Annonse
Parlamentarisk leder Marit Arnstad har ledet Senterpartiets programarbeid. Førsteutkastet til nytt partiprogram ble lagt fram torsdag.  Foto: Terje Pedersen / NTB      

Sp vil bruke milliarder på bygdevekst og skattekutt i distriktene

Parlamentarisk leder Marit Arnstad hadde med seg en rekke forslag til ny distriktspolitikk, ny industripolitikk og bedre beredskap da hun torsdag la fram førsteutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram.

Redusert selskapsskatt for alle bedrifter i de områdene som i dag er omfattet av differensiert arbeidsgiveravgift, er blant forslagene i distriktspolitikken. Samtidig ønsker Sp å utvide den differensierte arbeidsgiveravgiften til å gjelde alle sektorer og bransjer.

– Vi må legge til rette for vekst i hele landet, ikke bare i byene, sier Arnstad.

Nei til havbruksskatt

Programkomiteen foreslår også at avvise grunnrenteskatt for havbruk og innføre en arealavgift hvor inntektene går til vertskommunene. Partiet vil kjempe for å beholde lokalsamfunnenes inntekter fra havbruksfondet på linje med i dag, hvor 70 prosent går til kommunene.

Videre på distriktspolitikk vil Sp beholde konsesjonskraft og konsesjonsavgift på vannkraft som lokal beskatning, innføre lokal beskatning på vindkraft og redusere momsen på reiseliv. Det siste har vært et sentralt tema i flere forhandlinger om hjelp til den kriserammede reiselivsnæringen i år. Fra nyttår øker momsen igjen til 12 prosent, fra dagens midlertidig lave nivå på 6 prosent.

Det er tidligere kjent at Senterpartiet vil sette av tolv milliarder kroner til bygdevekstavtaler, som skal være langsiktige avtaler mellom en gruppe kommuner og staten om næringsutvikling og infrastruktur.

Klima splitter

Komiteen som jobber med å meisle ut Senterpartiets nye program, skiller lag i flere spørsmål knyttet til hvordan partiets klimapolitikk skal se ut.

Det kommer fram i førsteutkastet til nytt partiprogram, som programkomiteens leder Marit Arnstad la fram torsdag.

Et flertall på sju i komiteen støtter et forslag om at «klimaavgifter i transportsektoren må innrettes på en slik måte at de gir effektive klimakutt samtidig som de ikke bidrar til økte sosiale og geografiske forskjeller».

Samtidig mener fire av programkomiteens medlemmer at «klimaomstilling i transportsektoren må bygge på prinsippet om at forurenser skal betale. Eventuelle endringer i CO2-avgiften må underbygge dette».

Også når det gjelder elbilfordelenes fremtid, er programkomiteen delt.

Seks av medlemmene støtter et forslag om å «endre elbilfordelene slik at staten kun gir mva-fritak opp til 600.000 per nyinnkjøpt elbil. Over dette beløpe betales full mva. Bruksfordelene reduseres gradvis».

Mindretallet på fem vil videreføre dagens kjøpsfordeler for elbiler «til de er konkurransedyktige på pris og rekkevidde i alle segmenter.» Bruksfordelene reduseres gradvis.

På høring

Arnstad har allerede luftet flere av komiteens forslag, som nå har vært på en første høring i partiorganisasjonen.

For å bedre beredskapen vil Sp opprette en totalberedskapskommisjon og opprette flere lensmannskontorer for å sørge for mer tilstedeværende nærpoliti.

I industripolitikken foreslår programkomiteen at Sp bør gå til valg på å bidra til at det planlagte anlegget for karbonfangst og -lagring på Norcem i Brevik blir realisert, samt at «målet må være to fullskala CCS-anlegg i drift før 2025».

Nå skal grasrota i partiet få si sin mening om hele førsteutkastet. Nytt partiprogram vedtas på landsmøtet i partiet til våren.

– Programmet vi legger fram i dag, angir en tydelig retning som skiller seg markant fra regjeringens sentraliseringspolitikk, sier Arnstad.

Annonse
Annonse