Annonse

SSB

SSBStor økning i antall virksomheter

Økningen fra i fjor på 3,8 prosent er betydelig, sammenlignet med perioden etter 2009.

Flere tok formell utdannelse og videreutdannelse under pandemien

I den nye regjeringsplattformen trekkes kompetanseutvikling særlig trekkes frem som et område det skal samarbeides tettere på.

Christine Meyer om SSB-sakenVar uforberedt på presset fra de ekstreme aktørene

− Når politikken kommer inn i bildet, får vi plutselig et nytt spill, med et enormt driv der ting eskalerer raskt og du som leder mister kontrollen over det som skjer.

Forsker tror ikke på oljesmell for Norge

Stans i utdelingen av nye oljefelt vil ikke være dramatisk for norsk økonomi. Det mener SSB-forsker Ådne Cappelen. Han tror ikke på noen oljesmell.

Dette tjente nordmenn i gjennomsnitt

I 2019 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 3,5 prosent. Veksten var litt høyere for kvinner enn for menn.

Utdanner seg inn i arbeidsledighet

Flere tar bachelor- og masterutdanning, men det er ikke sikkert at alle får en jobb som krever det, viser tall fra SSB.

Miljøstøtten økte med 1,1 milliarder i fjor

Utbetalingene til miljøsubsidier og lignende overføringer økte med 1,1 milliarder til 9,4 milliarder kroner i fjor.

SSB: Skatteinntektene ned over 11 prosent

Proveny fra oljen halvert siden i fjor.

SSBNorsk økonomi falt mer enn noen gang i andre kvartal

BNP for Fastlands-Norge økte med 3,7 prosent i juni, men det er ikke nok til å hente inn nedgangen fra i vår. Nedgangen i andre kvartal er større enn noen gang.

Shopping-bonanza i korona-land

Nordmenn går mann av huse – men ikke lenger enn til butikken. Full stans i svenskehandelen er en av årsakene til en oppsiktsvekkende høy vekst i detaljhandelen her hjemme i juni.

Fortsatt høy arbeidsledighetLedigheten var på 4,9 prosent i juni

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen viser at det var 31.000 flere arbeidsledige i juni enn i februar.

6 til 7 ganger høyere pris på CO2-utslipp i løpet av de neste 10 årene

Det må til om utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor skal oppnås, anslår SSB.

Verken eldre eller innvandrere har skylden for at færre er i jobb

Økt innvandring og flere eldre kan ikke forklare hvorfor sysselsettingen i Norge har gått ned siden tusenårsskiftet.

SSB spår lave lønnstillegg og nedgang i privat forbruk

Statistisk sentralbyrå spår 2 prosent lønnsvekst og 10 prosent fall i privat forbruk. Så mye som en seksdel av husholdningers inntekt vil gå i sparegrisen.

SSB: Bråstopp for norsk økonomi

Koronapandemien og nedstengningen av norsk økonomi savner sidestykke, slår SSB fast. I løpet av to uker i mars stoppet økonomien fullstendig opp.

I dette fylket økte sykefraværet mest

Legemeldt sykefraværet hadde den kraftigste økningen i Aust- og Vest-Agder med henholdsvis 10,7 og 7 prosent i 4. kvartal 2019.

Klarer ikke tøyle ­statlige leder­lønninger

Nye tall viser at regjeringen ikke har lyktes i å dempe lønnsveksten for ledere i staten. I fjor økte lønnen til de statlige lederne i snitt med hele 4,8 prosent, mens lønnsveksten for arbeidstakere ellers var på 3,6.

Grete Brochmann inn i nytt råd for SSB

SSBDette vil lønnsveksten ligge på de tre neste årene

Lønnsomheten til norske virksomheter vil i de neste årene være preget av nedgangen i internasjonal økonomi.

Staten mister 13 milliarder av selskapsskatten til lavskatteland hvert år

Ny nettside kaster lys på overskuddsflytting.

Meyer om SSB-striden– Innvandring var dråpen

– Er det slik at Erling Holmøy var dråpen som felte hele tuen, spør professor Rune Sørensen. – Ja, svarer Christine Meyer.

«Det å bruke lite ressurser på barnevernet er ingen god indikator på effektivitet»

Med strenge måleregimer og krav til egen inntjening, nærmer det offentlige seg en slags privat tankegang. Det blir helt feil, mener Christine Meyer og Victor Norman.

Arbeidsledigheten steg til 3,6 prosent i juni

Det var 102.000 arbeidsledige personer i juni, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 3000 flere enn i forrige periode.

På to år har antall lønnstakere til sjøs falt med nesten 10 prosent

Det var i underkant av 26.000 maritime lønnstakere 4. kvartal 2018.

Norske småbedrifter svake jobbskapere

Kobler store mengder data om livskvalitet med offentlige budsjetter

New Zealand går nye veier for å prioritere livskvalitet i den offentlige styringen.

60-åringene har fått mer å rutte med

Eldre har de siste 10 årene opplevd sterk samlet inntektsvekst, selv om veksten har avtatt noe de siste årene.

Synspunkt

Løgn, forbannet løgn og dansk innvandringsstatistikk

Når Sylvi Listhaug vil lære statistikk i Danmark, er det grunn til å følge med. Kampen om fakta hardner til i innvandringspolitikken.

