Annonse

unge

Unge på Nav4 av 10 kommer raskt i jobb uten hjelp

Nesten halvparten av de unge under 30 år som søker arbeidsrettet bistand fra Nav, kommer seg relativt raskt i jobb, viser ny analyse.

Black FridayFrykten for svindel gjør at nordmenn handler mindre

En ny undersøkelse viser at en av fem nordmenn opplever at tiden rundt Black Friday medfører økt risiko for å bli svindlet på nett. Her får du 3 gode råd for å ikke bli svindlet.

1 av 3 unge skulker jobb og skylder på forkjølelse

Nesten hver tredje person i alderen 18-29 år sier at de har brukt forkjølelseslignende symptomer som grunn for å skulke jobb eller skole.

Utenforskap– Muren rundt arbeidslivet har blitt høyere

Seniorforsker Simen Markussen har aldri opplevd et område med større forskjell mellom politiske festtaler og reell satsing. – Det er et gap mellom retorikk og virkelighet, sier han.

Flere unge står utenfor arbeid og utdanning

I fjor økte andelen unge som står utenfor arbeid og utdanning, etter flere år med nedgang. Økningen er størst blant unge innvandrere.

Dårligere helse blant unge som faller utenfor i Norge enn i andre land

Unge i Norge som står utenfor arbeid og utdanning, har seks ganger høyere sannsynlighet for å rapportere om depresjon enn unge utenfor i andre land i Europa.

Fem millioner kroner til ung kulturnæring

Creo, by:Larm og MØST er stolte over å annonsere tilskuddsordningen «Neste generasjon» i samarbeid med Oslo kommune. Ordningen skal bidra til at unge kulturnæringsaktører kommer ut i jobb.

Sju av ti unge vet ikke hvor mye de skal ha i overtidsbetaling

Mange unge har mangelfull kunnskap om rettighetene de har i arbeidslivet nå som de skal ut i sommerjobb, ifølge en undersøkelse fra Arbeidstilsynet.

279 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver

12,1 millioner kroner fordeles på 279 prosjekter som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet.

Nytt prosjekt skal gi flere gode konserter til de yngste

– Barn og unge fortjener flere gode konsertopplevelser, og det skal vi gjøre noe med nå, sier Marit Stokkenes i Musikkontoret ØKS.

En av fem unge gir fra seg personopplysninger i svindel e-post og SMSer

Meldingen i SMS-ene kan være alt fra at en pakke er på vei til at du har fått en talemelding som må lastes ned via en app.

Dette må du ikke gjøre som leder for unge medarbeidere på hjemmekontor

Driver du med konstant kontroll og overvåkning av dine ansatte? Da vil du mest sannsynlig miste noen unge, kloke hoder på veien.

KS lanserer jobbsatsing for unge

Kommunenes organisasjon KS lanserer denne uka Inn i jobb-prosjektet, som skal få flere unge inn i kommunale jobber.

Permitterte og arbeidsledige får skreddersydde utdanningstilbud

Regjeringen bruker over 81 millioner kroner til nye kurs og utdanningstilbud for permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring og nyutdannede.

Arbeidsgivere skal få støtte til å gi unge sommerjobb

Arbeidsgivere som vil tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan nå få støtte fra Nav. Den nye tilskuddsordningen trer i kraft 1. juni.

Unge dansere mister dyrebar tid

I et halvt år har Katherina Solvang (18) måttet ha dansetimer over nett. Pedagoger frykter at unge danseres selvtillit brytes ned.

Størst belastning for de unge under pandemien

Nordmenn mener at de unge har hatt de vanskeligst under koronapandemien. Én av to tror unge har det vanskelig for tiden.

Synspunkt

LederKommune-Norge lager ris til egen bak

Når kommuner ikke tar ansvar for å inkludere unge i kommunale jobber, handler de i strid med sine egne langsiktige interesser.

Synspunkt

LederKommune-Norge lager ris til egen bak

Når kommuner ikke tar ansvar for å inkludere unge i kommunale jobber, handler de i strid med sine egne langsiktige interesser.

