Annonse

Forsker slår alarm om vektøkning blant unge jenter

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) viser at midjemålet blant unge jenter har økt med 11 centimeter siden 1980-tallet.

Dårligere start på arbeidslivet for lavt utdannede

Færre unge går ut i arbeid i årene etter endt skolegang, og en økende andel mottar helserelaterte ytelser. Utviklingen er særlig tydelig for kvinner som ikke har fullført videregående, viser ny SSB-analyse.

Helsetopper søker svar på unges psykiske helseplager

Helsedirektoratet er i gang med å kartlegge mulige årsaker til at ungdom i økende grad sier de sliter med psykiske helseplager.

Aleneboende under 30 med inntektshopp

Mens inntektsnivået i 2018 var omtrent uendret fra året før for de fleste husholdningstypene, opplevde unge uten barn i hjemmet en liten realinntektsvekst.

Økte søvnproblemer blant unge i Norden – men ikke i Norge

Mens stadig flere unge i andre nordiske land sliter med søvnen, er trenden motsatt i Norge. Færre norske ungdommer enn før sier at de har problemer med å sove.

Flere unge stemte i årets lokalvalg

Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere var 10 prosentpoeng høyere i høstens lokalvalg enn for fire år siden.

Vilje til å rekruttere unge med psykiske helseproblemer

Få arbeidsgivere har ansatte unge med psykiske helseproblemer, men inkluderingsviljen er stor, ifølge ny studie.

Flere unge uføre

Andelen unge uføre mellom 25 og 29 år øker. På ett år har det blitt 1.578 flere unge uføretrygdede, ifølge tall fra Nav.

Mer tid på sosiale medier – litt mer depresjon

Det er en sammenheng mellom unges bruk av sosiale medier og depresjon og atferdsproblemer, viser ny studie. Men andre forhold har større betydning.

Stadig færre ungdommer trives på skolen

De aller fleste norske ungdommer har det bra og oppfører seg pent, men forskere ser likevel at flere skulker, kjeder seg og trives mindre godt på skolen.

Dobbelt så mange barnevernstiltak for unge over 18 år

Rundt 5000 unge i alderen 18–22 år fikk tiltak på slutten av 2018. Det er en dobling i antallet de siste 10 årene.

5000 flere unge uføre siden 2015

Andelen eldre uføre fortsetter å synke, så de uføre blir i gjennomsnitt yngre år for år.

Færre unge mottar sosialhjelp

Samtidig har det blitt flere sosialhjelpsmottakere over 30 år, mens andelen innvandrere har stabilisert seg på 44,5 prosent.

Økning i antallet helt ledige blant unge

Det siste året har ledigheten falt for alle aldersgrupper, med unntak av de under 20 år.

Norsk Industri og Nav skal få flere unge ut i arbeid

Norsk Industri og Nav har inngått en intensjonsavtale som skal sikre at flere unge uten jobb kommer ut i arbeidslivet.

Nav og ungeAktivitetskrav kan øke avstanden til arbeidslivet

Skjerpede krav til aktivitet gjør at Nav sender unge med psykiske lidelser ut i tiltak de opplever som meningsløse og som ikke bringer dem nærmere målet om lønnet arbeid, viser studie.

1 av 10 unge helt utenfor arbeidslivet

Denne gruppen inkluderer både langtidsledige, unge med helseproblemer, men også personer som har valgt å ta et friår i utdanningsløpet.

Unge med nedsatt arbeidsevneLønnstilskudd gir størst overgang til jobb

Nedsatt arbeidsevne er mer utbredt blant unge uten fullført videregående skole enn blant andre jevnaldrende, viser ny rapport. Lønnstilskudd er det tiltaket som får flest over i arbeid eller utdanning.

Juristene svarer

Er det ulovlig for folk under 18 år å jobbe nattarbeid?

DP-juristene svarer.

FaktasjekkFeil tall for utenforskap fra Siv Jensen

800 000 mennesker står utenfor arbeidslivet, sa finansminister Siv Jensen nylig. Nå vedgår Finans­departementet at hun oppga for høyt tall.

En av ti ­sommervikarer har ikke arbeidskontrakt

Hver sommer besøker LOs sommerpatrulje bedrifter innenfor alle bransjer for å sjekke at bedriftene følger arbeidsmiljøloven og at alle rettene til sommervikarene blir innfridd.

Mer enn doblet på 10 årFlere blir uføretrygdet som 18-åring

Stadig flere ungdommer har så alvorlige psykiske lidelser og utviklingshemminger at de blir uføretrygdet når de blir myndige.

Stadig flere uføretrygdes når de fyller 18 år

Og antall personer under 30 år på uføretrygd er doblet i løpet av de siste ti årene, melder Nav.

Færre unge skaffer seg sommerjobb

De siste årene er det blitt litt mindre vanlig å ha jobb ved siden av studier og skole – og parallelt med dette har det altså blitt færre som er på jobb i juli måned.