Synspunkt

Løgn, forbannet løgn og dansk innvandringsstatistikk

Når Sylvi Listhaug vil lære statistikk i Danmark, er det grunn til å følge med. Kampen om fakta hardner til i innvandringspolitikken.

Ny målemetode gir høyere deltidstall

Eldrebølgen treffer de minste kommunene hardest

SSB har gjort en ny undersøkelse på befolkningen i alderen over 65 år.

1 av 10 unge helt utenfor arbeidslivet

Denne gruppen inkluderer både langtidsledige, unge med helseproblemer, men også personer som har valgt å ta et friår i utdanningsløpet.

Disse sykehusene bruker 70 prosent mer penger per pasient enn andre

I tre fylker bruker sykehusene i snitt opptil 6000 kroner mer per pasient enn sykehus i Troms, Akershus og Rogaland.

Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland

I første halvdel av 2018 gikk sykefraværet svakt ned, men mellom årets 2. og 3. kvartal var det bare mindre endringer.

SSB spår høyere lønnsvekst og stabil lav ledighet

Enslige forsørgere og unge aleneboendeSliter mest med boutgifter

Én av ti unge aleneboende og enslige forsørgere opplever sine boutgifter som svært tyngende. Det er dobbelt så mange som i befolkningen som helhet.

Ny rapport dobler vanskeligstilte på boligmarkedet

Antallet vanskeligstilte på boligmarkedet har økt de siste årene - og ifølge en ny rapport er det kanskje dobbelt så mange av dem som vi regner med i dag.

Arbeidsløysa stabil på 4 prosent

Det var 113.000 arbeidslause i september, justert for sesongvariasjonar, melder SSB.

Eldre står lenger i arbeidslivet

Pensjonsreformen som ble innført i 2011 har gjort at flere står lenger i arbeidslivet. Effekten vedvarer etterhvert som folk blir eldre.

Tjenestepensjon i offentlig sektorDårlig deal hvis du vil gå tidlig av med pensjon

Står du i din offentlige jobb til etter 66 år, har du en god deal. Hvis ikke er den nye pensjonsordningen vesentlig dårligere, ifølge SSB.

Stadig flere blir uføre 7 av 10 aner ikke hva de får utbetalt

Du risikerer å miste mer enn halve lønnen om du blir ufør.

Snart 10 prosent uføre her i landet

I 2017 ble det 6400 flere uføre. Antallet nærmer seg nå 340.000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder.

Flere i jobb - men andelen uten arbeid økte i sommer

Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

Somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. Mest misfornøyd er innvandrere fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia.

Raskeste vekst i ulikhet på over 20 årDe rike blir rikere

68-generasjonen har vært spesielt heldig med samfunnsutviklingen, slås fast i en ny SSB-analyse.

LederFrontkollisjon mot makten

Når Anita Krohn Traaseth kommer seg velberget gjennom kriser, skyldes det at hun forstår og innretter seg etter de rammebetingelser makt representerer. Det gjorde ikke Åshild Mathisen og Christine Meyer.

LederFrontkollisjon mot makten

Når Anita Krohn Traaseth kommer seg velberget gjennom kriser, skyldes det at hun forstår og innretter seg etter de rammebetingelser makt representerer. Det gjorde ikke Åshild Mathisen og Christine Meyer.

Siden 2005 har dessertgenerasjonen fått fem ganger mer enn alenemoren

Færre unge har sommerjobbAdvarer unge mot å bli «jobbsnobber»

– En sommerjobb kan være inngangsporten til arbeidslivet, sier Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Færre innvandret til Norge i fjor

I 2017 innvandret 42 100 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge. Dette var 9000 færre personer enn året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mange barn av innvandrere opplever diskriminering

Norskfødte med innvandrerforeldre opplever oftere diskriminering enn foreldregenerasjonen, viser en ny rapport om levekår blant innvandrere.

Den tradisjonelle typen kapitalister dominerer blant landets aller rikeste

– Formue skaper inntekter som bidrar til å øke formuen enda mer; de store formuene vokser som en rullende snøball på grunn av høy avkastningsrate og gunstige skatteregler, sier forsker Rolf Aaberge.

Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre enn foreldrene

Særlig tydelig er dette for dem med bakgrunn fra India og Vietnam.

Etterspørselen etter arbeidskraft øker

SSB melder om høyeste antall ledige stillinger på seks år.

Nav-direktør vil bli toppsjef i SSB

Nav-topp Geir Axelsen er favoritt til å overta som sjef i Statistisk sentralbyrå etter Christine B. Meyer, skriver Dagens Næringsliv.

SSBNy metode skal gi bedre statistikk

Sikrere tall viser noe svakere sysselsetting.

Lavt utdannede overrepresentert blant uføre

To av ti med lav utdanning er uføretrygdet.

LederSjefens eget ansvar

Anita Krohn Traaseth og Christine Meyer kan ikke skylde på andre. Ledere har selv ansvaret å lykkes i krevende omstillinger. Trine Eilertsen vil derimot skylde på politikerne.

LederSjefens eget ansvar

Anita Krohn Traaseth og Christine Meyer kan ikke skylde på andre. Ledere har selv ansvaret å lykkes i krevende omstillinger. Trine Eilertsen vil derimot skylde på politikerne.

Vil fjerne SSB-styret for å sikre uavhengighet

Styret i SSB bør erstattes av et uavhengig råd for å sikre byråets faglige uavhengighet, mener regjeringsoppnevnt utvalg.

Annonse
Annonse
Annonse