Det offentlige Norge er ikke gode nok på digitalisering, konkluderer Digdir-direktør Frode Danielsen.

Norske digitaliseringsmål får strykkarakter

Både stat og kommune strever med å hente ut gevinster fra digitaliseringsarbeidet sitt. Digitaliseringsdirektoratet gir strykkarakter til to av de seks målene i den nasjonale strategien.

– Mange kommuner og offentlige virksomheter deler ikke data seg imellom, og et økende antall utvikler digitale tjenester uten å tenke på hvordan disse skal passe i det store bildet. Dette er stikk i strid med målene i regjeringens digitaliseringsstrategi, konstaterer Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) i en pressemelding. 

I 2019 lanserte Solberg-regjeringen Norges aller første digitaliseringsstrategi, med seks klare mål fram mot 2025. På den årlige Digitaliseringskonferansen, som går av stabelen 18. og 19. juni i Oslo, vil Digdir legge frem sin samlevurdering av måloppnåelse gjennom hele perioden digitaliseringsstrategien har vært gjeldende.

Lav tillit, lite gevinst 

Som forsmak offentliggjør Digdir nå “Rikets digitale tilstand for 2023”. Dette er en årlig vurdering av digitaliseringsinnsatsen i offentlig sektor. Resultatet er svært blandet. Bare ett av de seks målene i digitaliseringsstrategien får toppkarakter. Tre av målene vurderes bare som delvis oppnådd. De to siste får stryk. 

Disse målene får strykkarakter:

Det er rett og slett ikke godt nok. Fem år etter at vi fikk strategien ser vi at utviklingen går i feil retning på flere områder

  • Mål nr. 1: Digitalisering skal skje på en åpen og tillitsvekkende måte
  • Mål nr. 6: Man skal hente ut gevinster fra offentlige digitaliseringsprosjekter.

– Det er rett og slett ikke godt nok. Fem år etter at vi fikk strategien ser vi at utviklingen går i feil retning på flere områder. Statistikken viser at deling og gjenbruk av data faktisk går ned, at flere digitale løsninger lages uten tanke på helheten og at bare et fåtalls prosjekter oppnår gevinster etter planen, sier Danielsen. 

Bra med eget departement

– Vi er avhengige av å få med oss innbyggerne når vi lager nye løsninger og fornyer offentlig sektor. Da er det ikke bra nok at under halvparten av befolkningen opplever at digitale offentlige tjenester er tilpasset deres behov, sier Danielsen.

– Resultatet er en lappeteppedigitalisering som er dømt til å mislykkes. I fjor fikk vi endelig et digitaliseringsdepartement. Det var klokt av regjeringen. Nå må ministeren få makt og myndighet til å lede fremtidens digitalisering av offentlig sektor, sier Danielsen.

Powered by Labrador CMS