naive

Det er sannsynlig at det vil bli gjennomført et anslag i Norge.

17. mai-feiringen kan være et terrormål

17. mai og helligdager kan være typiske mål for terrorister, sier forskere. Søndag oppjusterte PST trusselnivået for de to neste månedene.

Dine ansatte kan være en sikkerhetstrussel

En ansatt kan utgjøre en sikkerhetstrussel, både før, under og etter ansettelsesforholdet. Men dersom du identifiserer de kritiske stillingene og er grundig i rekrutteringsprosessen, kan du redusere trusselen.

PST tror de selv, UD, Forsvaret og Ap er hacket av Russland

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tror de selv, UD, Forsvaret og Ap er hacket av Russland, melder VG. Ni norske epostkontoer ble forsøkt hacket.

PSTNordmenn presses av russisk etterretning

Et økende antall nordmenn på reise rapporterer at de opplever press fra russisk etterretning, melder PST.

PSTEkstreme islamister er den største terrortrusselen mot Norge

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og i nærliggende områder er i dag mer usikker og uforutsigbar enn på lenge.

Institutt– Digitalt grenseforsvar bryter med menneskerettighetene

Nasjonalt institutt for menneskerettigheter mener digital overvåking av landegrensene bryter med både menneskerettighetene og Grunnloven.

PST: Vekst i høyreekstreme miljøer i Trøndelag

De høyreekstreme miljøene i Trøndelag vokser, mener PST. I Stjørdal sier folk som jobber med flyktninger, at de merker utviklingen.

Advokater frykter overvåkingsdata havner i utlandet

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier de har grunn til å tro at det sitter personer på norske mottak med blod på hendene.

PST bekymret for radikalisering på asylmottak

ABBA-Björn: Møt terroren med mer overvåkning

Russlands ambassade i Oslo reagerer kraftig på noen av påstandene i PSTs siste trusselvurdering. Her PST-sjefen Benedicte Bjørnland.

Russland slår tilbake mot PSTs trusselvurdering

Den russiske ambassaden i Oslo reagerer med forferdelse på at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utpeker Russland som en særlig trussel mot norske interesser i sin trusselvurdering.

PST-skapt muslimfrykt?

Ketil Lund mener PST sprer muslimfrykt. PST gjør neppe noe mer enn jobben sin. Om det sprer seg frykt i enkelte miljøer, ser det ut til å være en pris politikerne lever godt med, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse