SSB venter at den norske befolkningen vokser til seks millioner i 2040. Antall over 80 år vil doble seg innen 2050.

Nå kommer eldrebølgen

I 2040 vil det bo litt over seks millioner mennesker i Norge, tror Statistisk sentralbyrå. Da er vi også flere eldre enn unge.

I dag bor det rundt 5,55 millioner mennesker i Norge, skriver SSB i befolkningsframskrivingen fra 2024 til 2100.

– Mens Norge har hatt en relativt sterk befolkningsvekst de to siste tiårene, forventer vi lavere befolkningsvekst i de kommende tiårene, sier demograf Ane Tømmerås i Statistisk sentralbyrå.

SSB venter flere fødsler enn dødsfall fram til 2045, men spår at fødselsoverskuddet blir mindre hvert år fra 2030. Dette skjer fordi antallet døde ventes å øke framover ved at de store etterkrigskullene går inn i en alder hvor det er vanligere å dø.

Mer innvandring

– Framskrivingene viser at Norge får fødselsunderskudd etter 2045, og at befolkningsveksten da utelukkende drives av innvandring, sier Ane Tømmerås.

Framskrivingen viser at dagens innvandrerbefolkning er ventet å øke fra litt under 17 prosent, til rundt 22 prosent i 2050.

Totalt tror SSB at det vil være rundt 1,33 millioner innvandrere i Norge i 2060. Innvandrere som har bodd i Norge i over 15 år anslås å tredoble seg fra dagens 305.000 til 900.000 rett etter 2050.

Stor eldrebølge

Samtidig som vi blir flere, blir vi også eldre.

Befolkningen over 80 år forventer vi at dobler seg innen 2050 og at de utgjør nesten én million innen 2100

I løpet av det neste tiåret vil befolkningen bestå av flere eldre over 65 år enn barn og unge mellom 0 og 19 år. I 2031 vil dette skje for første gang.

I 2050 er det ventet at omtrent én av fem nordmenn er 70 år eller eldre.

– Befolkningen over 80 år forventer vi at dobler seg innen 2050 og at de utgjør nesten én million innen 2100, sier Ane Tømmerås.

2 av 3 kommuner vokser mot 2050

226 av 357 kommuner i landet er ventet å vokse de neste 25 årene, ifølge framskrivingene. Det er de store bykommunene som er spådd størst vekst. SSB anslår at folketallet i Oslo vil øke med rundt 100.000 mot 2050.

– De fleste kommunene i Norge er forventet å vokse, men veksten er ujevnt fordelt. Sentraliseringen av befolkningen fortsetter ved at byene og deres nabokommuner er forventet å ha særlig høy befolkningsvekst, sier forskningsleder Stefan Leknes i SSB.

I alle fylkene ventes det vekst i befolkningen, utenom Nordland, der det er spådd en nedgang på 1 prosent mot 2050. Den sterkeste veksten er i Akershus med 20 prosent.

Høyere levealder

Levealderen går trolig også opp de neste årene. Forventet levealder for menn øker trolig fra 81,4 år til 86 år i 2050, mens levealder for kvinner går opp fra 84,6 år til 88,3 år.

SSB påpeker imidlertid at framskrivingene er usikre.

– Innvandring anser vi som den mest usikre delen av framskrivingen, men trender i fertilitet, dødelighet og utvandring kan også ende opp med å være ganske annerledes enn forventet. Den pågående krigen i Ukraina gjør at usikkerheten, i det minste på kort sikt, er mer uttalt enn vanlig, sier Ane Tømmerås.

Powered by Labrador CMS