Annonse

SSBSolbergs skattekutt har gitt økt ulikhet

Endringene i skattesystemet under Erna Solbergs regjeringstid har ført til økte forskjeller, viser rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Staten mister 13 milliarder av selskapsskatten til lavskatteland hvert år

Ny nettside kaster lys på overskuddsflytting.

Meyer om SSB-striden– Innvandring var dråpen

– Er det slik at Erling Holmøy var dråpen som felte hele tuen, spør professor Rune Sørensen. – Ja, svarer Christine Meyer.

«Det å bruke lite ressurser på barnevernet er ingen god indikator på effektivitet»

Med strenge måleregimer og krav til egen inntjening, nærmer det offentlige seg en slags privat tankegang. Det blir helt feil, mener Christine Meyer og Victor Norman.

Kortere liggetid i psykisk helsevern

Siden 2009 har gjennomsnittlig liggetid i psykisk helsevern gått ned med i overkant av 30 prosent. De regionale forskjellene i Norge har også blitt mindre, viser nye tall fra SSB.

Arbeidsledigheten steg til 3,6 prosent i juni

Det var 102.000 arbeidsledige personer i juni, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 3000 flere enn i forrige periode.

På to år har antall lønnstakere til sjøs falt med nesten 10 prosent

Det var i underkant av 26.000 maritime lønnstakere 4. kvartal 2018.

Norske småbedrifter svake jobbskapere

Kobler store mengder data om livskvalitet med offentlige budsjetter

New Zealand går nye veier for å prioritere livskvalitet i den offentlige styringen.

60-åringene har fått mer å rutte med

Eldre har de siste 10 årene opplevd sterk samlet inntektsvekst, selv om veksten har avtatt noe de siste årene.

FastlegebesøkNesten ingen endring

I gjennomsnitt gikk hver og en av oss til legen 2,7 ganger i 2018. Det er akkurat det samme som i 2017, viser nye tall. Samtidig er det en liten vekst blant unge.

Synspunkt

Løgn, forbannet løgn og dansk innvandringsstatistikk

Når Sylvi Listhaug vil lære statistikk i Danmark, er det grunn til å følge med. Kampen om fakta hardner til i innvandringspolitikken.

FagforbundetDet høye sykefraværet i Norge skyldes ikke kvinner

Årsaken til at Norge har det høyeste sykefraværet i Nord-Europa er ikke som vi har trodd, mener Fagforbundet. De kaller nye tall fra SSB for interessante.

Ny målemetode gir høyere deltidstall

SSBNordmenn på sykefraværstoppen i Nord-Europa

Nordmenn har det høyeste sykefraværet i Europa. Det viser en fersk analyse fra Statistisk sentralbyrå.

Dårlige boforhold og svake skoleresultater henger sammen

Barn som bor trangt og støyutsatt gjør det dårligere på skolen enn andre, viser ny forskning.

Eldrebølgen treffer de minste kommunene hardest

SSB har gjort en ny undersøkelse på befolkningen i alderen over 65 år.

1 av 10 unge helt utenfor arbeidslivet

Denne gruppen inkluderer både langtidsledige, unge med helseproblemer, men også personer som har valgt å ta et friår i utdanningsløpet.

Disse sykehusene bruker 70 prosent mer penger per pasient enn andre

I tre fylker bruker sykehusene i snitt opptil 6000 kroner mer per pasient enn sykehus i Troms, Akershus og Rogaland.

Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland

I første halvdel av 2018 gikk sykefraværet svakt ned, men mellom årets 2. og 3. kvartal var det bare mindre endringer.

SSB spår høyere lønnsvekst og stabil lav ledighet

Enslige forsørgere og unge aleneboendeSliter mest med boutgifter

Én av ti unge aleneboende og enslige forsørgere opplever sine boutgifter som svært tyngende. Det er dobbelt så mange som i befolkningen som helhet.

Ny rapport dobler vanskeligstilte på boligmarkedet

Antallet vanskeligstilte på boligmarkedet har økt de siste årene - og ifølge en ny rapport er det kanskje dobbelt så mange av dem som vi regner med i dag.

Arbeidsløysa stabil på 4 prosent

Det var 113.000 arbeidslause i september, justert for sesongvariasjonar, melder SSB.

Eldre står lenger i arbeidslivet

Pensjonsreformen som ble innført i 2011 har gjort at flere står lenger i arbeidslivet. Effekten vedvarer etterhvert som folk blir eldre.

Tjenestepensjon i offentlig sektorDårlig deal hvis du vil gå tidlig av med pensjon

Står du i din offentlige jobb til etter 66 år, har du en god deal. Hvis ikke er den nye pensjonsordningen vesentlig dårligere, ifølge SSB.

Stadig flere blir uføre 7 av 10 aner ikke hva de får utbetalt

Du risikerer å miste mer enn halve lønnen om du blir ufør.

Snart 10 prosent uføre her i landet

I 2017 ble det 6400 flere uføre. Antallet nærmer seg nå 340.000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder.

Flere i jobb - men andelen uten arbeid økte i sommer

Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

Somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. Mest misfornøyd er innvandrere fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia.

Raskeste vekst i ulikhet på over 20 årDe rike blir rikere

68-generasjonen har vært spesielt heldig med samfunnsutviklingen, slås fast i en ny SSB-analyse.

