Annonse

vindkraft

Regjeringen skroter vindkraftprosjekt ved Sognefjorden

Regjeringen sier nei til et vindkraftprosjekt på Dalsbotnfjellet i Gulen kommune ved Sognefjorden, skriver Bergens Tidende.

Konkurransedyktig fra 2023

Norsk teknologi kan fremskynde havvindutbygging med ti år. Nå skal konseptet selges inn til utbyggere.

HavvindFra potensiell støttenæring til melkeku

Olje- og energiminister Tina Bru vil ikke subsidiere havvind, og mener staten må få betalt for arealene. Greit for oss, svarer næringen som vil ha inntekter fra krafteksporten i stedet.

Leder

LederLøsningen - vindmøller på land

Industrinestoren Fred Olsen har rett når han peker på at flere vindmøller på land er løsningen for å dekke vårt energibehov når olje og gass bygges ned.

Leder

LederLøsningen - vindmøller på land

Industrinestoren Fred Olsen har rett når han peker på at flere vindmøller på land er løsningen for å dekke vårt energibehov når olje og gass bygges ned.

Leder

LederNødvendige naturinngrep

Skal vi løse klimakrisen og opprettholde dagens velferdssamfunn, må vi fortsatt gjøre inngrep i naturen.

Leder

LederNødvendige naturinngrep

Skal vi løse klimakrisen og opprettholde dagens velferdssamfunn, må vi fortsatt gjøre inngrep i naturen.

Ny rapport knytter vindkraft til skatteparadiser

Organisasjonen Tax Justice Network skriver i en ny rapport at 42 prosent av vindkraftproduksjonen i Norge kan knyttes til skatteparadiser.

MDG-strid om vindkraft og klimabelønning

Vindkraft på land og en ordning med klimaavgifter til fordeling er blant de 13 punktene som splitter programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne.

Enighet om økt skatt på vindkraft

Regjeringspartiene og Frp er enige om økt skatt på vindkraft og ber regjeringen komme med forslag til hvordan det kan skje.

Vindkraftenighet mellom regjeringen og Frp– Gir makt til kommunene

Regjeringen og Frp har kommet til enighet om ny vindkraftpolitikk. Nå skal kommunene få mer makt og kompensasjon for utbygginger.

Spår stormfulle kast i kraftmarkedene

Fra strøm når vi trengte - til strøm når vi får. Statnett tror ekstrem energiomstilling er både mulig og sannsynlig. Men det vil kreve noen harde grep, og prisene vil svinge mye.

Kommuner tror lokal skatt kan dempe vindkraftmotstanden

Utmarkskommuner mener vindkraftmotstanden kan overvinnes hvis kommunene sikres skattepenger fra vindmøllene – og selv får bestemme hva som bygges ut.

Leder

LederNatur må vike for grønn energi

Vi må la mer natur vike for vannkraft og vindkraft om vi vil satse sterkere på grønn energi og elektrifisering av sokkelen. Lønnsom havvind ligger langt fram i tid.

Leder

LederNatur må vike for grønn energi

Vi må la mer natur vike for vannkraft og vindkraft om vi vil satse sterkere på grønn energi og elektrifisering av sokkelen. Lønnsom havvind ligger langt fram i tid.

Spår lønnsom havvind fra 2030

Teknologien blir bedre og kostnadene faller, ifølge ny rapport. Høyre ser nå på hvordan havvinden skal finansieres. Fiskerinæringen frykter for de beste arealene.

Dette mener partiene om vindkraft - på land og til havs

Storutbyggingen av vindkraft vi ser nå, er et resultat av energipolitikken til regjeringer på begge siden av høyre-venstre-aksen over flere tiår.

Tror ikke vindkraftutbygging vil forbli attraktivt

Stortingspolitiker Tarje Halleland tror på fortsatt kraftoverskudd, men først og fremst via opprustning av vannkraften.

I dybden

Da vinden snudde

Vindkraftutbygging skulle bidra til å dekke fremtidens strømbehov i Norge. Og mens vindkraftens tilhengere og motstandere slåss så det slår gnister, strides ekspertisen om det aller viktigste spørsmålet: Trenger vi denne strømmen?

Leder

Vann mot vind

Flertallet på Stortinget har tråkket på gassen når det gjelder olje og gass. Regjeringen tråkker på bremsen for vindkraft. Nå tråkker opposisjonen på gassen for offentlig eid vannkraft ved å tilby skattelette.

Leder

Vann mot vind

Flertallet på Stortinget har tråkket på gassen når det gjelder olje og gass. Regjeringen tråkker på bremsen for vindkraft. Nå tråkker opposisjonen på gassen for offentlig eid vannkraft ved å tilby skattelette.

Synspunkt

Vindkraft må forankres lokalt

Man må bort fra årevis med venting og kommunen må sitte igjen med en større andel av verdiene.

Synspunkt

Vindkraft må forankres lokalt

Man må bort fra årevis med venting og kommunen må sitte igjen med en større andel av verdiene.

Sju knallharde Frp-krav før vindkraftmelding

Lokal aksept, subsidiekutt og klare krav til høyde og antall turbiner. Det er blant Frps krav til regjeringens vindkraftmelding, som trolig kommer fredag.

Regjeringen jobber for vindkraftavklaring før sommeren

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil likevel ikke love en dato for når regjeringens fornyede konsesjonssystemet for vindkraftutbygging er klart.