Forskere knuser myte– Nei, det er ikke flere unge som går på Nav enn før

Mange har uttrykt bekymring over at stadig flere unge blir avhengige av penger fra Nav. Sannheten er tvert imot at stadig færre unge mottar helserelaterte Nav-ytelser.

NyutdannedeFår arbeidskontrakter uten rett til overtid

28 prosent av Teknas nyutdannede medlemmer har arbeidskontrakter uten rett til overtid.

SynspunktGenerasjon Snøfnugg skal også ha jobb

Generasjon Z, eller «de digitalt innfødte», er i ferd med å ta viktige utdanningsvalg mens 6,3 prosent av de fra 20 til 24 år er arbeidsledige, og stadig flere unge kommer på trygd og stønad, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn.

SynspunktGenerasjon Snøfnugg skal også ha jobb

Generasjon Z, eller «de digitalt innfødte», er i ferd med å ta viktige utdanningsvalg mens 6,3 prosent av de fra 20 til 24 år er arbeidsledige, og stadig flere unge kommer på trygd og stønad, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn.

Synspunkt

SynspunktDe unge savner kontoret mest

De er ferskere i faget og mer sultne sosialt – og plutselig sitter de der alene på hjemmekontor. Det må ledere ta på alvor, skriver Kari Sollien.

Synspunkt

SynspunktDe unge savner kontoret mest

De er ferskere i faget og mer sultne sosialt – og plutselig sitter de der alene på hjemmekontor. Det må ledere ta på alvor, skriver Kari Sollien.

UngeArbeidsløshet er den største politiske utfordringen

Etter koronautbruddet peker færre unge under 30 år på klimaendringer som den største politiske utfordringen. I stedet seiler arbeidsløshet opp som bekymring.

Utvalg frykter koronapandemien presser unge ut av arbeidsstyrken

Et regjeringsoppnevnt utvalg som vurderer koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025, frykter pandemien har presset unge varig ut av arbeidsstyrken.

Virke forventer halvering av sommerjobbene

Kun 18 prosent av virksomhetene planlegger å ansette sommervikarer, viser en ny undersøkelse.

Kylie Jenner er verdens yngste dollarmilliardær, men Norge har de neste tre plassene på listen

Tre nordmenn - to søstre og en modell topper den internasjonale Forbes-listen i 2020.

Aleneboende under 30 med inntektshopp

Mens inntektsnivået i 2018 var omtrent uendret fra året før for de fleste husholdningstypene, opplevde unge uten barn i hjemmet en liten realinntektsvekst.

Flere unge stemte i årets lokalvalg

Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere var 10 prosentpoeng høyere i høstens lokalvalg enn for fire år siden.

Dobbelt så mange barnevernstiltak for unge over 18 år

Rundt 5000 unge i alderen 18–22 år fikk tiltak på slutten av 2018. Det er en dobling i antallet de siste 10 årene.

5000 flere unge uføre siden 2015

Andelen eldre uføre fortsetter å synke, så de uføre blir i gjennomsnitt yngre år for år.

Færre unge mottar sosialhjelp

Samtidig har det blitt flere sosialhjelpsmottakere over 30 år, mens andelen innvandrere har stabilisert seg på 44,5 prosent.

Økning i antallet helt ledige blant unge

Det siste året har ledigheten falt for alle aldersgrupper, med unntak av de under 20 år.

Norsk Industri og Nav skal få flere unge ut i arbeid

Norsk Industri og Nav har inngått en intensjonsavtale som skal sikre at flere unge uten jobb kommer ut i arbeidslivet.

Nav og ungeAktivitetskrav kan øke avstanden til arbeidslivet

Skjerpede krav til aktivitet gjør at Nav sender unge med psykiske lidelser ut i tiltak de opplever som meningsløse og som ikke bringer dem nærmere målet om lønnet arbeid, viser studie.

1 av 10 unge helt utenfor arbeidslivet

Denne gruppen inkluderer både langtidsledige, unge med helseproblemer, men også personer som har valgt å ta et friår i utdanningsløpet.

Unge med nedsatt arbeidsevneLønnstilskudd gir størst overgang til jobb

Nedsatt arbeidsevne er mer utbredt blant unge uten fullført videregående skole enn blant andre jevnaldrende, viser ny rapport. Lønnstilskudd er det tiltaket som får flest over i arbeid eller utdanning.