LederFrontkollisjon mot makten

Når Anita Krohn Traaseth kommer seg velberget gjennom kriser, skyldes det at hun forstår og innretter seg etter de rammebetingelser makt representerer. Det gjorde ikke Åshild Mathisen og Christine Meyer.

Siden 2005 har dessertgenerasjonen fått fem ganger mer enn alenemoren

Færre unge har sommerjobbAdvarer unge mot å bli «jobbsnobber»

– En sommerjobb kan være inngangsporten til arbeidslivet, sier Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Færre innvandret til Norge i fjor

I 2017 innvandret 42 100 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge. Dette var 9000 færre personer enn året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mange barn av innvandrere opplever diskriminering

Norskfødte med innvandrerforeldre opplever oftere diskriminering enn foreldregenerasjonen, viser en ny rapport om levekår blant innvandrere.

Den tradisjonelle typen kapitalister dominerer blant landets aller rikeste

– Formue skaper inntekter som bidrar til å øke formuen enda mer; de store formuene vokser som en rullende snøball på grunn av høy avkastningsrate og gunstige skatteregler, sier forsker Rolf Aaberge.

Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre enn foreldrene

Særlig tydelig er dette for dem med bakgrunn fra India og Vietnam.

Etterspørselen etter arbeidskraft øker

SSB melder om høyeste antall ledige stillinger på seks år.

Nav-direktør vil bli toppsjef i SSB

Nav-topp Geir Axelsen er favoritt til å overta som sjef i Statistisk sentralbyrå etter Christine B. Meyer, skriver Dagens Næringsliv.

SSBNy metode skal gi bedre statistikk

Sikrere tall viser noe svakere sysselsetting.

Lavt utdannede overrepresentert blant uføre

To av ti med lav utdanning er uføretrygdet.

LederSjefens eget ansvar

Anita Krohn Traaseth og Christine Meyer kan ikke skylde på andre. Ledere har selv ansvaret å lykkes i krevende omstillinger. Trine Eilertsen vil derimot skylde på politikerne.

Vil fjerne SSB-styret for å sikre uavhengighet

Styret i SSB bør erstattes av et uavhengig råd for å sikre byråets faglige uavhengighet, mener regjeringsoppnevnt utvalg.

LovutvalgSiv Jensen kan bestemme over SSB

Statistikklovutvalget slår fast at finansminister Siv Jensen (Frp) kan bestemme hva Statistisk sentralbyrå (SSB) skal gjøre, men ikke hvordan det skal gjøres.

Økte med 17.000 i fjorFlere innvandrere i arbeid

Andelen innvandrere i arbeid økte med over 17.000 i løpet av fjoråret. Økningen var størst i Østfold, mens Akershus fortsatt har høyest andel sysselsatte innvandrere.

Kineserne elsker norsk laksÅttedoblet lakseeksport til Kina

I januar 2018 importerte kineserne mer enn 1700 tonn norsk laks, åtte ganger så mye som i samme måned i fjor.

Kjønnsforskjeller i helse– Kvinner lider, menn dør

Kvinner levere sunnere, men er oftere syke enn menn, fortalte Statistisk sentralbyrå i forrige uke. – Nei, mye taler for at menn er like syke eller sykere, ifølge professor Arnstein Mykletun.

Siv Jensen– Notater ble unntatt fordi de var interne

Arbeidsledigheten marginalt høyere enn anslått av sentralbanken

– Men seriøst, Norges Bank. Det kan dere ikke legge vekt på?

Jensen snur – lar Stortinget se interne møtenotater i SSB-saken

Finansminister Siv Jensen (Frp) lar kontrollkomiteen på Stortinget likevel få lese interne notater fra tre møter med SSB, som hun tidligere har holdt tilbake.

Konklusjon i SSB-saken i mars

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité håper å kunne konkludere i den betente SSB-striden i begynnelsen av mars.

Vi handler mest med EU, USA og Kina60 prosent av norsk handel skjer med EU

EU-landene, Kina og USA er fortsatt Norges viktigste handelspartnere.

Arbeidsledigheten på stedet hvil

Arbeidsmarkedet ser ut til å ha stabilisert seg, med en ledighet rett over fire prosent.

Stortinget venter nye svar om SSB-håndteringen

Tirsdag går fristen ut for finansminister Siv Jensen (Frp) til å svare på flere nye spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om SSB-bråket.

Jensen kan få nye SSB-spørsmål

Stortingets kontrollkomité drøfter tirsdag om den skal be om mer dokumentasjon og stille flere spørsmål rundt omorganiseringen av SSB.

LederSiv Jensens belæring

Det ble Siv Jensens dag i møte med Stortingets kontrollører. Christine Meyer nekter å ta inn over seg at hun fikk sparken fra SSB fordi hun mislykkes som sjef i motvind, skriver redaktør Magne Lerø.

Meyer vs JensenStortingshøring om ulike SSB-versjoner

Hadde tidligere SSB-sjef Christine Meyer grunnlag for å føle støtte fra Finansdepartementet til en omstridt omstillingsprosess? Onsdag skal Stortinget forsøke å finne svaret.

Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

LederMeyers pengebruk

Christine Meyer viste mangel på dømmekraft da hun på 18 dager brukte 448.000 kroner på et PR-byrå som bisto henne i striden mot Siv Jensen.

Annonse
Annonse
Annonse