Synspunkt

Landbasert vindkraft er ikke framtiden

Naturødeleggelse, pengesløsing, utenlandsk finans, konflikt i kommuner og ingen klimaeffekt.

Synspunkt

Landbasert vindkraft er ikke framtiden

Naturødeleggelse, pengesløsing, utenlandsk finans, konflikt i kommuner og ingen klimaeffekt.

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Grunnrenteskrekk brer om seg i distriktene

Nå kan modellen med statlig grunnrenteskatt spre seg fra vannkraft til vindkraft og oppdrett. –Grunnrenteskatt er godt egnet hvis man ønsker å stanse utbygging av vindkraft i Norge, sier Andreas Thon Aasheim i Norwea.

Enormt vindkraft-engasjement – over tusen høringssvar

Motstanden mot utbygging av vindkraft på land har eksplodert.

Vindkraftmotstandere starter nasjonal aksjonsgruppe

Nok vindkraft i Europa til hele verden

Norge kommer godt ut i to rapporter som anslår mulighetene til å produsere energi med vindmøller.

KrF vil gi kommuner vetorett i omstridt vindkraftplan

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener regjeringen bør droppe den nasjonale vindkraftplanen og gi kommunene vetorett.

Leder

LederBremser landvind og gass på havvind

At det er en økende folkelig motstand mot vindkraft på land, er ingen grunn for Stortinget til å synse om saken. Stortinget skal fatte vedtak i saker som er utredet skikkelig.

Leder

LederBremser landvind og gass på havvind

At det er en økende folkelig motstand mot vindkraft på land, er ingen grunn for Stortinget til å synse om saken. Stortinget skal fatte vedtak i saker som er utredet skikkelig.

Flere partier ber regjeringen sende vindkraftforslag til Stortinget

SV, Sp og MDG krever at Stortinget skal få behandle den nasjonale rammen for vindkraftutbygging, noe regjeringen ikke har planer om.

Strid om vindkraft mellom Sametinget og kommune

I det området i Nord-Norge som egner seg best for vindkraft, er reindriftsinteressene sterke. Nå venter strid mellom Sametinget og lokalpolitikere.

NHO-topp om norsk vindkraftIkke bygg ut mer på land, tiden er inne for norsk havvind

– Vindkraft på land har ingen framtidig industriell oppside for Norge. Vindkraft til havs derimot, har en stor oppside, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Sjefens familie fikk hele direktoratet erklært inhabilt i vindkraftsak

LederSp-medvind som Ap-motvind

For tiden representerer Sp en større utfordring for Ap enn en noe sliten regjering som ikke har en plan for hvordan de skal roe ned distriktene når det gjelder sykehus og vindkraft.

LederSp-medvind som Ap-motvind

For tiden representerer Sp en større utfordring for Ap enn en noe sliten regjering som ikke har en plan for hvordan de skal roe ned distriktene når det gjelder sykehus og vindkraft.

Vindkraftkommuner vil ikke la staten bestemme

Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner vil ha vetorett, så de kan sette en stopper for vindkraftutbygging i områder som berører dem.

LederMer vindkraft

Til tross for motstand vil vi få en storstilt utbygging av vindkraft. Det betyr ikke at alle naturvernhensyn skal feies til side på de 13 stedene NVE mener egner seg godt for store turbiner.

LederMer vindkraft

Til tross for motstand vil vi få en storstilt utbygging av vindkraft. Det betyr ikke at alle naturvernhensyn skal feies til side på de 13 stedene NVE mener egner seg godt for store turbiner.

NVE peker på 13 områder som egnet for vindkraft

Statkraft dropper videre satsing på vindkraft i Norge

Hansson: – Regjeringen boikotter Stortingets havvind-satsing

MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson mener regjeringen boikotter Stortingets satsing på havvind og dermed en stor mulighet for en ny industrisatsing.

Investeringer i fornybar energi falt 17 prosent i første kvartal

Fornybar energiOffshore vind snart like billig som kull

Prisen på fornybar kraft fortsetter å falle. Nå kan det se ut til at offshore-vindkraft har nådd en ny milepæl. Utbyggingskostnadene har falt med 45 prosent de siste fem årene.

Statnett– Sol og vind utgjør halvparten av energimiksen i Øst-Europa innen 2040

Statnett forventer «fundamentale endringer» i kraftproduksjonen i Europa.

Vestas-sjefen: Sol blir den største konkurrenten

Vindkraft-produsentene vet hvilken vei vinden blåser, og det er bort fra kull og gass og mot solkraft.

Vindkraften blir stadig bedre og billigere

Men enorme lagringsutfordringer kan velte hele fornybar-satsingen, frykter tysk forsker.

Fjell ble tatt av vinden

Google kjøper strøm fra Norges største vindkraftverk

Fra oljesand til trøndersk vindkraft: Ståle Gjersvold og Trønder energi skal lande Europas største vindkraftanlegg

Statoil gjør sin største investering i fornybar energi noensinne

LO glad for vindsatsing

Statkraft bruker 11 milliarder på vindkraft i Trøndelag.

Investerer 11 milliarder i vindkraftprosjekt i Midt-Norge

Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.

Statoil bygger verdens første flytende vindpark

– Statoil er stolt over å utvikle verdens første flytende vindpark, sier konserndirektør for nye energiløsninger i Statoil, Irene Rummelhoff.

Tapte formuen på vindmøller

Den danske forretningsmannen Erik Damgaard har mistet formuen etter at vindmølleprosjektet hans i Tyskland gikk med dundrende underskudd.

Annonse
Annonse
Annonse