Mindre teori gir unge større muligheter

Unge mindre optimister – høyt utdannede drar fra

Fremtidstroen faller blant unge under 30 år, mens de med høyest utdannelse ser stadig lysere på sine egne økonomiske utsikter.

Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp

Også blant boligkjøpere i 30-årene er det vanlig med foreldrehjelp.

Forskning: Unge er forsømt og oversett av samfunnet

Vitenskap, medisin og samfunn verden over bruker lite ressurser på noen av aldersgruppene vi kan desidert minst om, men som det er mest å tjene på å satse på.

StudieUnges digitale ferdigheter kan ikke omsettes til noe produktivt i arbeidslivet

Eldre har svakere sosiale nettverk, mens yngre har mindre tillit

Mer enn 70 millioner unge arbeidsledige i verden i dag

Ny ILO-rapport viser at unge har tre ganger så stor sannsynlighet for å være arbeidsledige som voksne.

RapportUnge mer skeptiske til synlig religion

Ungdom i Oslo støtter sterkere opp om politiske og sosiale rettigheter enn religionsfrihet, viser en ny rapport.

Unge vil heller ha karrierer og høye lønninger enn å nyte livet fullt ut

Flertallet av ungdommene i en fersk undersøkelse svarte at de er villige til å flytte til utlandet for å fremme sine egne karrierer.

1.200 flere unge har blitt uføre det siste året

Det er en langsiktig trend at det har blitt flere yngre uføre og færre eldre. I dag er hele 15.000 unge mennesker uføre i Norge.

Mange unge tror de blir arbeidsledige

Seks av ti ungdommer tror de vil bli arbeidsledige i løpet av yrkeslivet, viser en ny undersøkelse.

Hver fjerde mottaker av helse- og omsorgstjenester er under 50 år

Andelen av mottakerne som er under pensjonsalder, har mellom 2007 og 2016 økt med 6 prosentpoeng.

Unge, lovende og vil starte eget selskap

Hundre unge sikter høyt etter fire dager på gründercamp.

Med solkrem og flyers skal unge velgere vinnes

Unge blir mer engasjert i politikken i valgår, og ungdomspartiene kjemper om å kapre velgere. Det er viktig å ufarliggjøre politikken, mener AUF-lederen.

Heggelund hardt ut mot Støres tiltak for å få unge i arbeid

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) slår hardt ned på Ap-leder Jonas Gahr Støres løfte om å få unge i arbeid. Høyre mangler troverdighet, svarer Ap.

Fullføring av videregående har større betydning enn innvandrerbakgrunn

Det å fullføre videregående utdanning har større betydning enn innvandringsbakgrunn for om man er i arbeid eller under utdanning.

Unge seere dropper «vanlig» TV – bruker like mye tid på strømming

Tradisjonell, kringkastet TV – såkalt lineær TV – taper stadig terreng til nye varianter. De under 40 bruker allerede halvparten av sin TV-tid på strømming.

Fem krav til morgen­dagens ledereKronisk endringsdyktig er ­første bud

Fem råd til unge mennesker med ­ambisjoner om å være med å forme fremtidens bedrifter og organisasjoner, skriver Dagfinn Ringås.

USAMillennials dreper titalls bransjer – og det er foreldrenes skyld

Unge i dag kjøper ikke servietter og diamanter, de spiller ikke golf og de spiser ikke på kjederestauranter.

Unge vil sove lenger og ønsker mindre ytringsfrihet

Det viser en ny undersøkelse blant 15 til 21 åringer som Varkey Foundation har gjennomført.

Unge er bekymret for egen pensjon

Nesten halvparten av dem under 30 år i arbeidslivet tror ikke de vil få nok pensjon til å ha en god pensjonisttilværelse.

Kunstig intelligens Robot skal hjelpe ungdom med psykiske problemer

Norske forskere er i gang med å utvikle «chatbots» som skal kunne besvare flere tusen spørsmål ved hjelp av naturlig språk og kunstig intelligens.

Trapper opp kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Det var en dobling i antall saker som omhandlet vold i nære relasjoner fra 2015 til 2016. Trusler og æresrelatert vold spiller en viktig del av økningen.

Listhaug vil innføre plikt til å melde fra om unge i tvangsekteskap

I en ny handlingsplan vil statsråd Sylvi Listhaug (Frp) gjøre det straffbart å ikke melde fra om unge jenter i tvangsekteskap.

Hauglie lover tilbud til unge ledige innen åtte uker

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier alle ledige under 30 år skal få et jobbrelatert tilbud etter åtte uker.

Fire av ti unge sparer ikke

Fire av ti nordmenn mellom 18 og 34 år sparer ikke regelmessig, viser en fersk undersøkelse.

pensjonert.jpg

Grå hår ingen hindring

Det er de unge som sliter mest med å få jobb. Blant de over 50 år er arbeidsledigheten lavest og sjansene for å komme i jobb etter arbeidsledighet best.

Annonse
Annonse
Annonse