Annonse
80 prosent av dem med en høyere grad fra universitet eller høyskole stemte ved valget i høst, mens 50 prosent av dem med grunnskoleutdanning benyttet seg av stemmeretten. Foto:  Berit Roald / NTB scanpix.

Flere unge stemte i årets lokalvalg

Samlet gikk valgdeltakelsen opp fra 60 til 65 prosent ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg sammenlignet med 2015, viser statistikken Valgdeltakelse.

Det er blant de under 30 år at man finner den desidert største økningen i deltakelsen sammenlignet med forrige lokalvalg.

Blant førstegangsvelgerne, altså aldersgruppen 18-21 år, økte deltakelsen fra 43 prosent i 2015 til 53 prosent i 2019.

Også i aldersgruppene 22-25 år og 26-29 år så vi en økning på 10 prosentpoeng hver, til henholdsvis 47 og 51 prosent deltakelse.

Valgdeltakelsen faller i 20-årene

Det er blant 70-åringene vi finner den klart høyeste valgdeltakelsen, hvor opp mot 79 prosent stemte ved valget i høst.

Den generelle og stabile trenden er at valgdeltakelsen er relativt høy for 18-åringer, før den faller frem til midten av 20-årene og deretter stiger jevnt og trutt opp mot 70-årene.

Etter fylte 80 år faller deltakelsen betydelig igjen.

Kvinner stemmer mer enn menn

Valgdeltakelsen er høyere blant kvinner enn menn, med en forskjell på nær 5 prosentpoeng.

Mønsteret gjelder frem til pensjonsalder – i gruppen mellom 67 og 79 år er deltakelsen omtrent lik for begge kjønn.

Fra 80 år og oppover er det menn som tar over tronen som de mest ivrige stemmerne.

Utdanningsnivå har også stor betydning. 80 prosent av dem med en høyere grad fra universitet eller høyskole stemte ved valget i høst, mens 50 prosent av dem med grunnskoleutdanning benyttet seg av stemmeretten.

Annonse
Annonse