Annonse
Foto: Bill Jelen

Sintef blinker ut 24 ting vi kan leve av etter oljen

Sintef har pekt ut 24 bransjer som kan bli viktige i Norge.

Det er NHO som har bestilt arbeidet som en del av sin pågående prosjekt Veikart for fremtidens næringsliv.

Her er rapporten.

Forslagene fordeler seg over følgende områder:

  • Helse, demografi og velferd

  • Matvaresikkerhet, bærekraftig jord- og skogbruk, fiskeri og havbruk og bioøkonomi.

  • Fornybar energi, sikker energiforsyning.

  • Smart, grønn og integrert transport.

  • Klima, miljø og sirkulære produksjonssystemer

  • Europa i en verden i endring.

  • Infrastruktur og samfunnssikkerhet

Nye verdikjeder

Å erstatte oljebransjen ser tungt ut. Mens verdiskapingen per årsverk ligger på 18-20 millioner kroner i petroleumsnæringen, ligger den på 4 millioner kroner per årsverk i den relativt lønnsomme laksenæringen.

Samtidig sendes mye norsk laks direkte til andre land uten å bearbeides. Sintef tror vi trenger å bidra med flere oppgaver i verdikjeden, hvis verdiskapingen skal opp.

Flere av de mulige satsingsområdene er innen klima og miljø. For eksempel løftes frem muligheten for å ta del i den internasjonale verdikjenden for produksjon av elektriske batterier og utvikling av hydrogen som energibærer.

Annonse
Annonse