Annonse
Saken ble behandlet i Jæren tingrett.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix      

Retten sa nei til å stanse vindkraftutbygging

Ifølge Stavanger Aftenblad kom kjennelsen, som er på 60 sider, fredag.

Motvind Norge må betale Vardafjellet Vindkraft 1,27 millioner kroner i sakskostnader, og i tillegg må organisasjonen betale staten ved Olje- og energidepartementet drøyt 93.000 kroner i sakskostnader.

Striden om vindkraftverket har rast i flere år og toppet seg i fjor høst. Da klaget Sandnes kommune på konsesjonsvedtaket og hevdet at utbyggingen bryter med både forvaltningsloven, energiloven og naturmangfoldloven.

Retten slår fast at forvaltningsvedtakene er gyldige.

Norsk Vindkraftforening (Norwea) mener kjennelsen danner en viktig presedens ikke bare for vindkraftutbyggere, men for alle næringslivsaktører i Norge.

– Hvis slike forføyninger skulle vinne fram, ville det skapt stor usikkerhet om hva slags rammevilkår man egentlig opererer under. sier administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norwea.

Annonse
Annonse