Juristene svarer

Er det ulovlig for folk under 18 år å jobbe nattarbeid?

DP-juristene svarer.

En av ti ­sommervikarer har ikke arbeidskontrakt

Hver sommer besøker LOs sommerpatrulje bedrifter innenfor alle bransjer for å sjekke at bedriftene følger arbeidsmiljøloven og at alle rettene til sommervikarene blir innfridd.

Mer enn doblet på 10 årFlere blir uføretrygdet som 18-åring

Stadig flere ungdommer har så alvorlige psykiske lidelser og utviklingshemminger at de blir uføretrygdet når de blir myndige.

Færre unge skaffer seg sommerjobb

De siste årene er det blitt litt mindre vanlig å ha jobb ved siden av studier og skole – og parallelt med dette har det altså blitt færre som er på jobb i juli måned.

Unge mindre optimister – høyt utdannede drar fra

Fremtidstroen faller blant unge under 30 år, mens de med høyest utdannelse ser stadig lysere på sine egne økonomiske utsikter.

Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp

Også blant boligkjøpere i 30-årene er det vanlig med foreldrehjelp.

Forskning: Unge er forsømt og oversett av samfunnet

Vitenskap, medisin og samfunn verden over bruker lite ressurser på noen av aldersgruppene vi kan desidert minst om, men som det er mest å tjene på å satse på.

StudieUnges digitale ferdigheter kan ikke omsettes til noe produktivt i arbeidslivet

Eldre har svakere sosiale nettverk, mens yngre har mindre tillit

Mer enn 70 millioner unge arbeidsledige i verden i dag

Ny ILO-rapport viser at unge har tre ganger så stor sannsynlighet for å være arbeidsledige som voksne.

RapportUnge mer skeptiske til synlig religion

Ungdom i Oslo støtter sterkere opp om politiske og sosiale rettigheter enn religionsfrihet, viser en ny rapport.

Unge vil heller ha karrierer og høye lønninger enn å nyte livet fullt ut

Flertallet av ungdommene i en fersk undersøkelse svarte at de er villige til å flytte til utlandet for å fremme sine egne karrierer.

1.200 flere unge har blitt uføre det siste året

Det er en langsiktig trend at det har blitt flere yngre uføre og færre eldre. I dag er hele 15.000 unge mennesker uføre i Norge.

Mange unge tror de blir arbeidsledige

Seks av ti ungdommer tror de vil bli arbeidsledige i løpet av yrkeslivet, viser en ny undersøkelse.

Hver fjerde mottaker av helse- og omsorgstjenester er under 50 år

Andelen av mottakerne som er under pensjonsalder, har mellom 2007 og 2016 økt med 6 prosentpoeng.

Unge, lovende og vil starte eget selskap

Hundre unge sikter høyt etter fire dager på gründercamp.

Med solkrem og flyers skal unge velgere vinnes

Unge blir mer engasjert i politikken i valgår, og ungdomspartiene kjemper om å kapre velgere. Det er viktig å ufarliggjøre politikken, mener AUF-lederen.

Heggelund hardt ut mot Støres tiltak for å få unge i arbeid

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) slår hardt ned på Ap-leder Jonas Gahr Støres løfte om å få unge i arbeid. Høyre mangler troverdighet, svarer Ap.

Fullføring av videregående har større betydning enn innvandrerbakgrunn

Det å fullføre videregående utdanning har større betydning enn innvandringsbakgrunn for om man er i arbeid eller under utdanning.

Unge seere dropper «vanlig» TV – bruker like mye tid på strømming

Tradisjonell, kringkastet TV – såkalt lineær TV – taper stadig terreng til nye varianter. De under 40 bruker allerede halvparten av sin TV-tid på strømming.

Fem krav til morgen­dagens ledereKronisk endringsdyktig er ­første bud

Fem råd til unge mennesker med ­ambisjoner om å være med å forme fremtidens bedrifter og organisasjoner, skriver Dagfinn Ringås.

Annonse
Annonse
Annonse