Annonse
Foto: Leder i NBIM Yngve Slyngstad.

«Ingen kan lastes når det går galt»

12 juni skal finanskomiteen på Stortinget behandle den fremtidige styringen av oljefondet.

I et 15-siders brev til Stortinget er tidligere leder i fondet, Knut Kjær, kritisk til det som ligger an til å bli den nye styringsmodellen.

I brevet peker han på at en viktig egenskap ved forvaltningen av oljefondet er at sentrale beslutninger er forankret i Stortinget.

«Det har bidratt til konsistens og langsiktighet og viste seg som en styrke under finanskrisen», skriver Kjær.

I regjeringens forslag gis ikke oljefondet eget styre og kontrollen forblir i Norges Bank.

Et utvalg ledet av tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem tok til orde for nettopp slike endringer.

Kjær er nådeløs i sin kritikk:

«Dersom Stortinget vedtar Regjeringens innstilling om organisering av forvaltningen, vil det dessverre bidra til at ansvar pulveriseres og til mindre tydelighet».

Tidligere leder i Oljefondet, Knut Kjær, og daværende sentralbanksjef, Svein Gjedrem, under Kjærs fratredelse i 2008. Foto: NTB Scanpix.

Han peker på at modellen med at styret ledes av sentralbanksjefen med støtte av de to visesentralbanksjefene bryter med prinsippene for god eierstyring i de fleste siviliserte land.

Kjær frykter også at kompetansen på internasjonal kapitalforvaltning vil svekkes over tid.

Han mener oljefondet forvaltes med høyere risiko enn før basert på et premiss om økt risikobærende evne - noe han mener er galt.

«Hvordan er vi kommet dit? Jeg har ikke svaret, men har en følelse av at en medvirkende forklaring er pulverisering av ansvar i linjen under Stortinget. Jeg tror ikke det er noen som sover dårlig med nagende tvil om de har gitt Stortinget det beste rådet. Alle er i samme båt. Ingen kan lastes om det går galt», skriver han avslutningsvis.

Annonse
Annonse