Samfunnsstyring

Uenigheter om pandemihåndtering og -råd er noe av stridens kjerne og årsak til at departementet vil omorganisere den statlige helseforvaltningen. Her er helsedirektør Bjørn Guldvog og daværende direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, under en av de mange pressekonferanse om koronasituasjonen.

Helseforvaltningen: Fortsatt rollestrid mellom Helsedirektoratet og FHI

I Folkehelseinstituttet frykter de vingeklipping fordi Helsedirektoratet skal få både myndighetsansvar og ansvar for nasjonale råd og tiltak på smittevernområdet.

Publisert Sist oppdatert

Som Dagens Perspektiv har omtalt tidligere, har Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen og vurdert behovet for justeringer i dagens organisering med sikte på «effektiv ressursbruk, avklarte roller og ansvar mellom etatene».

En hovedårsak til at dette skjer er at det under pandemien oppsto uklarheter om roller og ansvar mellom de ulike statsetatene, og da særlig mellom Folkeinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet (Hdir).

Hovedtrekkene i den nye organiseringen ble lagt fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai. Siden har departementets forlag til ny organisering vært sendt på en «hemmelig høringsrunde» − det vil si at høringssvarene i første omgang er unntatt offentlighet.

For å lese denne saken må du være abonnent

Dagens Perspektiv - nye saker på nett hver dag og 8 papirmagasiner i året. Alle abonnenter gir tilgang til alle artikler og e-utgaven. For å få papirutgaven, velg nett og papir. Vi har disse tilbudene:

Dagens Perspektiv
Nett og papir
3 mnd

99,- 715,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett og papir
12 mnd

2700,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
1 mnd

1,- 199,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
12 mnd

2290,-

KJØP

Powered by Labrador CMS